Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE - Odnawialne źródła energii - FE dla Łódzkiego (2.5)

Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w sierpniu 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.08.2023
Koniec składania wniosków
31.10.2023

W ramach konkursu wspierane będą projekty związane z wdrożeniem infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł. Wsparciem objęta będzie również infrastruktura służąca do magazynowania energii i ciepła działająca na potrzeby danego źródła OZE. Adresatami wsparcia będą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy sektora MŚP. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest FEŁ2027.

Nabór rozpocznie się w sierpniu i skończy się w październiku 2023 r. Daty konkursu wskazane na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie woj. Łódzkiego.

Typy projektów

Wsparciem w ramach konkursu objęta jest infrastruktura służąca do:

  1. wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
  2. wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
  3. magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działająca na potrzeby danego źródła OZE.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 176 000 000,00 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych do programu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Instalacje gospodarowania odpadami – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 101 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas