Zapytaj o dotację
Inwestycje

Wsparcie infrastruktury B+R - Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.2)

Konkurs obejmuje wsparcie na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30.06.2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
22.06.2023
Start składania wniosków
30.06.2023
Koniec składania wniosków
18.08.2023

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Nabór rozpocznie się 30.06.2023 r. i skończy się 18.08.2023 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja przedsiębiorstw, Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzające działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie będzie udzielane na inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą (aparaturę i urządzenia laboratoryjne) oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związanych z działaniami B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać komplementarne wsparcie szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury.

Prace B+R realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury B+R będą obejmować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Badania podstawowe nie będą objęte wsparciem.

Szczegółowe zasady dot. kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie wyboru projektów.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 6 545 730,00 EUR czyli ok. 30,8 mln PLN.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Aby uzyskać wsparcie w ramach konkursu, przedsiębiorstwo musi przedstawić plany dotyczące prac B+R, które będą realizowane za pomocą dofinansowywanej infrastruktury oraz opis ich zastosowania w gospodarce.

Link do dokumentacji konkursowej zostanie zamieszczony po jej opublikowaniu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas