Zapytaj o dotację
Innowacje

Projekty IPCEI (2.10)

Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
15.02.2023
Start składania wniosków
15.03.2023
Koniec składania wniosków
14.04.2023

Opis działania

Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI) zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Projekty IPCEI pozwalają polskim przedsiębiorcom zdobywać specjalistyczną wiedzę oraz uczestniczyć w łańcuchach wartości związanych z przełomowymi technologiami. Sprzyjają one także internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez możliwość bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działającymi w dziedzinie zaawansowanych technologii. Projekty IPCEI wpływają również na rozwój eksportu produktów wysokich technologii.

KE akcentuje przy projektach IPCEI konieczność wystąpienia efektu rozlania się wiedzy (spillover effects), co pomaga w udrażnianiu kanałów współpracy między dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz środowiskiem naukowym. Projekty IPCEI posiadają innowacyjny charakter i obejmują fazę badań i rozwoju oraz pierwsze wdrożenie przemysłowe, wpisując się w łańcuch wartości danej technologii. Mogą one obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie nowej aparatury i urządzeń po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), jednak nie mogą obejmować produkcji masowej ani działalności komercyjnej.

Dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie
100%

W działaniu nie przewidziano możliwości cross-financing'u

Forma wsparcia: dotacja

Dla kogo?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i MŚP

Wysokość alokacji

168 356 180,00 EUR

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas