Eksport

Internacjonalizacja MŚP - FE dla Małopolski (1.14)

W ramach dotacji Internacjonalizacja MŚP - FE dla Małopolski (1.14) wspierana będzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na III kw. 2025 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Typ projektu:

W ramach dotacji wspierana będzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 22 377 000 PLN.

Rozpoczęcie naboru planowane jest w III kwartale 2025 roku.

Na ten moment brak jest szczegółowych informacji na temat naboru wniosków. Aktualizacja dotacji pojawi się wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej lub szczegółowych informacji w dokumencie SZOP (Szczegółowy Opis Priorytetów).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 10.05.2024
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) przeznaczona jest na działania związane z internacjonalizacją i promocją MŚP. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja projektów takich jak usługi doradcze dla MŚP, analiza możliwości i wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, a także zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez promocję oferty MŚP, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 61 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 188 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas