Innowacje

Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8)

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.03.2024
Koniec składania wniosków
30.04.2024

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Nabór rozpocznie się w marcu 2024 r. i skończy się w kwietniu 2024 r. Daty wpisane na stronie są jedynie poglądowe i zostaną zmienione gdy pojawią się oficjalne informacje dotyczące terminu naboru. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie woj. Śląskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Innowacje cyfrowe w MŚP

Wsparcie będzie przeznczone na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

Wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wsparcie skierowane zostanie na przedsięwzięcia obejmujące inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw. Wsparcie może obejmować również, jako element projektów, inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych. W ramach każdego projektu wsparciem objęte mogą być również usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Uzupełniająco, jako element każdego projektu dopuszcza się wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 15 000 000,00 euro (66 750 000,00 zł).

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Dotacja Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3) obejmuje dofinansowaniem wdrożenie badań związanych z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych. Projekt można realizować w przypadku wdrożenia przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo-rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, a dla średnich 60%.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas