Wyszukiwarka dotacji

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Województwa wchodzące w skład Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W październiku 2022 roku program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej został zaakceptowany przez Komisję Europejską i tym samym zaczęły się prace nad jego przygotowaniem. Nowa perspektywa, nowe zasady. W bieżącej odsłonie programu w skład wchodzi 5 województw makroregionu Polski Wschodniej tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów, czyli region statystyczny Mazowiecki regionalny. Z dofinansowania w województwie mazowieckim wykluczony jest region statystyczny Warszawski stołeczny, czyli miasto stołeczne Warszawa i powiaty legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni.

Jest to sytuacja zupełnie nowa, ponieważ w poprzedniej perspektywie przedsiębiorcy z Mazowsza nie mogli korzystać ze środków dedykowanych Polsce Wschodniej.

mazowsze
mazowsze

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program dedykowany jest wschodniej ścianie Polski i wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do ich rozwoju i wzmacniania konkurencyjności. Budżet programu w nowej perspektywie 2021-2027 liczy aż 12 mld 428 mln zł z czego 500 mln euro zostanie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Na możliwość dofinansowania mogą liczyć projekty nastawione na wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, gospodarki obiegu zamkniętego początkowo w ramach opracowania modelu ziolnej transformacji i późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, ale też na wykorzystanie wzornictwa (design), w tym stworzenie strategii wzorniczej oraz przeprowadzenie audytu wzorniczego. Wszystkie te projekty będą możliwe dzięki konkursom:

Wsparciem zostaną także objęte start-upy, które mogą pozyskać dotacje w ramach konkursu Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1, z czego pierwszy nabór ruszy w ramach komponentu 2a czyli Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (1.1). Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą uruchomić swój własny start-up. Jest to kompleksowa pomoc ekspertów od momentu powstania pierwszego pomysłu, aż do jego wdrożenia. Przedsiębiorcy, którzy pomyślnie zakończą proces inkubacji czyli etap I składający się na przygotowanie i opracowanie pomysłu, mają szansę na późniejsze skorzystanie z możliwości dotacji inwestycyjnej tj. etap IIa i IIb nastawionej na wejście z produktem lub usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż.

Jakie konkursy ruszą jako pierwsze?

W końcu lutego bieżącego roku odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach, którego omawiane i zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów do 5 kolejnych konkursów, m.in. do konkursu 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Dzięki pomyślnemu zaakceptowaniu kryteriów poznaliśmy już harmonogram naboru do konkursów w ramach FEPW.

W pierwszej połowie bieżącego roku, a konkretniej w maju wystartuje konkurs Wzornictwo w MŚP 1.4. Natomiast w drugiej połowie 2023 roku w październiku ruszy nabór do konkursu Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP 1.3., a w sierpniu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkursu wspierającego inwestycje w Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach czyli z działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Nabory będą organizowane cyklicznie do 2029 roku, a organizatorem konkursu jest PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kryteriach wyboru dla działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów – wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znalazły się zapisy, które wykluczały podmioty z regionu mazowieckiego. Na wsparcie wówczas mogliby liczyć tylko przedsiębiorcy, którzy zakończyli część inkubacyjną jeszcze w poprzedniej perspektywie w ramach programu POPW. Władze Mazowsza apelowały o wypracowanie takich zapisów, które umożliwią aplikowanie o środki również przedsiębiorcom z tego regionu, postulat ten poparła Komisja Europejska. Na stronie dedykowanej programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej pojawiło się sprostowanie zgodnie z którym przedsiębiorcy z Mazowsza będą mogli aplikować do wszystkich konkursów organizowanych w ramach programu FEPW 2021-2027.

Z poprzedniej odsłony programu FEPW, czyli z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została jeszcze ostatnia grupa, która skończy inkubację czyli etap I działania 1.1 Platformy startowe w 2023 roku, ale ze względu na zakończenie programu (możliwość ponoszenia wydatków tylko do 31.12.2023) nie miałaby możliwości uczestniczenia w II etapie czyli dotacji na rozwój i pierwszą sprzedaż. Z tego powodu pierwszy nabór jaki odbędzie się w ramach FEPW Platformy Startowe z budżetem równym 60 mln PLN stanowiącym ok. 10% alokacji działania przeznaczony będzie właśnie dla tej grupy przedsiębiorców jak i dla podmiotów z Mazowsza. Konkurs wystartuje we wrześniu bieżącego roku.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). Grupa kryteriów obligatoryjnych dzieli się na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modułów. Taki podział wynika z charakteru konkursu i jego modułowej budowy. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające różnym wsparcia. Dowiedz się jak wyglądają kryteria obligatoryjne!
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji