Wyszukiwarka dotacji

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Województwa wchodzące w skład Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W październiku 2022 roku program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej został zaakceptowany przez Komisję Europejską i tym samym zaczęły się prace nad jego przygotowaniem. Nowa perspektywa, nowe zasady. W bieżącej odsłonie programu w skład wchodzi 5 województw makroregionu Polski Wschodniej tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów, czyli region statystyczny Mazowiecki regionalny. Z dofinansowania w województwie mazowieckim wykluczony jest region statystyczny Warszawski stołeczny, czyli miasto stołeczne Warszawa i powiaty legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni.

Jest to sytuacja zupełnie nowa, ponieważ w poprzedniej perspektywie przedsiębiorcy z Mazowsza nie mogli korzystać ze środków dedykowanych Polsce Wschodniej.

mazowsze
mazowsze

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program dedykowany jest wschodniej ścianie Polski i wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do ich rozwoju i wzmacniania konkurencyjności. Budżet programu w nowej perspektywie 2021-2027 liczy aż 12 mld 428 mln zł z czego 500 mln euro zostanie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Na możliwość dofinansowania mogą liczyć projekty nastawione na wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, gospodarki obiegu zamkniętego początkowo w ramach opracowania modelu ziolnej transformacji i późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych, ale też na wykorzystanie wzornictwa (design), w tym stworzenie strategii wzorniczej oraz przeprowadzenie audytu wzorniczego. Wszystkie te projekty będą możliwe dzięki konkursom:

Wsparciem zostaną także objęte start-upy, które mogą pozyskać dotacje w ramach konkursu Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1, z czego pierwszy nabór ruszy w ramach komponentu 2a czyli Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (1.1). Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą uruchomić swój własny start-up. Jest to kompleksowa pomoc ekspertów od momentu powstania pierwszego pomysłu, aż do jego wdrożenia. Przedsiębiorcy, którzy pomyślnie zakończą proces inkubacji czyli etap I składający się na przygotowanie i opracowanie pomysłu, mają szansę na późniejsze skorzystanie z możliwości dotacji inwestycyjnej tj. etap IIa i IIb nastawionej na wejście z produktem lub usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż.

Jakie konkursy ruszą jako pierwsze?

W końcu lutego bieżącego roku odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach, którego omawiane i zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów do 5 kolejnych konkursów, m.in. do konkursu 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Dzięki pomyślnemu zaakceptowaniu kryteriów poznaliśmy już harmonogram naboru do konkursów w ramach FEPW.

W pierwszej połowie bieżącego roku, a konkretniej w maju wystartuje konkurs Wzornictwo w MŚP 1.4. Natomiast w drugiej połowie 2023 roku w październiku ruszy nabór do konkursu Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP 1.3., a w sierpniu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkursu wspierającego inwestycje w Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach czyli z działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Nabory będą organizowane cyklicznie do 2029 roku, a organizatorem konkursu jest PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kryteriach wyboru dla działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów – wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znalazły się zapisy, które wykluczały podmioty z regionu mazowieckiego. Na wsparcie wówczas mogliby liczyć tylko przedsiębiorcy, którzy zakończyli część inkubacyjną jeszcze w poprzedniej perspektywie w ramach programu POPW. Władze Mazowsza apelowały o wypracowanie takich zapisów, które umożliwią aplikowanie o środki również przedsiębiorcom z tego regionu, postulat ten poparła Komisja Europejska. Na stronie dedykowanej programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej pojawiło się sprostowanie zgodnie z którym przedsiębiorcy z Mazowsza będą mogli aplikować do wszystkich konkursów organizowanych w ramach programu FEPW 2021-2027.

Z poprzedniej odsłony programu FEPW, czyli z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została jeszcze ostatnia grupa, która skończy inkubację czyli etap I działania 1.1 Platformy startowe w 2023 roku, ale ze względu na zakończenie programu (możliwość ponoszenia wydatków tylko do 31.12.2023) nie miałaby możliwości uczestniczenia w II etapie czyli dotacji na rozwój i pierwszą sprzedaż. Z tego powodu pierwszy nabór jaki odbędzie się w ramach FEPW Platformy Startowe z budżetem równym 60 mln PLN stanowiącym ok. 10% alokacji działania przeznaczony będzie właśnie dla tej grupy przedsiębiorców jak i dla podmiotów z Mazowsza. Konkurs wystartuje we wrześniu bieżącego roku.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji