Inwestycje

Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw - FE dla Śląskiego (10.1)

Wsparcie w ramach działania Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw - FE dla Śląskiego (10.1) kierowane jest na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu możliwe jest utworzenie infrastruktury kulturalnej bądź infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej bądź infrastruktury lokalnej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
11 000 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.01.2024
Koniec składania wniosków
19.03.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie w ramach konkursu jest skierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. Śląskiego (podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki). Możliwe ograniczenie aplikowania o wsparcie dla określonych branż.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki przyznane w ramach konkursu będzie można przeznaczyć na inwestycje dot. zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych m.in. na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne z wyłączeniem celów mieszkaniowych (w tym działalność deweloperską). W wyniku realizacji projektu możliwe jest utworzenie infrastruktury kulturalnej bądź infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej bądź infrastruktury lokalnej.

Na wspartej infrastrukturze lokalnej nie można prowadzić własnej działalności produkcyjnej lub usługowej. Natomiast na wspartej infrastrukturze kulturalnej albo sportowej lub wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej nie można prowadzić własnej działalności produkcyjnej ale można prowadzić własną działalność usługową. Utworzona infrastruktura kulturalna musi prowadzić do utworzenia muzeum, archiwum, biblioteki, ośrodka lub przestrzeni kulturalnej i artystycznej, teatru, opery, sali koncertowej, innej organizacji wystawiającej widowiska sceniczne, instytucji odpowiedzialnej za dziedzictwo filmowe oraz innej podobnej infrastruktury, organizacji i instytucji kulturalnej i artystycznej. W ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 • Środki Trwałe/Dostawy:
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;
  • część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych którą opłacisz w okresie realizacji inwestycji, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, będących środkami transportu:
   • bryczki, powozy konne, dorożki, karety,
   • sanie, sanki,
   • łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
   • balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
   • rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, pojazdy typu segway, monocykle,
   • skutery śnieżne,
   • quady, pod warunkiem, że nie zostaną zarejestrowane jako ciągniki rolnicze
   • drony,
   • wózki golfowe,
   • wózki inwalidzkie,
   • gokarty,
   • wózki widłowe.
 • Wartości niematerialne i prawne:
  • W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).
 • Roboty budowlane:
  • materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją, to jest: koszty budowy, modernizacji, prac konserwatorskich oraz restauratorskich.
  • koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości będącej lokalizacją projektu.

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:

 • Środki Trwałe/Dostawy:
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;
  • część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych, którą opłacisz w okresie realizacji inwestycji, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, będących środkami transportu:
   • bryczki, powozy konne, dorożki, karety,
   • sanie, sanki,
   • łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
   • balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
   • rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, pojazdy typu segway, monocykle,
   • skutery śnieżne,
   • quady, pod warunkiem, że nie zostaną zarejestrowane jako ciągniki rolnicze
   • drony,
   • wózki golfowe,
   • wózki inwalidzkie,
   • gokarty,
   • wózki widłowe.
 • Wartości niematerialne i prawne:
  • W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).
 • Roboty budowlane:
  • materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją to jest: budowa lub modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem. W przypadku kosztów dotyczących zagospodarowania terenu musi on służyć wyłącznie celom projektu.
  • koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości, na której zostanie zlokalizowany projekt.

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną:

 • Środki Trwałe/Dostawy:
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;
  • część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych, którą opłacisz w okresie realizacji inwestycji, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
  • koszty nabycia nowych środków trwałych, będących środkami transportu:
   • bryczki, powozy konne, dorożki, karety,
   • sanie, sanki,
   • łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
   • balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
   • rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, pojazdy typu segway, monocykle,
   • skutery śnieżne,
   • quady, pod warunkiem, że nie zostaną zarejestrowane jako ciągniki rolnicze
   • drony,
   • wózki golfowe,
   • wózki inwalidzkie,
   • gokarty,
   • wózki widłowe.
 • Wartości niematerialne i prawne:
  • W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).
 • Roboty budowlane:
  • materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją to jest: budowa lub modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem. W przypadku kosztów dotyczących zagospodarowania terenu musi on służyć wyłącznie celom projektu.
  • koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości, na której zostanie zlokalizowany projekt.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 38 144 028,00 euro (ok. 165 mln zł).

Maksymalna wartość dofinansowania: 11 000 000 EUR

Minimalna wartość dofinansowania: 10 000 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Dokumentacja dotacji Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – FE dla Śląskiego (10.1)

Poniżej zamieściliśmy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas