Zapytaj o dotację
Usługi doradcze

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5)

Konkurs obejmuje wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.09.2023
Koniec składania wniosków
30.09.2023

Konkurs organizowany jest w ramach pierwszego celu politycznego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. "Fundusze Europejskie na rzecz wzrost innowacyjności i konkurencyjności opolskiego", oraz trzeciego celu szczegółowego pt. "Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne".

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla nowopowstałych (do 24 miesięcy) przedsiębiorstw z kategorii MŚP, z województwa opolskiego. Preferowany subregion dofinansowania to subregion południowy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach tych celów zostanie przeznaczone między innymi na usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty.

Dodatkowe informacje

Planowany budżet programu to 5 500 000,00 zł, a nabór przewidziany jest na wrzesień 2023 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowej dla programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 nie został jeszcze opublikowany, przez co szczegóły konkursu nie są jeszcze znane. Wszelkie aktualne informacje zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się nowych szczegółów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 254 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w październiku b.r..
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 441 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas