Usługi doradcze

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5)

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowstałe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.02.2024
Koniec składania wniosków
29.02.2024

Konkurs organizowany jest w ramach pierwszego celu politycznego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. „Fundusze Europejskie na rzecz wzrost innowacyjności i konkurencyjności opolskiego”, oraz trzeciego celu szczegółowego pt. „Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne”.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla nowopowstałych (do 24 miesięcy) przedsiębiorstw z kategorii MŚP, z województwa opolskiego. Preferowany subregion dofinansowania to subregion południowy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach tych celów zostanie przeznaczone między innymi na usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty.

Dodatkowe informacje

Planowany budżet programu to 5 500 000,00 zł, a nabór przewidziany jest w lutym 2024 r. Daty naboru zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegóły dotacji nie są jeszcze znane. Wszelkie informacje zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się nowych szczegółów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 29.01.2024
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w grudniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 244 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP – FE dla Kujaw i Pomorza (1.5)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawanie platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość. W konkursie wziąć udział mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa w tym small mid-caps oraz mid-caps. Finansowane będą wyłącznie projekty realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz wynikające z właściwej strategii terytorialnej.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas