Usługi doradcze

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5)

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowstałe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.09.2024
Koniec składania wniosków
30.09.2024

Konkurs organizowany jest w ramach pierwszego celu politycznego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. „Fundusze Europejskie na rzecz wzrost innowacyjności i konkurencyjności opolskiego”, oraz trzeciego celu szczegółowego pt. „Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne”.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla nowopowstałych (do 24 miesięcy) przedsiębiorstw z kategorii MŚP, z województwa opolskiego. Preferowany subregion dofinansowania to subregion południowy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach tych celów zostanie przeznaczone między innymi na usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty.

Dodatkowe informacje

Planowany budżet dotacji to 5 500 000,00 zł, a nabór przewidziany jest we wrześniu 2024 r. Daty naboru zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegóły dotacji nie są jeszcze znane. Wszelkie informacje zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się nowych szczegółów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Nabór do 15.04.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Dowiedz się więcej

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 88 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 149 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas