Ochrona środowiska

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2)

Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, wdrażania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
03.06.2024
10.06.2024
Koniec składania wniosków
16.08.2024
16.08.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

O dotację ubiegać będą mogły się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typem projektu objętym dofinansowaniem jest Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnianie GOZ.

Przedsiębiorcy mogą realizować projekty wg. następujących podtypów:

A. Podniesienie efektywności energetycznej w MŚP, może to nastąpić poprzez:

  • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadow.), w tym systemy zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE.

Dodatkowym elementem uzupełniającym projekt może być rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizacji projektu, internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi oraz doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstw w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Warunki dla tego typu projektu są następujące:

  1. Podniesienie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego (sporządzonego na podst. rozp. Min. Infrastr. z 17.03.2009) lub audytu efektywności energetycznej (sporządzonego na podst. rozp. Min. Energii z 05.10.2017), który będzie niezbędnym elementem projektu. Wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.
  2. Możliwe do realizacji będą jedynie projekty na rzecz efektywności energetycznej, co do których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie min.30%.
  3. W ramach realizowanych projektów muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

B. Projekty w zakresie wdrażania modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym:

  • wsparcie działań przedinwestycyjnych, w tym m.in. prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalne wsparcie doradczo szkoleniowe, audyty środowiskowe czy analizy techniczne i ekonomiczne w ramach działań inwestycyjnych np. związane z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych,
  • wsparcie działań inwestycyjnych, w tym wdrażanie czy modyfikacje procesów technologicznych mające na celu zmniejszenie zasobo-i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie.

C. Tworzenie/rozwój punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia

Możliwym elementem uzupełniającym projektu jest rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizowanego projektu, internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi oraz doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi ok. 36 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

Szczegółowe informacje odnośnie wartości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych zostaną podane po ogłoszeniu naboru i opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej w celu otrzymania aktualnych informacji o naborach wniosków w ramach dotacji unijnych.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas