Eksport

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7)

Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
11.07.2023
Start składania wniosków
07.08.2023
Koniec składania wniosków
21.08.2023

Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Konkurs wystartuje 26 maja i potrwa tylko do 7 czerwca 2023 r..

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie takich działań jak analiza możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocja oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie wyboru projektów.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 2 550 000,00 EUR, czyli ok. 12 mln PLN.

Preferowane będą projekty, które będą dotyczyć eksportu produktów i usług, w zakresie wysokiej techniki.

Link do dokumentacji konkursowej zostanie zamieszczony po jej opublikowaniu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 175 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Pomorski Broker Eksportowy – Wsparcie przedsiębiorców – FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Dowiedz się więcej

Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP – FE dla Śląskiego (1.10)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest wzmocnienie procesów internacjonalizacji MŚP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych doradców oraz sięgnąć po bony eksportowe.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas