Szkolenia

Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
10.06.2024
15.07.2024
Koniec składania wniosków
24.06.2024
29.07.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • duże przedsiębiorstwa

A także:

 • uczelnie,
 • partnerzy gospodarczy
 • organizacje pozarządowe
 • związki zawodowe
 • organizacje zrzeszające pracodawców
 • ośrodki kształcenia dorosłych
 • organizacje badawcze
 • izby gospodarcze
 • jednostki naukowe
 • instytucje otoczenia biznesu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem zostaną objęte działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA).

Zaplanowane zostały dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa takie jak:

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług. Planowane szkolenia (i związane z nimi bezpośrednio doradztwo) mają na celu przekazanie przedsiębiorcom podstawowej wiedzy na temat możliwości dostosowania oferowanych przez nich produktów/usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA. Planowane jest finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego. Realizowane wsparcie dotyczyć będzie m.in.: zasad uniwersalnego i włączającego projektowania towarów i usług, sposobów zapewnienia dostępności oferowanych produktów i usług oraz dostępności przestrzeni do potrzeb użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami; podnoszenia kompetencji w obszarze zapewniania dostępności produktów i usług oraz wsparcia w zakresie wdrażania wymogów prawnych dot. dostępności produktów i usług, w szczególności dot. prawidłowego wprowadzania produktów do obrotu oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami o dostępności oraz przepisami o nadzorze rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania: 82,52%

Termin naboru

Planowane jest uruchomienie dwóch naborów w maju oraz lipcu 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wsparcia, kosztów kwalifikowalnych oraz warunków uzyskania dofinansowania zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem informacji o naborze razem z pełną dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 36 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 56 dni
Wielkość dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ – MŚP (KPO A.2.2.1)

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 56 dni
Wielkość dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników.
Dowiedz się więcej

Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej – Poprawa organizacji pracy – FE dla Łódzkiego (8.5)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 66 dni
Dotacja Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej - Poprawa organizacji pracy - FE dla Łódzkiego (8.5) przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego. W ramach dotacji możliwe będzie m.in. wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników czy wsparcie pracodawców w procesie zarządzania różnorodnością rozumianym jako pełne wykorzystanie i rozwój zasobów kadrowych poprzez organizację pracy i narzędzia kadrowe.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas