Szkolenia

Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.05.2024
01.07.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024
31.07.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • duże przedsiębiorstwa

A także:

 • uczelnie,
 • partnerzy gospodarczy
 • organizacje pozarządowe
 • związki zawodowe
 • organizacje zrzeszające pracodawców
 • ośrodki kształcenia dorosłych
 • organizacje badawcze
 • izby gospodarcze
 • jednostki naukowe
 • instytucje otoczenia biznesu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem zostaną objęte działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA).

Zaplanowane zostały dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa takie jak:

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług. Planowane szkolenia (i związane z nimi bezpośrednio doradztwo) mają na celu przekazanie przedsiębiorcom podstawowej wiedzy na temat możliwości dostosowania oferowanych przez nich produktów/usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA. Planowane jest finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego. Realizowane wsparcie dotyczyć będzie m.in.: zasad uniwersalnego i włączającego projektowania towarów i usług, sposobów zapewnienia dostępności oferowanych produktów i usług oraz dostępności przestrzeni do potrzeb użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami; podnoszenia kompetencji w obszarze zapewniania dostępności produktów i usług oraz wsparcia w zakresie wdrażania wymogów prawnych dot. dostępności produktów i usług, w szczególności dot. prawidłowego wprowadzania produktów do obrotu oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami o dostępności oraz przepisami o nadzorze rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania: 82,52%

Termin naboru

Planowane jest uruchomienie dwóch naborów w maju oraz lipcu 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wsparcia, kosztów kwalifikowalnych oraz warunków uzyskania dofinansowania zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem informacji o naborze razem z pełną dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nabór do 15.03.2024
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Konkurs umożliwia realizację jednego z następujących typów projektu. W ramach typu II przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modułowe wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw w ramach modułów prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym moduł prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozostałe moduły są fakultatywne i wybierane w ramach projektu według potrzeb przedsiębiorcy.
Dowiedz się więcej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Nabór do 15.04.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas