Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Działanie pilotażowe do Programu Akceleracyjnego AKCES NCBR

Nabór do 14.05.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Działanie pilotażowe do Programu Akceleracyjnego prowadzone przez Akces, a zlecone NCBR. Projekty powinny dotyczyć pomysłów, który przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R. Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 12.07.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz się więcej