Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
W ramach kategorii Startup przedstawiamy programy, które oferują kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju nowych działalności. Jeżeli masz innowacyjny pomysł na startup, posiadasz nietuzinkowe pomysły i w przyszłości chcesz założyć własny biznes zachęcamy do zapoznania się z projektami umożliwiającymi rozwój własnego przedsiębiorstwa.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo łd 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

W ramach wsparcia realizowane będą działania prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem dorad...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyni...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Dotacja mająca na celu rozwój aktywności badawczej małopolskich firm - środki unijne będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu oraz całej infrastruktury służącej działalności badawczo-rozwojowej. Wnioski o dofina...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, skierowane są do IOB.
W ramach działania dofinansowanie zostanie przekazane naprojekty...

zobacz szczegóły ›
popw 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioskodawcami mogą być ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wspa...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorcy oraz m.in. instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, IOB, JST, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców.

Typy projektów przewidzi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości w regionie. O dofinansowanie w konkursie wnioskować mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza przedsiębiorcy, uczelnie, partnerzy społeczn...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Dotacje unijne dla mikro, małych przedsiębiorstw i innych beneficjentów na: projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości położonych na obszarach wiejskich; granty na proj...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

rpo ls 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typy beneficjentów:
- instytucje otoczenia biznesu
- partnerstwa / zrzeszenia MŚP
- uczelnie / szkoły wyższe i ich spółki celowe
- jednostki badawczo - rozwojowe
- jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: dotacje na uruchomienie działalności gospodarcz...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

rpo mz 3.1.2 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

W ramach tego działania wsparcie będzie udzielane MŚP, przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które posiada...

zobacz szczegóły ›