Wyszukiwarka dotacji

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Spis treści

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw

Ekspansja na rynki zagraniczne to jeden z ważnych elementów rozwoju przedsiębiorstwa, który ogranicza ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na różnych rynkach sytuacje kryzysowe wyglądają odmiennie. Często też bardziej opłaca się prowadzić działalność za granicą w celu ograniczania kosztów produkcji, surowców czy poprzez napotkanie mniejszych barier handlowych lub ich kompletne ominięcie. Za pojęciem internacjonalizacja kryje się po prostu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, promocja na rynkach zagranicznych, ekspansja zagraniczna, rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych czy wdrażanie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne.

Motywy internacjonalizacji mogą być różne i obejmować m. in. wyżej wymienione aspekty. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw najczęściej wiąże się jednak po prostu ze zwiększaniem sprzedaży, maksymalizacją zysków i przy tym dotarciem do nowych segmentów klientów. Jak widać nie jest to odmienna przesłanka względem tych, którymi w bieżącej działalności kierują się przedsiębiorstwa. Otwarcie się firmy na rynki zagraniczne zwiększa na pewno późniejsze możliwości rozwoju i wzmacnia konkurencyjność. Wiąże się to także z intensywnym rozwijaniem marki własnej. Na rynkach zagranicznych można także pozyskać lub przejąć wiele koncepcji know-how czy nowych pracowników.

Procesu internacjonalizacji niekiedy nie da się uniknąć głównie w takich przypadkach kiedy trzeba działać reaktywnie, tzn. wejście na rynek zagraniczny jest uwarunkowane wysokim ryzykiem na rynku krajowym, jego nieatrakcyjnością, zainteresowaniem produktami lub usługami wyłącznie klientów z zagranicy czy wojną o rynki zbytu z konkurencją.

Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny

Wejście na rynek zagraniczny nie jest samoistne wiąże się z wdrożeniem odpowiednio zaplanowanej strategii wejścia. Opracowanie strategii internacjonalizacji należy zacząć przede wszystkim od wyznaczenia sprecyzowanych celów strategicznych. Cel strategiczny określa wówczas strategię wejścia na nowy rynek zagraniczny. Przygotowanie do procesu internacjonalizacji jest ważne. Co należy uwzględnić przy opracowywaniu wejścia na nowy rynek zagraniczny?

Dokładnie zbadaj rynek!

Oczywistym jest, że przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić ekspansję na rynek, który został odpowiednio zbadany, na którego temat posiada się odpowiednie informacje o konkurencji, strukturze konsumentów, nawykach zakupowych, możliwościach rozwoju rynku oraz jego barierach, ważna jest także znajomość różnic międzykulturowych w danym kraju. Podsumowując przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić dokładną analizę makrootoczenia i mikrootoczenia każdego z potencjalnych rynków branych pod uwagę jako kierunki ekspansji międzynarodowej. Przy wyborze jednego z nich warto również przeprowadzić analizę SWOT, która w sposób przejrzysty wykaże, który z nich będzie najlepszym wyborem.

Finanse i zasoby

Ekspansja może okazać się dość kosztochłonna. Może się to wiązać z sytuacją, w której pojawią się dodatkowe, nieoczekiwane wydatki, które będą znacznie wyższe niż na rynku krajowym. Na ekspansję należy, więc posiadać zabezpieczone środki finansowe lub bardziej strategicznie posiadać wydzielone środki z zapasem, na rozwinięcie dotychczasowej działalności o działalność eksportową. Ważne jest także zaplanowanie wymaganych zasobów i upewnienie się, że całość zasobów jest kompletna, a by móc rozpocząć handel międzynarodowy.

Marketing

Promowanie wejścia na nowy rynek również jest integralną częścią procesu internacjonalizacji, co więcej przedsiębiorstwo powinno zaplanować kampanie promocyjne i określić przekaz marketingowy, który będzie kierowany do nowego segmentu klientów. Ma to swoje powiązanie także ze środkami finansowymi, wówczas należy wyznaczyć odpowiedni budżet na marketing.

Wybór formy wejścia uzależniony będzie od kosztów, zaangażowania jakie będzie chciało włożyć przedsiębiorstwo (zakres kontroli i ryzyka), zakresu transferu kapitału firmy za granicę oraz od posiadanych zasobów. Formy wejścia na rynek zagraniczny:

  • eksport pośredni,
  • eksport bezpośredni,
  • sprzedaż licencji,
  • franchising,
  • joint venture,
  • filie zagraniczne,
  • fuzje i przejęcia.

Najwyższym stopniem internacjonalizacji odznacza się forma filii zagranicznych, fuzji i przejęć zagranicznych przedsiębiorstw. Strategia eksportu pośredniego to najmniej ryzykowna forma nie wymagająca dużych nakładów finansowych, ale jednocześnie przynosi najmniej opłacalne transakcje, doświadczenia i możliwości rozwoju. Mając na celu wybór formy wejścia warto jest więc, dokładnie przyjrzeć się jaką specyfikę posiadają planowane kierunki ekspansji międzynarodowej i uwzględnić krytyczną analizę działalności przedsiębiorstwa.

Wzrost umiędzynarodowienia działalności dzięki środkom unijnym

Internacjonalizacja działalności z dotacjami unijnymi. Środki finansowe na promocję będzie można pozyskać w ramach programu FENG czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, programów regionalnych oraz w ramach Polskich Mostów Technologicznych.

Dotacje z programu FENG na internacjonalizację to przede wszystkim działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP oraz działanie 2.26 Umiędzynarodowienie MŚP-Brand HUB.

2.26 Umiędzynarodowienie MŚP-Brand HUB będzie to dotacja przeznaczona na projekty wsparcia aktywizacji MŚP do dywersyfikacji działalności eksportowej na rynki zagraniczne, w tym o wysokim potencjalne importowym. Dofinansowanie będą mogły pozyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu rozwoju potencjału innowacyjnego i eksportowego. W ramach projektu wdrażane będą nowe działania promocyjne z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, które będą skierowane do wszystkich MŚP z priorytetowych sektorów. Wstępnie planowane jest uruchomienie naboru w 2024 r. z alokacją równą ok. 182 mln zł.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie także możliwe dzięki dotacji w ramach Polskich Mostów Technologicznych działanie 2. 24. Dotacja oferuje dofinansowanie projektów w zakresie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, posiadających innowacyjny produkt, usługę bądź technologię na wybranych rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem różnych modeli e-commerce.

Dla kogo? Dofinansowanie pozyskać będą mogły MŚP posiadające potencjał do internacjonalizacji działalności, do rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, zainteresowane pozyskiwaniem nowych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków wystartuje wstępnie w 2024 roku z alokacją ok. 146 mln zł.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw to także zakres wsparcia brany pod uwagę w ramach programów regionalnych.

Dotacje na rozwój eksportu oferuje działanie 1.5 w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5).

Środki na promocję można pozyskać w ramach dotacji Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP – FE dla Śląskiego (1.10). W ramach tej dotacji udzielane będą bony eksportowe usług doradczych na opracowanie modelu internacjonalizacji. Obecnie jeszcze trwa nabór dla Instytucji Otoczenia Biznesu, które będą te bony udzielać.

Kolejną dotacją z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7). 18 września br. zostanie uruchomiony nabór dla MŚP z woj. lubelskiego, które ubiegając się o dotację będą mogły otrzymać kompleksowe wsparcie promocji oferty. Projekty obejmują analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz w misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Oczywiście nie są to wszystkie dotacje na internacjonalizację w ramach programów wojewódzkich. Te, które wskazaliśmy to dotacje zaplanowane w harmonogramie jednak wiele z nich dopiero zostanie uruchomionych najpewniej w 2024 roku.

Dotacja na rozwój eksportu zastępca Go to Brand

Wyżej wspomniana dotacja z programu FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to kontynuacja znanego z poprzedniej perspektywy 2014-2020 konkursu Go to Brand programu POIR.

Przybliżając krótko poprzednie wydanie, dofinansowanie obejmowało promocję polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wsparcie dotyczyło udziału w zagranicznych, targach, misjach gospodarczych, konferencjach czy wystawach.

Nowe wydanie stanowi swoistą kontynuację Go to Brand. Zakres wsparcia obejmuje wyżej wymienione aspekty.

Kierunek obejmuje promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, przy tym wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Ma to na celu zwiększenie dostępu polskich MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o najwyższym potencjale. Wsparcie ukierunkowane jest także na możliwość realizacji strategii ekspansji zagranicznej przez MŚP oraz odpowiednie dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

Dla kogo?

Dotacja skierowana jest do polskich przedsiębiorstw sektora MŚP posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Kiedy?

Pierwszy nabór wystartuje już w 2023 roku w połowie października i potrwa do końca listopada. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50%. Budżet dla naboru będzie wynosił ponad 150 mln zł.

Drugiego naboru spodziewać się można już w roku kolejnym. Planowany strat składania wniosków to 16 kwietnia 2024 r. z datą końcową 21 maja 2024 r. Wartość budżetu będzie wynosiła ok. 100 mln zł.

Chcesz pozyskać dotację na rozwój eksportu i promocję produktów? Wypełnij formularz kontaktowy i przekaż nam swoje potrzeby, a my postaramy odpowiednio do nich wyznaczyć możliwości wsparcia unijnego!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji