Eksport

Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP - FE dla Śląskiego (1.10)

Celem działania jest wzmocnienie procesów internacjonalizacji MŚP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych doradców oraz sięgnąć po bony eksportowe.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Celem działania jest wzmocnienie procesów internacjonalizacji MŚP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Dla kogo?

O dofinansowanie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych doradców, w tym z usług pozwalających na opracowanie modelu internacjonalizacji, z oferty spotkań informacyjnych czy warsztatów eksportowych. Dofinansować będzie można również uczestnictwo w targach branżowych, targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i w misjach gospodarczych. Przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po bony eksportowe, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, co oznacza wysoką intensywność pomocy. Max. poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Kiedy start naboru?

Termin uruchomienia naboru nie jest jeszcze znany. Aktualnie wybierane są Instytucje Otoczenia Biznesu, które będą udzielać bonów eksportowych, nabór dla IOB zakończył się 31 sierpnia 2023. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 10.05.2024
Pozostało 20 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) przeznaczona jest na działania związane z internacjonalizacją i promocją MŚP. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja projektów takich jak usługi doradcze dla MŚP, analiza możliwości i wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, a także zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez promocję oferty MŚP, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 60 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 187 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas