Eksport

Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP - FE dla Śląskiego (1.10)

Celem działania jest wzmocnienie procesów internacjonalizacji MŚP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych doradców oraz sięgnąć po bony eksportowe.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Celem działania jest wzmocnienie procesów internacjonalizacji MŚP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Dla kogo?

O dofinansowanie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez wykwalifikowanych doradców, w tym z usług pozwalających na opracowanie modelu internacjonalizacji, z oferty spotkań informacyjnych czy warsztatów eksportowych. Dofinansować będzie można również uczestnictwo w targach branżowych, targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i w misjach gospodarczych. Przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po bony eksportowe, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, co oznacza wysoką intensywność pomocy. Max. poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Kiedy start naboru?

Termin uruchomienia naboru nie jest jeszcze znany. Aktualnie wybierane są Instytucje Otoczenia Biznesu, które będą udzielać bonów eksportowych, nabór dla IOB zakończył się 31 sierpnia 2023. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.02.2024
Pozostało 64 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja MŚP – Wsparcie MŚP – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 85 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3) to działanie, którego wsparcie dotyczy diagnozy potencjału przedsiębiorstw MŚP w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 29.03.2024
Pozostało 114 dni
Wielkość dotacji
250 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją dotacji są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 167 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas