Inwestycje

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.09.2023
Koniec składania wniosków
18.10.2023

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polegające na budowie sieci NGA. Celem wsparcia będzie objęcie przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy czym wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Interwencja obejmie zapewnienie ultraszybkiego internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Dofinansowanie mogą pozyskać podmioty znajdujące się na Liście obszarów konkursowych stanowiącej jeden z dokumentów wskazanych w dokumentacji konkursowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu można zrealizować 2 zadania.

Zadanie 1. jest obligatoryjne
Dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego Internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego Obszaru konkursowego.

Zadanie 2. jest zadaniem fakultatywnym
Dotyczy realizacji 100% wartości Inwestycji własnej, które Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje w ramach projektu realizację Zadania 2., będzie zobowiązany do realizacji obu zadań.

Względem każdego z zadań Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować 3 kamienie milowe. Wartości
kamieni milowych określone są narastająco aż do osiągnięcia 100% zobowiązania objęcia zasięgiem punktów adresowych i zrealizowania 100 % wartości Inwestycji własnej (jeśli
dotyczy). Termin realizacji kamieni oraz wartości docelowe w Zadaniu 1. oraz 2. wynoszą:

  • kamień milowy 1 — 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 15% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 2 — 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 35% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 3 — 36 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 2 935 109 997 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE: 79,71%

Projekty są realizowane i rozliczane wyłącznie z zastosowaniem Stawek jednostkowych w podziale na kategorie stawek, z przeliczeniem według Stawki Wnioskodawcy.

Uśredniona stawka referencyjna dla kraju wynosi 7473,59 PLN.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas