Inwestycje

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.09.2023
Koniec składania wniosków
18.10.2023

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polegające na budowie sieci NGA. Celem wsparcia będzie objęcie przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy czym wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Interwencja obejmie zapewnienie ultraszybkiego internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Dofinansowanie mogą pozyskać podmioty znajdujące się na Liście obszarów konkursowych stanowiącej jeden z dokumentów wskazanych w dokumentacji konkursowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu można zrealizować 2 zadania.

Zadanie 1. jest obligatoryjne
Dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego Internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego Obszaru konkursowego.

Zadanie 2. jest zadaniem fakultatywnym
Dotyczy realizacji 100% wartości Inwestycji własnej, które Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje w ramach projektu realizację Zadania 2., będzie zobowiązany do realizacji obu zadań.

Względem każdego z zadań Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować 3 kamienie milowe. Wartości
kamieni milowych określone są narastająco aż do osiągnięcia 100% zobowiązania objęcia zasięgiem punktów adresowych i zrealizowania 100 % wartości Inwestycji własnej (jeśli
dotyczy). Termin realizacji kamieni oraz wartości docelowe w Zadaniu 1. oraz 2. wynoszą:

  • kamień milowy 1 — 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 15% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 2 — 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 35% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 3 — 36 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 2 935 109 997 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE: 79,71%

Projekty są realizowane i rozliczane wyłącznie z zastosowaniem Stawek jednostkowych w
podziale na kategorie stawek, z przeliczeniem według Stawki Wnioskodawcy.

Uśredniona stawka referencyjna dla kraju wynosi 7473,59 PLN.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas