Dotacje FERC

艢rodki na rozw贸j transformacji cyfrowej kraju to w艂a艣nie program FERC Fundusze Europejskie na Rozw贸j Cyfrowy. Inicjatywa FERC ma za zadanie wspiera膰 projekty zwi膮zane z popraw膮 dost臋pno艣ci, odporno艣ci i skuteczno艣ci systemu ochrony zdrowia poprzez przyspieszenie wdra偶ania us艂ug e-zdrowia, podnoszeniem umiej臋tno艣ci cyfrowych, promowaniem transformacji cyfrowej przedsi臋biorstw i administracji publicznej, a tak偶e ukierunkowaniem inwestycji na transformacj臋 cyfrow膮, w szczeg贸lno艣ci na infrastruktur臋 cyfrow膮. Bud偶et programu wynosi 2 mld euro.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta
Brak wynik贸w..

Program FERC Program Fundusze Europejskie na Rozw贸j Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacj膮 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. FERC ma wspiera膰 projekty o oddzia艂ywaniu og贸lnokrajowym, kt贸re b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystywane r贸wnie偶 lokalnie. Celem programu jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰, kt贸re zapewni膮: szeroki dost臋p do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne u偶ytkownikom zaawansowane e-us艂ugi publiczne, skuteczne dzia艂anie krajowego systemu cyberbezpiecze艅stwa, dost臋p do danych o znacz膮cym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiej臋tno艣ci cyfrowych oraz rozw贸j wsp贸艂pracy mi臋dzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwi膮za艅 problem贸w spo艂eczno-gospodarczych. Dzi臋ki Funduszom Europejskim na Rozw贸j Cyfrowy mo偶liwy b臋dzie rozw贸j gospodarki opartej na nowych technologiach i tworzenie cyfrowych rozwi膮za艅 odpowiadaj膮cych na spo艂eczno-gospodarcze problemy Polski.聽 Bud偶et programu wynosi oko艂o 2 mld EUR.

FERC sk艂ada si臋 z trzech priorytet贸w:

 1. Zwi臋kszenie dost臋pu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.
 2. Zaawansowane us艂ugi cyfrowe.
 3. Pomoc techniczna.

Maj膮c na uwadze cele programu FERC, b臋dzie on skierowany g艂贸wnie do podmiot贸w publicznych, organ贸w administracyjnych, organizacji pozarz膮dowych, podmiot贸w systemu szkolnictwa etc. Jednak偶e, przedsi臋biorcy r贸wnie偶 b臋d膮 mogli skorzysta膰 ze wsparcia w ramach programu. Firmy b臋d膮 mog艂y otrzyma膰 dofinansowanie na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 ukierunkowanych m.in. na:

 • rozw贸j infrastruktury s艂u偶膮cej wymianie danych,
 • wdro偶enie innowacyjnych rozwi膮za艅 w ochronie zdrowia, wykorzystuj膮cych m.in. sztuczn膮 inteligencj臋 i Big Data,
 • zapewnienie dost臋pu do danych dynamicznych za po艣rednictwem interfejs贸w programistycznych aplikacji,
 • wykorzystywanie danych i analityki biznesowej,
 • udost臋pnianie danych w celu realizacji interesu publicznego,
 • dostarczenie skalowalnych rozwi膮za艅 problem贸w spo艂eczno-gospodarczych w ramach wsp贸艂pracy mi臋dzysektorowej,
 • dzia艂ania edukacyjne, promocyjne, informacyjne w zakresie wymiany danych mi臋dzy sektorami biznesu, nauki, kultury i administracji,
 • szkolenia w zakresie cyberbezpiecze艅stwa.