Badania i rozwój

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK - Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - FE dla Mazowieckiego (1.3)

Działanie Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK - Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - FE dla Mazowieckiego (1.3) obejmuje wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R i innowacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa mazowieckiego. Środki będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i usług opartych na TIK.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
4 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.01.2024
Start składania wniosków
09.02.2024
Koniec składania wniosków
04.04.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym wyniki prac B+R i innowacji. Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030 (Regionalne Inteligentne Specjalizacje).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań TIK

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R.

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Do wydatków kwalifikowalnych, mogą zostać zaliczone wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu.

Wydatki kwalifikowalne to w szczególności wydatki obejmujące:

 • przygotowanie projektu,
 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R,
 • zmiany procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
 • innowacje organizacyjne,
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK,
 • prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę),
 • informację i promocję projektu integralnie związane z jego realizacją nie mogące przekroczyć (max. 10 tys. zł)

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej finansowane będą:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe,
 • koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

Pozostałe koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na podstawie regulaminu wyboru projektów finansowane będą w ramach pomocy de minimis, w tym w szczególności: koszty dotyczące przygotowania projektu, informacji i promocji. Wykluczona jest realizacja projektu wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 48 195 000 EUR.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 4 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • Region Warszawski Stołeczny (RWS) – 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • Region Mazowiecki Regionalny (RMR) – 85% kosztów kwalifikowalnych.
ObszarGminaPodstawowe dofinansowanieMaksymalne dofinansowanie przedsiębiorstwa po uwzględnieniu premii za MŚP
podregion siedlecki50%Mikro i małe 70%, średnie 60%
region mazowiecki regionalny: podregion ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski40%Mikro i małe 60%, średnie 50%
region warszawski stołeczny gminy:Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, SobienieJeziory, Strachówka, Tłuszcz35%Mikro i małe 50%, średnie 45%
Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola25%Mikro i małe 45%, średnie 35%

Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach działania 1.1 Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa na prace B+R.

Dokumentacja dotacji Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas