Badania i rozwój

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK - Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - FE dla Mazowieckiego (1.3)

Działanie Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK - Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - FE dla Mazowieckiego (1.3) obejmuje wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R i innowacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa mazowieckiego. Środki będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i usług opartych na TIK.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
4 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.01.2024
Start składania wniosków
09.02.2024
Koniec składania wniosków
20.03.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym wyniki prac B+R i innowacji. Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030 (Regionalne Inteligentne Specjalizacje).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań TIK

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R.

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Do wydatków kwalifikowalnych, mogą zostać zaliczone wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu.

Wydatki kwalifikowalne to w szczególności wydatki obejmujące:

 • przygotowanie projektu,
 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R,
 • zmiany procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
 • innowacje organizacyjne,
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK,
 • prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę),
 • informację i promocję projektu integralnie związane z jego realizacją nie mogące przekroczyć (max. 10 tys. zł)

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej finansowane będą:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe,
 • koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

Pozostałe koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na podstawie regulaminu wyboru projektów finansowane będą w ramach pomocy de minimis, w tym w szczególności: koszty dotyczące przygotowania projektu, informacji i promocji. Wykluczona jest realizacja projektu wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 48 195 000 EUR.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 4 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • Region Warszawski Stołeczny (RWS) – 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • Region Mazowiecki Regionalny (RMR) – 85% kosztów kwalifikowalnych.
ObszarGminaPodstawowe dofinansowanieMaksymalne dofinansowanie przedsiębiorstwa po uwzględnieniu premii za MŚP
podregion siedlecki50%Mikro i małe 70%, średnie 60%
region mazowiecki regionalny: podregion ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski40%Mikro i małe 60%, średnie 50%
region warszawski stołeczny gminy:Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, SobienieJeziory, Strachówka, Tłuszcz35%Mikro i małe 50%, średnie 45%
Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola25%Mikro i małe 45%, średnie 35%

Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach działania 1.1 Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa na prace B+R.

Dokumentacja dotacji Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas