Inwestycje

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6)

Konkurs obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Wsparcie będzie realizowane w dwóch etapach: przygotowawczym (przedinwestycyjnym) i wdrożeniowym (inwestycyjnym). Nabór startuje pod koniec listopada 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
30.11.2023
Start składania wniosków
13.12.2023
Koniec składania wniosków
31.01.2024

Wsparcie w ramach konkursu będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, która ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów.

Wsparcie w ramach konkursu będzie realizowane w dwóch etapach:

  • przygotowawczym (przedinwestycyjnym), związanym z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi,
    • etap obejmuje wsparcie techniczne i edukację zachęcającą przedsiębiorców do przejścia na model GOZ;
  • wdrożeniowym (inwestycyjnym), związanym z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych w przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań ograniczających zużycie zasobów w całym cyklu życia produktów i wpływających pozytywnie i zasobooszczędnie na środowisko,
    • etap obejmuje wsparcie na technologie przyjazne środowisku, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, zamykaniem obiegu, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny).

Dodatkowe informacje

Wsparcie dotyczy projektów wdrażających technologie i niemających charakteru badawczo-rozwojowego oraz dedykowane jest projektom trudnym, złożonym i nierentownym, obarczonym wysokim ryzykiem i długim okresem zwrotu z inwestycji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 8 000 000,00 PLN.

Budżet naboru wynosi prawie 53 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas