Inwestycje

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6)

Działanie Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6) obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Wsparcie w ramach dotacji dotyczy etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego), związanego z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.11.2023
Start składania wniosków
13.12.2023
Koniec składania wniosków
22.01.2024

Wsparcie w ramach konkursu będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

Wsparcie w ramach dotacji będzie realizowane w etapie przygotowawczym (przedinwestycyjnym), związanym z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, która ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów.

W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy  i  dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi;

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć jedynie  projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi prawie 53 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 200 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

 • RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • RMR – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Wsparcie dotyczy projektów wdrażających technologie i niemających charakteru badawczo-rozwojowego oraz dedykowane jest projektom trudnym, złożonym i nierentownym, obarczonym wysokim ryzykiem i długim okresem zwrotu z inwestycji.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas