Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6)

Konkurs obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Wsparcie będzie realizowane w dwóch etapach: przygotowawczym (przedinwestycyjnym) i wdrożeniowym (inwestycyjnym). Nabór startuje w październiku 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.10.2023
Koniec składania wniosków
31.12.2023

Wsparcie w ramach konkursu będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU. Nabór rozpocznie się w październiku 2023 r. i skończy się w grudniu 2023 r. Daty konkursu na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, która ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów.

Wsparcie w ramach konkursu będzie realizowane w dwóch etapach:

  • przygotowawczym (przedinwestycyjnym), związanym z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi;
  • wdrożeniowym (inwestycyjnym), związanym z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych w przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań.

Racjonalizacja wykorzystania zasobów będzie oparta głównie na technologiach przyjaznych środowisku, związanych z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, zamykaniem obiegu, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 56 523 600 EUR.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych do programu FEM. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas