Inwestycje

Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.02.2024
Koniec składania wniosków
15.04.2024

Na temat wsparcia

Jest to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Dotacje przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i chcesz wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego, projekt EENergy to idealna szansa.

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą firmy MŚP, które:

 • spełniają kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP);
 • działają na rynku i są zarejestrowane w kraju, który jest częścią programu jednolitego rynku UE;
 • zostały założone przed 1 stycznia 2023 roku;
 • wykazują zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh) poprzez:

 • Szkolenia – kategoria obejmuje dostęp do szkoleń, kursów, zajęć i programów w celu edukacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie efektywności energetycznej. Przykłady wsparcia:
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, świadomości, aspektów regulacyjnych i zmiany zachowań związanych z efektywnością energetyczną.
  • Kwalifikacja pracowników do uzyskania certyfikatu audytora energetycznego.
  • Szkolenie w zakresie technologii efektywności energetycznej, narzędzi cyfrowych do analizy energetycznej
 • Doradztwo – kategoria obejmuje usługi doradcze i konsultingowe związane z identyfikacją i wdrażaniem ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej, a także audyty energetyczne. Przykłady wsparcia:
  • Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb beneficjenta z sektora MŚP oraz określenie szczegółowej inwestycji w poprawę efektywności energetycznej.
  • Przeprowadzenie konsultacji technicznych w celu zidentyfikowania obszarów poprawy efektywności energetycznej i odpowiednich technologii na rynku. odpowiednich technologii na rynku.
  • Przeprowadzenie audytu energetycznego.
 • Inwestycje – kategoria ta obejmuje wdrożenie, nabycie, zakup i/lub instalację nowego oprogramowania, sprzętu, wyposażenia lub innych technologii. Przykłady wsparcia:
  • Wkład w zakup i instalację systemów energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne,
   turbiny wiatrowe, falowniki, systemy magazynowania lub inny odpowiedni sprzęt.
  • Wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią na linii produkcyjnej.
  • Wymiana starego kotła na nowoczesny, wykorzystujący bardziej wydajne technologie.
  • Wymiana przestarzałych jednostek zasilających na nowoczesne i efektywne.

Celem jest także pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Obszar wsparcia

Wsparcie obejmować może:

 • Całą firmę
 • Jeden dział/obszar firmy
 • Jeden budynek
 • Wybraną linię produkcyjną
 • Wybrane urządzenie
 • Wybraną aktywność

Ile można zyskać?

Jak aplikować?

Początkowo należy skontaktować się z odpowiednim Doradcą EEN ds. zrównoważonego rozwoju odpowiednim dla odpowiednim dla Lokalnego punktu kontaktowego Enterprise Europe Network.

Dzięki naszym usługom proces opracowania koncepcji projektu, zarządzania projektem i kontaktem z Instytucją Pośredniczącą w tym wypadku Lokalnym punktem kontaktowym EEN i finalnie pozyskaniem dofinansowania staje się prostszy i zyskuje miano sukcesu. Nasi Eksperci będą obecni na każdym etapie pozyskiwania wsparcia, pomogą w analizie warunków wsparcia związanych z otrzymaniem dotacji, weryfikacją wymaganych dokumentów i załączników, a także z przygotowaniem wniosku i kontaktem z Doradcą EEN. Zapraszamy do współpracy.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas