Inwestycje

Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.02.2024
Koniec składania wniosków
15.04.2024

Na temat wsparcia

Jest to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Dotacje przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i chcesz wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego, projekt EENergy to idealna szansa.

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą firmy MŚP, które:

 • spełniają kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP);
 • działają na rynku i są zarejestrowane w kraju, który jest częścią programu jednolitego rynku UE;
 • zostały założone przed 1 stycznia 2023 roku;
 • wykazują zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh) poprzez:

 • Szkolenia – kategoria obejmuje dostęp do szkoleń, kursów, zajęć i programów w celu edukacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie efektywności energetycznej. Przykłady wsparcia:
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, świadomości, aspektów regulacyjnych i zmiany zachowań związanych z efektywnością energetyczną.
  • Kwalifikacja pracowników do uzyskania certyfikatu audytora energetycznego.
  • Szkolenie w zakresie technologii efektywności energetycznej, narzędzi cyfrowych do analizy energetycznej
 • Doradztwo – kategoria obejmuje usługi doradcze i konsultingowe związane z identyfikacją i wdrażaniem ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej, a także audyty energetyczne. Przykłady wsparcia:
  • Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb beneficjenta z sektora MŚP oraz określenie szczegółowej inwestycji w poprawę efektywności energetycznej.
  • Przeprowadzenie konsultacji technicznych w celu zidentyfikowania obszarów poprawy efektywności energetycznej i odpowiednich technologii na rynku. odpowiednich technologii na rynku.
  • Przeprowadzenie audytu energetycznego.
 • Inwestycje – kategoria ta obejmuje wdrożenie, nabycie, zakup i/lub instalację nowego oprogramowania, sprzętu, wyposażenia lub innych technologii. Przykłady wsparcia:
  • Wkład w zakup i instalację systemów energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne,
   turbiny wiatrowe, falowniki, systemy magazynowania lub inny odpowiedni sprzęt.
  • Wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią na linii produkcyjnej.
  • Wymiana starego kotła na nowoczesny, wykorzystujący bardziej wydajne technologie.
  • Wymiana przestarzałych jednostek zasilających na nowoczesne i efektywne.

Celem jest także pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Obszar wsparcia

Wsparcie obejmować może:

 • Całą firmę
 • Jeden dział/obszar firmy
 • Jeden budynek
 • Wybraną linię produkcyjną
 • Wybrane urządzenie
 • Wybraną aktywność

Ile można zyskać?

Jak aplikować?

Początkowo należy skontaktować się z odpowiednim Doradcą EEN ds. zrównoważonego rozwoju odpowiednim dla odpowiednim dla Lokalnego punktu kontaktowego Enterprise Europe Network.

Dzięki naszym usługom proces opracowania koncepcji projektu, zarządzania projektem i kontaktem z Instytucją Pośredniczącą w tym wypadku Lokalnym punktem kontaktowym EEN i finalnie pozyskaniem dofinansowania staje się prostszy i zyskuje miano sukcesu. Nasi Eksperci będą obecni na każdym etapie pozyskiwania wsparcia, pomogą w analizie warunków wsparcia związanych z otrzymaniem dotacji, weryfikacją wymaganych dokumentów i załączników, a także z przygotowaniem wniosku i kontaktem z Doradcą EEN. Zapraszamy do współpracy.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 29.07.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas