Inwestycje

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7)

Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, a także na wsparcie rozwoju MŚP. W ramach dofinansowania możliwy będzie zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz finansowanie inwestycji w MŚP mających na celu zwiększenie skali ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z Subregionu Południowego, tj. powiatów; głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.06.2024
Koniec składania wniosków
27.08.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki), a w ramach typu projektu 2. do uczestnictwa w naborze dopuszczone są także Jednostki Samorządu Terytorialnego także z Subregionu Południowego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny i inwestycje w MŚP

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).
  2. Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 8 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas