Inwestycje

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7)

Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, a także na wsparcie rozwoju MŚP. W ramach dofinansowania możliwy będzie zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz finansowanie inwestycji w MŚP mających na celu zwiększenie skali ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z Subregionu Południowego, tj. powiatów; głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.03.2024
Koniec składania wniosków
29.04.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki), a w ramach typu projektu 2. do uczestnictwa w naborze dopuszczone są także Jednostki Samorządu Terytorialnego także z Subregionu Południowego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny i inwestycje w MŚP

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).
  2. Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 8 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas