Ochrona środowiska

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.12.2023
Koniec składania wniosków
22.04.2024

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze dystrybucji gazu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dotacja ma na celu rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci dystrybucyjnych gazu. Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan czy gaz syntezowy.

Wspierane projekty powinny zostać wybrane do 31.12.2025 r., umożliwiać zastąpienie instalacji zasilanych stałymi paliwami kopalnymi i nie mogą być fazowane w następnym okresie perspektywy finansowej.

Ile można zyskać?

Budżet naboru: 700 000 000 PLNMaksymalny poziom dofinansowania: 79.03%

Dofinansowanie obliczane będzie w oparciu o metodę no over-compensation, czyli sposobem kolejnych przybliżeń ustalenie takiej wartości dofinansowania która zapewni odpowiednią stopę zwrotu z kapitału (4% w cenach stałych, lub 9% w cenach bieżących).

Koszty pośrednie są rozliczane w projekcie stawką ryczałtową w wysokości do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu.

W celu obliczenia poziomu dofinansowania należy w pierwszej kolejności obliczyć wartość kosztów
kwalifikowalnych (KK), sumując koszty które mogą być uznane za kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – Efektywność energetyczna (FENX 1.1)

Nabór do 29.05.2024
Pozostało 40 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach - Efektywność energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to dotacja skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw na takie przedsięwzięcia jak modernizacja energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie. Zakres działań musi wynikać z audytu energetycznego.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas