Dotacje FENIKS

Program FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko) to rozbudowana oferta rozwijaj膮ca polsk膮 gospodark臋 w kierunku bardziej zr贸wnowa偶onym i sprzyjaj膮cym 艣rodowisku naturalnemu, poprzez finansowanie dzia艂a艅 z zakresu GOZ, efektywno艣ci energetycznej, rozwoju odnawialnych 藕r贸de艂 energii i wsparciu transportu miejskiego oraz systemu ochrony zdrowia. Program 艂膮czy w sobie dotacje, instrumenty finansowe oraz instrumenty 艂膮cz膮ce finansowanie zwrotne i dotacyjne.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 24 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
brak
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 101 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w styczniu 2024 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko) koncentruje si臋 na poprawie warunk贸w rozwoju kraju poprzez budow臋 infrastruktury technicznej i spo艂ecznej zgodnie z za艂o偶eniami zr贸wnowa偶onego rozwoju. Program stanowi kontynuacj臋 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2014-2020. Bud偶et programu wynosi ponad 24 mld EURO. FEnIKS wspiera projekty efektywno艣ci energetycznej, gospodarki wodno-艣ciekowej, gospodarki obiegu zamkni臋tego, ochrony przyrody i zielonej infrastruktury, rozwoju OZE, transportu miejskiego czy systemu ochrony zdrowia.

Program oferuje wsparcie w ramach o艣miu czo艂owych priorytet贸w:

 1. Wsparcie sektor贸w energetyka i 艣rodowisko z Funduszu Sp贸jno艣ci
 2. Wsparcie sektor贸w energetyka i 艣rodowisko z EFRR
 3. Transport miejski
 4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Sp贸jno艣ci
 5. Wsparcie sektora transportu z EFRR
 6. Zdrowie
 7. Kultura
 8. Pomoc Techniczna

Cele szczeg贸艂owe realizowane w ramach priorytet贸w:

 • Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych.
 • Wspieranie dost臋pu do wody oraz zr贸wnowa偶onej gospodarki wodnej.
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym i gospodarki zasobooszcz臋dnej.
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, r贸偶norodno艣ci biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzaj贸w zanieczyszczenia.
 • Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych.
 • Wspieranie energii odnawialnej.
 • Rozw贸j inteligentnych system贸w i sieci energetycznych oraz system贸w magazynowania energii poza transeuropejsk膮 sieci膮 energetyczn膮 (TEN-E).
 • Wspieranie przystosowania si臋 do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku zwi膮zanemu z kl臋skami 偶ywio艂owymi i katastrofami, a tak偶e odporno艣ci, z uwzgl臋dnieniem podej艣cia ekosystemowego.
 • Wspieranie zr贸wnowa偶onej multimodalnej mobilno艣ci miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
 • Rozw贸j odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zr贸wnowa偶onej i intermodalnej TEN-T.
 • Rozw贸j i udoskonalanie zr贸wnowa偶onej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilno艣ci na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym popraw臋 dost臋pu do TEN-T oraz mobilno艣ci transgranicznej.
 • Zapewnienie r贸wnego dost臋pu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporno艣ci system贸w opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 艣rodowiskowej.
 • Wzmacnianie roli kultury i zr贸wnowa偶onej turystyki w rozwoju gospodarczym, w艂膮czeniu spo艂ecznym i innowacjach spo艂ecznych.

Oferta dla przedsi臋biorc贸w dotyczy finansowania modernizacji energetycznej budynk贸w zak艂adowych, poprawy efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie, proces贸w wytw贸rczych, czy system贸w pomocniczych, a tak偶e wspierania inwestycji w instalacj臋 urz膮dze艅 OZE, do produkcji, magazynowania lub transportu wodoru. Dofinansowaniem w zakresie efektywno艣ci energetycznej zostan膮 obj臋te tak偶e projekty ukierunkowane na rozw贸j system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych. Wspierane b臋d膮 r贸wnie偶 projekty polegaj膮ce na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniej膮cych instalacji w przedsi臋biorstwach w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w komunalnych, czy te偶 odpad贸w przemys艂owych i handlowych, kt贸re maj膮 podobne w艂a艣ciwo艣ci do odpad贸w komunalnych. Wsparciem obj臋te zostan膮 tak偶e projekty zwi膮zane z GOZ tj. projekty nakierowane na racjonalizacj臋 zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi, a tak偶e przedsi臋wzi臋cia ograniczaj膮ce zu偶ycie wody w procesach technologicznych oraz prowadz膮ce do zamkni臋cia obiegu wody.