Dotacje FENIKS

Program FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko) to rozbudowana oferta rozwijaj膮ca polsk膮 gospodark臋 w kierunku bardziej zr贸wnowa偶onym i sprzyjaj膮cym 艣rodowisku naturalnemu, poprzez finansowanie dzia艂a艅 z zakresu GOZ, efektywno艣ci energetycznej, rozwoju odnawialnych 藕r贸de艂 energii i wsparciu transportu miejskiego oraz systemu ochrony zdrowia. Program 艂膮czy w sobie dotacje, instrumenty finansowe oraz instrumenty 艂膮cz膮ce finansowanie zwrotne i dotacyjne.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy – Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 68 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy - Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) wsparcie dotyczy rozwoju system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych (r贸wnie偶 ch艂odu systemowego), w tym tak偶e magazyn贸w energii cieplnej/elektrycznej przyczyniaj膮cych si臋 do integracji energii z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do 30.12.2024
Pozosta艂o 222 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsi臋biorstwach w celu realizacji za艂o偶e艅 GOZ – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do 30.12.2024
Pozosta艂o 222 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

殴r贸d艂a kogeneracji – Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja 殴r贸d艂a kogeneracji - Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) wspiera projekty dotycz膮ce rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep艂a w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym tak偶e energii elektrycznej, ciep艂a i ch艂odu w procesie trigeneracji). W zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparcie powinno by膰 dedykowane jednostkom wytw贸rczym OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko) koncentruje si臋 na poprawie warunk贸w rozwoju kraju poprzez budow臋 infrastruktury technicznej i spo艂ecznej zgodnie z za艂o偶eniami zr贸wnowa偶onego rozwoju. Program stanowi kontynuacj臋 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2014-2020. Bud偶et programu wynosi ponad 24 mld EURO. FEnIKS wspiera projekty efektywno艣ci energetycznej, gospodarki wodno-艣ciekowej, gospodarki obiegu zamkni臋tego, ochrony przyrody i zielonej infrastruktury, rozwoju OZE, transportu miejskiego czy systemu ochrony zdrowia.

Program oferuje wsparcie w ramach o艣miu czo艂owych priorytet贸w:

 1. Wsparcie sektor贸w energetyka i 艣rodowisko z Funduszu Sp贸jno艣ci
 2. Wsparcie sektor贸w energetyka i 艣rodowisko z EFRR
 3. Transport miejski
 4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Sp贸jno艣ci
 5. Wsparcie sektora transportu z EFRR
 6. Zdrowie
 7. Kultura
 8. Pomoc Techniczna

Cele szczeg贸艂owe realizowane w ramach priorytet贸w:

 • Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych.
 • Wspieranie dost臋pu do wody oraz zr贸wnowa偶onej gospodarki wodnej.
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym i gospodarki zasobooszcz臋dnej.
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, r贸偶norodno艣ci biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzaj贸w zanieczyszczenia.
 • Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych.
 • Wspieranie energii odnawialnej.
 • Rozw贸j inteligentnych system贸w i sieci energetycznych oraz system贸w magazynowania energii poza transeuropejsk膮 sieci膮 energetyczn膮 (TEN-E).
 • Wspieranie przystosowania si臋 do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku zwi膮zanemu z kl臋skami 偶ywio艂owymi i katastrofami, a tak偶e odporno艣ci, z uwzgl臋dnieniem podej艣cia ekosystemowego.
 • Wspieranie zr贸wnowa偶onej multimodalnej mobilno艣ci miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
 • Rozw贸j odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zr贸wnowa偶onej i intermodalnej TEN-T.
 • Rozw贸j i udoskonalanie zr贸wnowa偶onej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilno艣ci na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym popraw臋 dost臋pu do TEN-T oraz mobilno艣ci transgranicznej.
 • Zapewnienie r贸wnego dost臋pu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporno艣ci system贸w opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 艣rodowiskowej.
 • Wzmacnianie roli kultury i zr贸wnowa偶onej turystyki w rozwoju gospodarczym, w艂膮czeniu spo艂ecznym i innowacjach spo艂ecznych.

Oferta dla przedsi臋biorc贸w dotyczy finansowania modernizacji energetycznej budynk贸w zak艂adowych, poprawy efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie, proces贸w wytw贸rczych, czy system贸w pomocniczych, a tak偶e wspierania inwestycji w instalacj臋 urz膮dze艅 OZE, do produkcji, magazynowania lub transportu wodoru. Dofinansowaniem w zakresie efektywno艣ci energetycznej zostan膮 obj臋te tak偶e projekty ukierunkowane na rozw贸j system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych. Wspierane b臋d膮 r贸wnie偶 projekty polegaj膮ce na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniej膮cych instalacji w przedsi臋biorstwach w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w komunalnych, czy te偶 odpad贸w przemys艂owych i handlowych, kt贸re maj膮 podobne w艂a艣ciwo艣ci do odpad贸w komunalnych. Wsparciem obj臋te zostan膮 tak偶e projekty zwi膮zane z GOZ tj. projekty nakierowane na racjonalizacj臋 zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi, a tak偶e przedsi臋wzi臋cia ograniczaj膮ce zu偶ycie wody w procesach technologicznych oraz prowadz膮ce do zamkni臋cia obiegu wody.