Case Studies

Witpol Sp. z o.o.

Witpol Sp. z o.o.

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Witpol pozyskać fundusze unijne na wdrożenie wyników prac B+R w postaci przeprowadzenia prac budowlanych oraz zakupu linii technologicznej do produkcji innowacyjnych napojów roślinnych.
Dowiedz się więcej

Naszych Klientów wspieramy kompleksowo tj. od etapu wyboru dopasowanego działania do pełnego rozliczenia dotacji. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności: analizę potrzeb organizacji, wybór odpowiedniej opcji wsparcia, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, asystę na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, w tym sporządzenie niezbędnych załączników, rozliczanie projektu i doradztwo w zakresie zarządzania nim, bieżący kontakt w imieniu Klienta z Instytucją Pośredniczącą udzielającą wsparcia. Chcesz dowiedzieć się jak konkretnie możemy Ci pomóc? Zapoznaj się z opisami zakończonych sukcesem projektów naszych Klientów, w których mieliśmy swój wkład. Przygotowaliśmy case studies, w których przedstawiamy krótko naszych Klientów, wskazujemy zakres zrealizowanych usług oraz chwalimy się osiągniętymi efektami. Twoja firma też może się tu znaleźć, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania