Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Spis treści

Czy startupy obecnie zmagają się z kryzysem? Szansa dofinansowania na startup

Jak wskazuje raport StartupPoland „Polskie stratupy 2022” przedsiębiorstwa typu startup w Polsce mogą się zmagać z większymi barierami hamującymi rozwój biznesu, koszty prowadzenia działalności wzrosły i występują problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów. Doświadczone i większe firmy oferują znacznie lepsze warunki zatrudnienia niż te, które są jeszcze młode i dopiero się rozwijają. Niestety do tego dochodzą jeszcze skutki pandemii, wojna, inflacja czy kryzys energetyczny.

Większość startupów ma za sobą tylko jedną rundę finansowania, ale na pewno w programach startujących w nowej perspektywie mogą liczyć na kolejne szanse wsparcia. Przede wszystkim środki finansowe dla rozwoju startupów oferują dotacje, które można znaleźć w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który kontynuuje słynne działanie Platformy startowe dla nowych pomysłów, nie zapominając także o programach regionalnych dla poszczególnych województw.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – gdzie znaleźć środki?

Gdzie szukać finansowania? Zależy z jakiej pomocy chcesz skorzystać. Dla rozwoju nowej firmy w ofercie znajdziesz dotacje z urzędu pracy, pożyczki na start w biznesie, dotacje unijne, fundusze inwestorskie, finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju czy crowdfunding czyli zrzutkę na twój biznes. Co będzie czekać na startupy?

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Przedsiębiorcy szukający wsparcia na założenie firmy będą mogli skorzystać z pożyczki, a także możliwości łączenia pożyczki ze wsparciem bezzwrotnym w formie umorzenia części kapitału, jak również z korzyści pomocy szkoleniowo-doradczej. Ofertę znajdziesz na stronie BGK – Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie pożyczkowe obejmuje pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej lub pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Co zyskujesz? Dostępność na terenie całej Polski, doradztwo na etapie wnioskowania o wsparcie i przy zawarciu umowy pożyczki, dogodne warunki finansowania czy pomoc w wyborze właściwego zabezpieczenia.

Ponad 3,2 mld zł na finansowanie startupów w ramach programu FENG

Pieniądze na start – wraz z programem FENG dla startupów pojawi się kilka możliwości pozyskania funduszy.

Programy akceleracyjne

Pomoc na wczesnym etapie rozwoju oferują programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Startupy mogą otrzymać granty, których przeznaczenie będzie obejmować mentoring, match-making z korporacjami, wsparcie w skalowaniu, budowanie gotowości inwestycyjnej czy wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski. Projekty będą realizować ośrodki innowacji , w tym akceleratory, aby móc później oferować granty dla startupów.

Programy akceleracyjne jakie będą dostępne

  • Smart UP – kompleksowe wsparcie akceleratorów przyspieszające rozwój przedsiębiorstw typu start-up w postaci dostarczania know-how, wykorzystania sieci kontaktów i mentorów. Współpraca startupów z odbiorcami technologii lub inwestorami.
  • Tech Impact – program akceleracyjny w zakresie rozwiązań impactowych powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie wiedzy o najnowszych trendach technologicznych względem rozwiązań impactowych wśród inwestorów.
  • Startups Exchange – program ekspansji zagranicznej polskich startupów, poprzez przygotowanie ich do wyjazdu i do programów dla danego rynku.
  • Scale Up Green – program wspierający zmianę modelu biznesowego z liniowego na model cyrkularny i budowanie wiedzy na temat korzyści związanych z GOZ. Program prowadzi firmy przez ten proces wraz z poszukiwaniem dla nich rozwiązań technologicznych wśród startupów.

Instrumenty kapitałowe w FENG

MŚP znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać ze wsparcia w formie instrumentów kapitałowych. Działanie oferuje środki finansowe na rozwój startupów potrzebujących finansowania wysokiego (VC) ryzyka z elementem smart money, związanego z wdrażaniem lub rozwijaniem przez nie innowacyjnych rozwiązań. Takie przedsiębiorstwa otrzymują wsparcie finansowe na rozwój w zamian za część udziałów w swoich spółkach.

Spółki na wczesnym etapie rozwoju, kształtujące swój model biznesowy objęte zostaną wsparciem instrumentów Starter – inwestycje kapitałowe w spółki na wczesnym etapie rozwoju i Biznest – inwestycje przy udziale aniołów biznesu. Natomiast spółki, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć czy rozwinąć innowacje lub planują ekspansję zagraniczną skorzystają wówczas z instrumentu otwartych innowacji, KOFFI – inwestycje kapitałowe w spółki na etapie rozwoju i ekspansji oraz CVC – inwestycje przy udziale kapitału inwestorów korporacyjnych.

Rozwój działalności B+R startupów

W ramach programu FENG w działaniu BRidge UP o dotacje mogą ubiegać się startupy, w tym spin-offy z jednostek naukowych oraz przedsiębiorstwa założone przez naukowców. Wsparcie finansowe ma na celu pomoc tym spółkom w rozwijaniu innowacyjnych produktów czy usług. Innym działaniem z zakresu badań i rozwoju jest inicjatywa PRIME zakładająca dofinansowanie nowopowstałych spin-offów oraz zespołów zamierzających założyć i rozwijać spółki. Wsparcie w formie grantu rozdzielać będzie Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Taki grant będzie można przeznaczyć na komercjalizację osiągnięć naukowych oraz weryfikacje ich zgodności z potrzebami rynku.

Środki na Mentoring wraz z działaniem Laboratorium innowatora

Z funduszy unijnych finansowany będzie również program mentoringowy Laboratorium Innowatora. Program zapewnia wsparcie projektów ośrodków innowacji, w tym akceleratorów. W ramach tego przedsięwzięcia startupy później będą mogły skorzystać z doradztwa na strat biznesu (relacje biznesowe, założenia biznesowe) oraz grantów na rozpoczęcie działalności w Polsce.

Startups are us – pomoc dla innowacyjnych firm

Myślisz o ekspansji na nowe rynki? Działanie Startups are us ma na celu zintegrowanie ekosystemu startupowego oraz intensyfikację i rozwój działań przeznaczonych dla startupów, które są ukierunkowane czy mają potencjał na skalowanie działalności, także globalnie. Wsparciem zostaną objęte akceleratory świadczące usługi, z których mogą skorzystać startupy.

Pozyskaj inwestora – Venture Capital, Anioły biznesu

Co to są fundusze Venture Capital?
Venture Capital jest szczególną metodą finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mają ambitne plany rozwoju i kreatywne pomysły. Fundusze Venture Capital stanowią alternatywę dla tradycyjnych kredytów i pożyczek, gdzie prywatni inwestorzy, a nie banki czy instytucje finansowe, udzielają kapitału. W zamian za inwestycję, inwestor otrzymuje udziały lub akcje w spółce, którą wspiera. Środki na rozwój pomysłu oferuje Fundusz Inwestycyjny Sekwencji jako inkubator, który wspiera powstawanie przedsiębiorstw biznesowych o charakterze innowacyjnym.

Od pomysłu po wdrożenie!

Jesteśmy otwarci na finansowanie rozwiązań z różnych branży, posiadamy transparentne zasady współpracy i relacje partnerskie, a nasze wsparcie jest wieloaspektowe. Interesuje Cię współpraca z Funduszem Inwestycyjnym Sekwencji i potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj do naszej oferty Venture Capital i skontaktuj się z nami.

Anioły biznesu, znane również jako inwestorzy-anioły, są rodzajem inwestorów, którzy udzielają wsparcia finansowego i doradztwa małym przedsiębiorstwom lub startupom w zamian za udziały w firmie lub inne formy partycypacji w zyskach. Anioły biznesu to zazwyczaj prywatni inwestorzy posiadający znaczny kapitał, którzy starają się inwestować w obiecujące projekty o potencjale wzrostu i dochodowości.

W przeciwieństwie do funduszy Venture Capital, anioły biznesu często angażują się we wczesnych etapach rozwoju firmy, nawet gdy ta jest w fazie założenia lub początkowej ekspansji.

Nie tylko wsparcie finansowe, ale także wiedza i doświadczenie. Poza wsparciem finansowym, anioły biznesu często przynoszą ze sobą swoje doświadczenie, wiedzę branżową i cenne kontakty biznesowe, które mogą pomóc firmie rosnąć i osiągać sukces. Anioły biznesu mogą inwestować indywidualnie lub jako grupa, w zależności od swoich preferencji i skali inwestycji.

W ekosystemie startupowym ich rola jest istotna, ponieważ pomagają przedsiębiorcom zdobyć początkowy kapitał, który może być trudny do pozyskania z tradycyjnych źródeł finansowania. Ponadto, anioły biznesu często inwestują nie tylko dla potencjalnych zysków, ale również z pasji do przedsiębiorczości i chęci wspierania innowacyjnych pomysłów.

Dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Z programu Polska Wschodnia mogą skorzystać przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów, czyli region statystyczny Mazowiecki regionalny. Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej poprzez wsparcie projektów o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym.

Dla startupów po raz kolejny zostanie uruchomione działanie Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Na początek inkubacja. Najpierw zostanie stworzony kompleksowy program inkubacji dla innowacyjnych nowopowstałych przedsiębiorstw znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju. Następnie każdy startup po zakwalifikowaniu się do programu zostaje objęty Indywidulanym Planem Inkubacji. Co można zyskać? Startupy otrzymają wsparcie w postaci usług podstawowych (księgowych, prawnych), specjalistycznych obejmujących rozwój pomysłu, testowanie i weryfikowanie koncepcji, aż po przygotowanie modelu biznesowego i opracowanie wersji produktu oraz opiekę managera inkubacji.

To nie koniec! Po zakończeniu etapu inkubacji najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem bądź usługą na rynek. Pozyskać można maksymalnie 600 000 zł. Oprócz tego, dodatkowo zaplanowano wsparcie uzupełniające dla przedsięwzięć o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagających zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji. W tym przypadku maksymalna wartość dofinansowania wynosi aż 3 000 000 zł.

Wsparcie startupów jest bardzo ważne. To one są motorem do powstawania nowoczesnej gospodarki, opartej o innowacyjne technologie. Z tego względu programy unijne starają się sprostać potrzebie finansowania przedsięwzięć stymulujących rozwój startupów.

Masz więcej pytań? Wypełnij formularz kontaktowy i sięgnij po dofinansowanie na startup!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji