Dotacje UE w podkarpackie

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zosta艂 zatwierdzony przez Komisj臋 Europejsk膮. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze 艣rodk贸w programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), a聽tak偶e z KPO i program贸w krajowych. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym oraz zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu. Dla projekt贸w inwestycyjnych zlokalizowanych w wojew贸dztwie podkarpackim, finansowanych w formie pomocy regionalnej, bazowy poziom wsparcia wynosi 50%. Podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 i zwi臋kszenie intensywno艣ci wsparcia na inwestycj臋 w maszyny, urz膮dzenia, linie technologiczne czy roboty budowlane max. do poziomu 70%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.10.2025
Pozosta艂o 526 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest dla projekt贸w w zakresie rozwoju kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii wynikaj膮ce z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zmniejszenie uci膮偶liwo艣ci wynikaj膮cych z wydobywania kopalin

Nab贸r do 30.12.2026
Pozosta艂o 951 dni
Wielko艣膰 dotacji
Zale偶ne od rodzaju projektu
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddzia艂ywania na 艣rodowisko wynikaj膮cego z wydobywania kopalin, likwidacji zak艂ad贸w g贸rniczych poprzez m.in.: rekultywacj臋 grunt贸w na terenach zdegradowanych/zdewastowanych dzia艂alno艣ci膮 wydobywcz膮, wprowadzanie technologii ograniczaj膮cych emisj臋 gaz贸w cieplarnianych, lub powstawanie odpad贸w pochodz膮cych z wydobycia lub przer贸bki surowc贸w w przemy艣le wydobywczym czy uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie w贸d kopalnianych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub po偶yczki, b膮d藕 w formie dotacji i po偶yczki (instrument 艂膮czony)
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inkubacja 鈥 rozw贸j nowego pomys艂u biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w (FEPW 1.1)

Nab贸r do 31.05.2027
Pozosta艂o 1103 dni
Wielko艣膰 dotacji
w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startup贸w utworzonych na bazie pomys艂u, kt贸ry przeszed艂 pozytywn膮 ocen臋 i zosta艂 zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

殴r贸d艂a kogeneracji – Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja 殴r贸d艂a kogeneracji - Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) wspiera projekty dotycz膮ce rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep艂a w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym tak偶e energii elektrycznej, ciep艂a i ch艂odu w procesie trigeneracji). W zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparcie powinno by膰 dedykowane jednostkom wytw贸rczym OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej ga艂臋zi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych system贸w wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesy艂owej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podkarpackie jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Polski. Od p贸艂nocy i聽zachodu graniczy z wojew贸dztwem ma艂opolskim, 艣wi臋tokrzyskim i lubelskim, od po艂udnia ze S艂owacj膮, od wschodu z Ukrain膮. Na koniec 2021 r. liczba ludno艣ci wojew贸dztwa wynios艂a 2 mln 111 tys., co stanowi艂o 5,5% populacji kraju. Powierzchnia wojew贸dztwa wynosi 1784,6 tys. ha. Produkt krajowy brutto w wojew贸dztwie podkarpackim w 2020 r. by艂 ni偶szy ni偶 rok wcze艣niej. Warto艣膰 dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracuj膮cego w 2019 r. wzros艂a w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Wed艂ug danych na koniec 2021 r. do rejestru REGON wpisanych by艂o 196,5 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej z terenu woj. podkarpackiego. Najwi臋cej firm prowadzi艂o dzia艂alno艣膰 w zakresie sekcji handel, naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 42,4 tys. (21,6% og贸艂u), nast臋pnie budownictwo 鈥 31,4 tys. (16,0%), przetw贸rstwo przemys艂owe 鈥 18,4 tys. (9,4%) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 17,8 tys. (9,1%).

W 2020 r. nak艂ady wewn臋trzne na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim wynios艂y 1154,9 mln z艂, co stanowi艂o 3,6% nak艂ad贸w na B+R w kraju. W 2020 r. nak艂ady na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim w por贸wnaniu z rokiem poprzednim wzros艂y o聽7,6%.聽 W latach 2018鈥2020 w wojew贸dztwie podkarpackim 35,4% przedsi臋biorstw przemys艂owych wprowadzi艂o innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych. W por贸wnaniu z okresem 2017鈥2019 udzia艂 ten w przedsi臋biorstwach przemys艂owych zwi臋kszy艂 si臋 o 11,6%. W skali kraju udzia艂 przedsi臋biorstw przemys艂owych, kt贸re wprowadzi艂y innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych w latach 2018鈥2020 wyni贸s艂 31,5%.

Fundusze unijne na Podkarpaciu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 ok. 60% trafi do program贸w krajowych.聽Pozosta艂e 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶dy region przygotowa艂 w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy i finansowa膰 wybrane przedsi臋wzi臋cia. Na Podkarpaciu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,27 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie podkarpackim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje podkarpackie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej na przedsi臋biorc贸w z Podkarpacia czekaj膮 liczne opcje dofinansowania. B臋d膮 oni mogli aplikowa膰 zar贸wno do konkurs贸w organizowanych na szczeblu krajowym, jak i wnioskowa膰 o 艣rodki zarz膮dzane na szczeblu regionalnym. 艢rodki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przeznaczone zostan膮 na realizacj臋 projekt贸w zwi膮zanych m.in. z inwestycjami w infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, innowacje, cyfryzacj臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktury B+R).

Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszar贸w strategicznej interwencji w wojew贸dztwie. Cz臋艣膰 艣rodk贸w przeznaczona zostanie na projekty mi臋kkie, czyli wsparcie kapita艂u ludzkiego w聽obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyr贸wnywania szans uzdolnionej m艂odzie偶y i rozwoju kadry pedagogicznej oraz w艂膮czenia i integracji spo艂ecznej. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). W celu poznania aktualnej oferty konkursowej dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa podkarpackiego polecamy skorzysta膰 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje poziom wsparcia w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych. Regulamin konkursu zawsze precyzuje rodzaj pomocy (np. regionalna pomoc inwestycyjna, horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozw贸j i innowacyjno艣膰, pomoc de minimis) oraz okre艣la maksymaln膮 intensywno艣膰 wsparcia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podkarpackim

Na Podkarpaciu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kluczowych zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami, rozliczanie um贸w o dofinansowanie i聽monitorowanie ich realizacji itd. Zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem i obs艂ug膮 konkurs贸w dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮 merytoryczne kom贸rki Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego. Spos贸b sk艂adania wniosk贸w (elektronicznie przez dedykowany system vs. tradycyjnie) oraz instytucja odpowiedzialna za obs艂ug臋 konkursu wskazywane s膮 ka偶dorazowo w regulaminie konkursu.