Dotacje Interreg

Interreg to wsparcie w ramach program贸w wsp贸艂pracy i integracji region贸w europejskich. Projekty Interreg realizowane b臋d膮 w ramach komponent贸w wsp贸艂pracy transgranicznej, transnarodowej oraz mi臋dzyregionalnej, a tak偶e poprzez wsp贸艂prac臋 region贸w najbardziej oddalonych. Inicjatywa Interreg umo偶liwia wymian臋 do艣wiadcze艅, innowacyjnych podej艣膰 i budowanie zdolno艣ci, w tym transfer i rozpowszechnianie dobrych praktyk czy integrowanie zr贸wnowa偶onego rozwoju obszar贸w miejskich i wiejskich. Celem jest r贸wnie偶 wzmocnienie zdolno艣ci instytucjonalnych, wsp贸艂pracy prawnej i administracyjnej, budowa wzajemnego zaufania oraz wsp贸艂praca w zakresie ochrony i bezpiecze艅stwa.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta
Brak wynik贸w..

Interreg to programy, kt贸re maj膮 na celu wspieranie rozwoju, wsp贸艂pracy i integracji europejskich region贸w. Ich zadaniem jest rozwi膮zywanie problem贸w wykraczaj膮cych poza granice pa艅stw i wymagaj膮cych wsp贸lnych dzia艂a艅 co sprzyja poprawie jako艣ci 偶ycia lokalnych spo艂eczno艣ci. Ka偶dy projekt Interreg jest realizowany we wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej. Polska w latach 2021-2027 b臋dzie uczestniczy膰 w 11 programach Interreg, kt贸rych 艂膮czny bud偶et wyniesie prawie 1,8 mld euro.

Polska pe艂ni funkcj臋 instytucji zarz膮dzaj膮cej dla transgranicznych program贸w:

Uczestniczy tak偶e w programach zarz膮dzanych przez zagranicznych partner贸w takich jak:

 • Programy transgraniczne: Litwa-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska, Brandenburgia-Polska, Czechy-Polska
 • Programy transnarodowe: Europa 艢rodkowa, Region Morza Ba艂tyckiego,
 • Programy mi臋dzyregionalne: Europa, Interact

Interreg wspiera poprzez unijne instrumenty finansowania zewn臋trznego nast臋puj膮ce komponenty:

Interreg A – Wsp贸艂praca transgraniczna mi臋dzy przyleg艂ymi regionami w celu propagowania zintegrowanego i harmonijnego rozwoju regionalnego mi臋dzy s膮siaduj膮cymi przygranicznymi regionami l膮dowymi i morskimi.

Interreg B – Wsp贸艂praca transnarodowa na wi臋kszych transnarodowych terytoriach lub wok贸艂 basen贸w morskich, obejmuj膮ca krajowych, regionalnych i lokalnych partner贸w programu z pa艅stw cz艂onkowskich, pa艅stw trzecich, kraj贸w partnerskich oraz KTZ w celu osi膮gni臋cia wy偶szego stopnia integracji terytorialnej.

Interreg C 鈥 Wsp贸艂praca mi臋dzyregionalna w celu wzmocnienia skuteczno艣ci polityki sp贸jno艣ci poprzez promowanie analizy trend贸w rozwojowych w zakresie cel贸w sp贸jno艣ci terytorialnej oraz wymiany do艣wiadcze艅, innowacyjnych podej艣膰 i budowania zdolno艣ci:

 • koncentruj膮cych si臋 na celach polityki m.in. takich jak bardziej konkurencyjna, przyjazna dla 艣rodowiska, niskoemisyjna, przechodz膮ca w kierunku zeroemisyjnej, lepiej po艂膮czona, o silniejszym wymiarze spo艂ecznym, bli偶sza obywatelom i inteligentna Europa oraz na celu lepszego zarz膮dzania wsp贸艂prac膮 i inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu;
 • w odniesieniu do identyfikacji, transferu i kapitalizacji dobrych praktyk w zakresie zintegrowanego i zr贸wnowa偶onego rozwoju obszar贸w miejskich;
 • z my艣l膮 o harmonizacji i uproszczeniu wdra偶ania program贸w Interreg, a tak偶e przyczynianiu si臋 do kapitalizacji ich rezultat贸w, mo偶liwych dzia艂a艅 w zakresie wsp贸艂pracy, wspieraniu tworzenia, funkcjonowania i wykorzystywania europejskich ugrupowa艅 wsp贸艂pracy terytorialnej (EUWT).

Interreg D – Wsp贸艂praca region贸w najbardziej oddalonych, mi臋dzy sob膮 i z s膮siaduj膮cymi pa艅stwami trzecimi lub krajami partnerskimi lub KTZ lub organizacjami integracji i wsp贸艂pracy regionalnej lub kilkoma z nich w celu u艂atwienia integracji regionalnej i harmonijnego rozwoju w ich s膮siedztwie.

Kto mo偶e skorzysta膰 z program贸w w ramach Interreg?

 • jednostki samorz膮du terytorialnego (JST),
 • jednostki podleg艂e JST w zakresie zdrowia,
 • ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa,
 • organizacje pozarz膮dowe,
 • instytucje badawcze

Co oferuje program Interreg?

Wsparcie b臋dzie udzielane zar贸wno na etapie wnioskowania jak i realizacji projekt贸w. Refundacja si臋ga nawet 80% wydatk贸w w projekcie, a w projektach program贸w z Ukrain膮 90%. Jedn膮 z mo偶liwo艣ci b臋d膮 tak偶e zaliczki dla beneficjent贸w w programie Polska-Ukraina. Zakres tematyki projekt贸w wsp贸艂pracy w mi臋dzynarodowym partnerstwie jest atrakcyjny i szeroki. Zako艅czone ju偶 projekty ciesz膮 si臋 dobrymi praktykami. W programie wykorzystano uproszczone metody rozliczania koszt贸w.