Dotacje Horyzont Europa (Horizone Europe)

Program ramowy UE na rzecz bada艅 i innowacji, czyli Horyzont Europa (Horizone Europe) to kompleksowa i jedna z najwi臋kszych inicjatyw koncentruj膮cych si臋 na rozwoju potencja艂u badawczego oraz innowacyjnej Europy. Program opiera si臋 na trzech g艂贸wnych filarach oferuj膮cych dzia艂ania maj膮ce na celu wzmocnienie i rozszerzenie doskona艂o艣ci unijnej bazy naukowej, rozw贸j kluczowych technologii i rozwi膮za艅 stanowi膮cych podstaw臋 polityki UE i cel贸w zr贸wnowa偶onego rozwoju oraz stymulowanie prze艂omowych odkry膰 tworz膮cych rynki i ekosystem贸w, kt贸re sprzyjaj膮 innowacyjno艣ci. Horyzont Europa anga偶uje tak偶e do wsp贸艂realizacji projekt贸w i rozwoju sieci kontakt贸w z czo艂owymi jednostkami naukowymi z Europy i nie tylko.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

EIC Accelerator

Nab贸r do 03.10.2024
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Horyzont Europa (Horizon Europe) jest najwi臋kszym programem ramowym, kt贸ry koncentruje si臋 finansowaniu bada艅 naukowych i innowacji. Wsparcie przeznaczone jest na realizacj臋 pomys艂贸w naukowych, przedsi臋wzi臋膰 badawczych, dokona艅, odkry膰 i wynalazk贸w. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 na nowatorskie badania i innowacyjne rozwi膮zania zostanie 艂膮cznie przeznaczone 95,5 mld euro.

Struktura programu oparta jest na trzech zasadniczych filarach, kt贸re wzajemnie si臋 wspieraj膮:

  • Doskona艂a baza naukowa
  • Globalne wyzwania i europejska konkurencyjno艣膰 przemys艂owa
  • Innowacyjna Europa

Dodatkowym komponentem jest jeszcze ->

  • Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz dzia艂ania Wsp贸lnego Centrum Badawczego

Wsparcie naukowc贸w

Program Horyzont Europa b臋dzie wspiera艂 wiod膮cych naukowc贸w i innowator贸w oraz promowa艂 doskona艂o艣膰 naukow膮 za po艣rednictwem Europejskiej Rady ds. Bada艅 Naukowych (ERC), co pozwoli na poszerzenie granic nauki i wiedzy. Stypendia i wymiany w ramach Dzia艂a艅 Marii Sk艂odowskiej-Curie (MSCA) umo偶liwi膮 m艂odym naukowcom rozw贸j i zdobywanie nowych umiej臋tno艣ci. Natomiast Wsp贸lne Centrum Badawcze (JRC) czyli s艂u偶ba naukowa KE zapewni doradztwo naukowe, wsparcie techniczne i dost臋p do specjalnych bada艅. Program ten pomo偶e Europie sprosta膰 wyzwaniom gospodarczym i spo艂ecznym zapewniaj膮c jej przemian臋 w kierunku bardziej ekologicznej, zdrowej i odpornej.

Horyzont Europa ma tak偶e na celu wzmacnianie potencja艂u technologicznego i przemys艂owego poprzez klastry, czyli tematyczne grupy polityk dotycz膮ce ca艂ej skali globalnych wyzwa艅. Dzia艂ania podejmowane w ramach klastr贸w w g艂贸wnej mierze zorientowane s膮 na projekty realizowane w mi臋dzynarodowych konsorcjach.

Horyzont Europa wspiera r贸wnie偶 i zach臋ca do wi臋kszego uczestnictwa za spraw膮 zmniejszenia luki w poziomie doskona艂o艣ci naukowej. Program skupia si臋 na wspieraniu kraj贸w z gorszymi wynikami w zakresie bada艅 naukowych i innowacji, a tak偶e na stymulowaniu powstawania centr贸w doskona艂o艣ci. Program Horyzont Europa nie ogranicza si臋 wy艂膮cznie do finansowania 艣wiata nauki, cho膰 stanowi to jego istotny komponent. W ramach programu organizowane s膮 r贸wnie偶 konkursy kierowane do przedsi臋biorstw maj膮ce wspiera膰 ich innowacyjno艣膰.

Rozw贸j potencja艂u badawczego M艢P b臋dzie wzmacnia膰 na przyk艂ad takie dzia艂anie jak EIC Accelerator. Jego bud偶et wynosi 1,13 mld EUR. Jest to konkurs dedykowany mikro, ma艂ym i 艣rednim przedsi臋biorstwom, zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i聽 innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji. Dopuszczalny jest r贸wnie偶 udzia艂 tzw. small mid-caps tj. ma艂ych sp贸艂ek o 艣redniej kapitalizacji zatrudniaj膮cych nie wi臋cej ni偶 499 pracownik贸w, przy czym firmy te mog膮 korzysta膰 z ograniczonego zakresu wsparcia. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (w formie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (w formie finansowania kapita艂owego z przeznaczeniem na komercjalizacj臋 i skalowanie rozwi膮zania). Small mid-caps mog膮 korzysta膰 ze wsparcia jedynie w ramach komponentu inwestycyjnego. W ramach EIC Accelerator mo偶na r贸wnie偶 skorzysta膰 z bezp艂atnych us艂ug dodatkowych, takich jak coaching, mentoring, dost臋p do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.