Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)

Nabór do 31.12.2024
Pozostało 255 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Dotacja Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw. Wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budowę lub rozwój działów B+R w ramach modułu Infrastruktura B+R.
Dowiedz się więcej

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw – Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nabór do 31.12.2024
Pozostało 255 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsiębiorstw na realizacje modułowych projektów badawczo-rozwojowych. Moduły obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a moduły fakultatywne to wdrożenie wyników prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 30.01.2025
Pozostało 285 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) to dotacja obejmująca wsparciem przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa pod warunkiem współpracy z MŚP oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastrukturę B+R.
Dowiedz się więcej

Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nabór do 31.01.2025
Pozostało 286 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Inwestycja Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie wyników prac B+R – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.01.2025
Pozostało 286 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach działania Wdrożenie wyników prac B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2) udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.01.2025
Pozostało 286 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest dla projektów w zakresie rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii wynikające z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 28.03.2025
Pozostało 342 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 03.04.2025
Pozostało 348 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) – MŚP

Nabór do 17.04.2025
Pozostało 362 dni
Wielkość dotacji
107 000,00 PLN
Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) – organizacje badawcze

Nabór do 24.04.2025
Pozostało 369 dni
Wielkość dotacji
58 225,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%. Nabór dla organizacji badawczych.
Dowiedz się więcej