Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty B+R przedsiębiorstw – Innowacyjne przedsiębiorstwa – FE dla Dolnego Śląska (1.2)

Nabór do 19.03.2024
Pozostało 284 dni
Wielkość dotacji
uzależnione jest od rodzaju realizowanego projektu
W ramach tej dotacji przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie można przeznaczyć także na wydatki związane z infrastrukturą B+R, pracami przedwdrożeniowymi, działaniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 31.03.2024
Pozostało 296 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować proinnowacyjne usługi. Nabór startuje w 2024 roku w lutym.
Dowiedz się więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 326 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Działalność B+R przedsiębiorstw- Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 326 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację prac B+R wraz z wdrożeniem. Nabór zostanie uruchomiony w 2024 roku na przełomie marca i kwietnia.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 357 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej. Nabór startuje w kwietniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (wdrożenie)- FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 357 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 361 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Przestrzeń w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.3)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 541 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w lipcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 553 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

Nabór do 30.12.2026
Pozostało 1300 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym czy uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i pożyczki (instrument łączony)
Dowiedz się więcej