Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 180 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
O dotację Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Nabór startuje w lipcu 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 180 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w lutym 2024 r.
Dowiedz się więcej

Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 180 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 180 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 180 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany na kwiecień 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji – Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 210 dni
Wielkość dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. roboty budowlane, zakup nowych środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich. Kolejny nabór zaplanowano na wrzesień 2024 r.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 210 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania patentów, know-how, robót i materiałów budowalnych czy koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz się więcej

Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 210 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 210 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Dotacja obejmuje wsparciem finansowym wdrożenie rozwiązań specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje 7 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach – Gospodarka o obiegu zamkniętym – FE dla Łódzkiego (2.13)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 210 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - Gospodarka o obiegu zamkniętymWsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - FE dla Łódzkiego (2.13) obejmuje wsparciem projekty z zakresu działań przedinwestycyjnych w zakresie GOZ.
Dowiedz się więcej