Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 405 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (wdrożenie)- FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 436 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 440 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Przestrzeń w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.3)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 620 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w listopadzie 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 632 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

Nabór do 30.12.2026
Pozostało 1379 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym czy uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i pożyczki (instrument łączony)
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zapraszamy do udziału w konkursie, który oferuję wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw MŚP. Konkurs przewiduje również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór startuje w 2024 r.
Dowiedz się więcej