Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady NEB – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 29.11.2024
Pozostało 128 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Typ projektu C realizowany będzie poprzez kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających podejście NEB (Nowego Europejskiego Bauhausu).
Dowiedz się więcej

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nabór do 29.11.2024
Pozostało 128 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 130 dni
Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz się więcej

Rozwój systemów ciepłowniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 130 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój systemów ciepłowniczych wspiera inwestycje w rozwój i transformację ciepłownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie systemów ciepłowniczych wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój sieci ciepłowniczych oraz inwestycje w źródła systemowe oraz magazyny energii.
Dowiedz się więcej

Rozwój sieci ciepłowniczych – FE dla Małopolski (2.4)

Nabór do 10.12.2024
Pozostało 139 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Rozwój sieci ciepłowniczych - FE dla Małopolski (2.4) to dotacja, która wsparciem obejmuje typ projektu jakim jest budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2024
Pozostało 148 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Rozwijanie recyklingu odpadów – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FENX 1.4)

Nabór do 30.12.2024
Pozostało 159 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpadów - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to wsparcie dla przedsiębiorców, które można przeznaczyć na instalacje w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów wraz z elementem uzupełniającym, który dotyczy inwestycji związanej z selektywnym zbieraniem odpadów.
Dowiedz się więcej

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FENX 1.4)

Nabór do 30.12.2024
Pozostało 159 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Minimalizacja wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji – FE dla Śląskiego (10.4)

Nabór do 31.12.2024
Pozostało 160 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim.
Dowiedz się więcej

Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia -Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 07.01.2025
Pozostało 167 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formie dotacji na projekty B+R oraz przygotowanie ich do wdrożenia. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, small mid-caps prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego oraz w konsorcjum/partnerstwie. Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.
Dowiedz się więcej