Wyszukiwarka dotacji

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęły zaliczki na łączną kwotę 1 mld 66 mln euro, czyli około 5 mld zł. To oczywiście tylko niewielki ułamek z całej puli pieniędzy – ok. 770 mld zł – które zostały przyznane Polsce z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Jest to jednak pozytywna informacja, środki te pozwolą bowiem na uruchomienie pierwszych, długo wyczekiwanych przez przedsiębiorców konkursów z nowej perspektywy.

Wpłynęły pieniądze – kiedy uruchomione zostaną nowe konkursy?

Z przekazanej puli 5 mld zł ok. 2,85 mld zł dotyczy programów krajowych, natomiast 2,15 mld zł wykorzystanych zostanie na finansowanie programów na szczeblu regionalnym.  Z programów krajowych jako pierwszy wystartuje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwsze konkursy powinny zostać ogłoszone w lutym. Środki z KE pozwolą również na uruchomienie w drugim kwartale 2023 r. pierwszych konkursów z programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Kredyt technologiczny i ekologiczny

Na marzec zaplanowano uruchomienie Kredytu na innowacje technologiczne, gdzie przedsiębiorcy będą mogli sfinansować wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez zakup niezbędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych, patentów, licencji czy robót i materiałów budowlanych (koszty budowy, rozbudowy budynków, wykonania prac adaptacyjnych hali produkcyjnej itp.). Wymagane będzie, aby wdrażane rozwiązania były innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa, przy czym projekty o większej skali innowacji będą lepiej punktowane i będą mieć większą szansę na pozyskanie dofinansowania. W II kwartale zadebiutuje konkurs Kredyt ekologiczny zorientowany na finansowanie tzw. zielonych projektów m.in. na zakup instalacji OZE czy wymianę maszyn, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie. Konkurs będzie organizowany cyklicznie. Więcej informacji o konkursie znajdziecie tutaj: https://www.sekwencja.eu/dotacja/kredyt-ekologiczny-feng/

Szczegółowe założenia Kredytu ekologicznego są jeszcze opracowywane. Najnowsze aktualizacje znajdziecie u nas na stronie.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji