Wyszukiwarka dotacji

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęły zaliczki na łączną kwotę 1 mld 66 mln euro, czyli około 5 mld zł. To oczywiście tylko niewielki ułamek z całej puli pieniędzy – ok. 770 mld zł – które zostały przyznane Polsce z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Jest to jednak pozytywna informacja, środki te pozwolą bowiem na uruchomienie pierwszych, długo wyczekiwanych przez przedsiębiorców konkursów z nowej perspektywy.

Wpłynęły pieniądze – kiedy uruchomione zostaną nowe konkursy?

Z przekazanej puli 5 mld zł ok. 2,85 mld zł dotyczy programów krajowych, natomiast 2,15 mld zł wykorzystanych zostanie na finansowanie programów na szczeblu regionalnym.  Z programów krajowych jako pierwszy wystartuje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwsze konkursy powinny zostać ogłoszone w lutym. Środki z KE pozwolą również na uruchomienie w drugim kwartale 2023 r. pierwszych konkursów z programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Kredyt technologiczny i ekologiczny

Na marzec zaplanowano uruchomienie Kredytu na innowacje technologiczne, gdzie przedsiębiorcy będą mogli sfinansować wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez zakup niezbędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych, patentów, licencji czy robót i materiałów budowlanych (koszty budowy, rozbudowy budynków, wykonania prac adaptacyjnych hali produkcyjnej itp.). Wymagane będzie, aby wdrażane rozwiązania były innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa, przy czym projekty o większej skali innowacji będą lepiej punktowane i będą mieć większą szansę na pozyskanie dofinansowania. W II kwartale zadebiutuje konkurs Kredyt ekologiczny zorientowany na finansowanie tzw. zielonych projektów m.in. na zakup instalacji OZE czy wymianę maszyn, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie. Konkurs będzie organizowany cyklicznie. Więcej informacji o konkursie znajdziecie tutaj: https://www.sekwencja.eu/dotacja/kredyt-ekologiczny-feng/

Szczegółowe założenia Kredytu ekologicznego są jeszcze opracowywane. Najnowsze aktualizacje znajdziecie u nas na stronie.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji