Wyszukiwarka dotacji

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to ogół technik, praktyk oraz procesów wykorzystywanych w celu ochrony urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Można również powiedzieć, że jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające ich integralność, dostępność, poufność oraz autentyczność.

Wymagania i standardy cyberbezpieczeństwa w sektorze MŚP

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Przepisy te zawarte są między innymi w:

 • kodeksie pracy,
 • ustawie o ochronie danych osobowych,
 • ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • ustawie o prawie autorskim, prawach pokrewnych oraz ochrony własności intelektualnej,
 • ustawie o rachunkowości,
 • ustawie o zwalczaniu nieuczciwych konkurencji.

Konieczność prawna wdrożenia rozwiązań dotyczących zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo w sieci ma istotne podstawy prawne i ekonomiczne. Informacja jest zasobem, i tak samo jak inne zasoby ma swoją wartość. Jako zasób, informacja może być również towarem, którego utrata może wiązać się ze stratami finansowymi. Ponadto w przypadku informacji poufnych, jak na przykład know-how czy też szczegóły przebiegu procesów produkcyjnych (mowa np. o parametrach prowadzenia procesu czy recepturach produktowych), wyciek tych informacji może prowadzić do spadku konkurencyjności firmy. Jest to więc w interesie przedsiębiorstwa, żeby zapewnić bezpieczną infrastrukturę i odpowiednio chronić te informacje.

Stan cyberbezpieczeństwa w MŚP

Coleman Parkes Research na zlecenie firmy Allot przygotowało raport pt. “Telcos: Protect Your SMB Customers”, w ramach którego przeprowadzono ankietę wśród około 400 przedstawicieli MŚP z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec na temat cyberbezpieczeństwa. Według zebranych danych 24% ankietowanych przedsiębiorstw padło ofiarą cyberataków w 2021 r., z czego 64% zostało dotkniętych atakami za pośrednictwem złośliwego oprogramowania (malware), 34% oprogramowaniem szyfrującym dane i żądającym okupu (ransomware), a 22% atakami BEC (Business E-mail Compromise) polegającymi na manipulacji nagłówkami wiadomości e-mail w taki sposób aby wyglądały jakby pochodziły z wiarygodnego źródła. 18% przedsiębiorstw, które padły ofiarą cyberataków doświadczyło także różnego rodzaju socjotechnik jak np. phishing, mających na celu wyłudzenie poufnych informacji od pracowników firmy.

Do głównych barier stojących na drodze poprawy bezpieczeństwa IT w firmach, respondenci zaliczyli:

 • koszty zatrudnienia specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa (31%),
 • koszty technologii i usług (30%),
 • brak managera ds. bezpieczeństwa IT w firmie (25%),
 • zbyt wiele produktów i usług do zabezpieczenia (24%),
 • brak wiedzy, co należy zrobić (24%),
 • brak czasu (pracownicy są zbyt zajęci, żeby zawracać sobie głowę kwestiami bezpieczeństwa IT – 22%),
 • brak znajomości rozwiązań, które mogłyby poprawić poziom cyerbezpieczeństwa (20%),
 • niski priorytet inwestycji w tego typu rozwiązania(17%).

Wiele z tych odpowiedzi sugeruje, że poziom wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa oraz świadomość konieczności zabezpieczania danych w firmie są zdecydowanie na niskim poziomie. Część przedsiębiorców uważa również, że rozwiązania te nie są im potrzebne, a problemy cyberataków ich nie dotyczą. Być może wynika to z faktu, iż przedsiębiorstwa te nie miały jeszcze styczności z poważnym cyberatakiem i nie zdają sobie sprawy z jego konsekwencji. Według estymacji na bazie danych od respondentów ankiety średni koszt incydentu cyberbezpieczeństwa w firmie wynosi około 216 tys. dolarów.

Sposoby zabezpieczenia i ochrony infrastruktury informatycznej

Poziom cyberbezpieczeństwa jest przede wszystkim uzależniony od posiadania odpowiedniej infrastruktury oraz wyszkolonych specjalistów. Istotne jest również podnoszenie świadomości i promowanie dobrych praktyk wśród pracowników firmy (np. organizowanie cyklicznych szkoleń poświęconych cyberbezpieczeństwu). Odpowiednia infrastruktura, w której skład wchodzi cały wymagany sprzęt, oprogramowanie i licencje, w połączeniu z wyszkolonymi specjalistami zapewnią stabilny i odporny system oraz bezpieczną sieć firmową. Działania te jednak pójdą na marne jeżeli świadomość dotycząca procedur i dobrych praktyk z obszaru cyberbezpieczeństwa wśród pracowników będzie niska. Bagatelizujący zagrożenie pracownicy mogą całkowicie nieświadomie być “koniem trojańskim” pozwalającym atakującemu ominąć wszystkie wcześniej wymienione zabezpieczenia. Wskazanym jest więc, aby przedsiębiorstwa prowadziły szkolenia dla pracowników w tym zakresie, a także posiadały skodyfikowany i ogólnodostępny spis procedur i zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa. Tak skonstruowany system powinien być odporny na znaczną część cyberataków, w tym również złośliwych socjotechnik.

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo

W ramach funduszy europejskich rozdzielanych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym dostępne są dotacje dla MŚP na działania związane z cyberbezpieczeństwem. W ostatnich latach można było składać wnioski do konkursów takich jak np. Szybka Ścieżka (1.1.1) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), gdzie wspierano opracowywanie innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów, w tym IT. Pod koniec 2022 r. zorganizowano nawet nabór dedykowany stricte technologiom cyfrowym (Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe) z budżetem o wartości 811 301 837,90 PLN.

W nowej perspektywie finansowej inwestycje w cyberbezpieczeństwo również będą szeroko wspierane. Dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa przewidziano w wielu programach regionalnych np. w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, do którego ogłoszony już został harmonogram naborów na 2023 r. Środki na cyfryzację firm przewidziano także w priorytecie I programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach startującej 21 lutego Ścieżki SMART przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości) będą mogli – korzystając z modułu Cyfryzacja – dofinansować m.in. inwestycje mające prowadzić do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie. Wsparcie procesów cyfryzacyjnych przewidziano również w Krajowym Planie Odbudowy. Już w II kwartale prowadzony będzie nabór do konkursu KPO A2.1.1 , w którym przewidziano dofinansowanie inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację w dużych przedsiębiorstwach.

Aktualne informacje o najnowszych konkursach będą pojawiać się na naszej stronie, a w przypadku konkretnych pytań zachęcamy do kontaktu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji