Wyszukiwarka dotacji

Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

SEKWENCJA Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”

Projekt realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”
Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej.
Projekt polega na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

W ramach projektu przewidziano opracowanie 3 nowych usług:
− Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
− Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
− Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Intensywność wsparcia: 100%

Wartość projektu ogółem: 1 394 987,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
 1 276 204,89 zł

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

fundusze europejskie
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Sekwencja Innowacje E. Gajowiak Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania urządzenia do załadunku automatycznego ciągników siodłowych dla branży spożywczej.
Dowiedz się więcej
Mam pomysł na biznes!

Mam pomysł na biznes!

Projekt "Mam pomysł na biznes!". Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji