Wyszukiwarka dotacji

Wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o

Informujemy, iż z dniem 30.11.2022r. SEKWENCJA Sp. z o.o. z sukcesem zrealizowała projekt pt.
„Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”

Projekt realizowany był w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”
Celem projektu była pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej.
Projekt polegał na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

W ramach projektu opracowano 3 nowe usługi, do skorzystania z których Panstwa zachęcamy:
− Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)

Usługa polega na usprawnieniu realizacji procesów biznesowych, rozumianym jako m m.in:
– Obniżenie kosztów procesów,
– Automatyzacja powtarzalnych zadań (zwiększenie wydajności)
– Zwiększenie bezpieczeństwa procesów

Wybrane obszary wdrożeń:
– Systemy klasy DMS/Workflow
– Systemy klasy Marketing Automation

Usługa w szerokim ujęciu ma na celu pomoc w standaryzacji, automatyzacji i uporządkowaniu procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Jednym z głównych wyzwań, w którym pomaga usługa to ulepszenie organizacji pracy zdalnej w przedsiębiorstwach (systemy DMS/Workflow), np. poprzez:
– Elektroniczny obieg faktur kosztowych
– Akceptacja, dekretacja i archiwizacja faktur

W przypadku systemów Marketing Automation, usługa ma na celu zwiększenie ruchu i przychodów w sklepach internetowych, poprzez automatyzację segmentacji klientów i automatyzację komunikacji z nimi

− Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)

Usługa polega na analizie głównych danych wpływających na skuteczność działań online i wzrost osiąganej konwersji. Proponowana do wprowadzenia na rynek usługa jest usługą kompleksową, która obejmuje swym zasięgiem analizę wszystkich najważniejszych czynników mających wpływ na wskaźniki konwersji i widoczność serwisu www w Internecie. Usługa dotyka zarówno kwestii formowania strategii internetowej, analityki internetowej jak i działań z zakresu SEO i UX.

Usługa ma na celu pomóc w prowadzeniu biznesu firmom świadczącym usługi i sprzedającym produkty w Internecie, w tym:
– poprawę współczynnika konwersji
– wzrost liczby użytkowników serwisu www
– udoskonalenie procesu zakupowego poprzez identyfikację lejków zakupowych
– uzyskanie informacji o ścieżce konwersji, którą przebywa użytkownik od wejścia na stronę do zakończenia transakcji
– poznanie wzorców zachowań użytkowników i na tej podstawie przygotowanie propozycji zmian w strukturze strony
– przygotowanie profili klientów (m.in. ich cech demograficznych, urządzeń i przeglądarek, z których korzystają) i grup docelowych, do których skierowana zostanie oferta
– analiza statystyk dotyczących ruchu w serwisie internetowym
– weryfikacja popularności poszczególnych podstron, produktów, sekcji na stronie internetowej
– określenie skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych w sieci
– poprawa pozycji fraz kluczowych (ich miejsc zajmowanych w wynikach Google)

Usługa realizowana jest we współpracy z Prokliencki Sp. z o.o.

− Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Usługa polega na doradztwie finansowym oraz analityce wykonalności inwestycyjnej dla pomysłu. W wyniku usługi przedsiębiorca sektora MŚP otrzyma rekomendację dotyczącą sytuacji i możliwości finansowych firmy lub opłacalności i możliwości finansowania dla nowego pomysłu. W ramach rozszerzonego modułu usługi, może również otrzymać dedykowane narzędzie analityczne, do wykorzystania w przyszłości, do samodzielnej analizy finansowej firmy.

Celem usług optymalizacji finansowej jest zapewnienie przedsiębiorstwom sektora MŚP kompetencji w obszarze finansów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, w oparciu o nasz kalkulator oraz naszą pogłębioną usługę. Poprzez tę usługę, chcemy pokazać firmom, szczególnie z sektora MŚP, jak ważne jest planowanie finansowe, zarówno na etapie pomysłu jak również na późniejszym etapie rozwoju firmy. Chcemy dostarczyć informacji o bieżącej działalności oraz zaoferować pogłębioną analizę w aspekcie finansowym dla nowych innowacyjnych pomysłów.

Wynikiem usługi może być:
– Pozyskanie szybkiej oceny na temat standingu finansowego firmy. W ramach tej usługi powstało narzędzie informatyczne w postaci kalkulatora finansowego online.
– Możliwość skorzystania z rozszerzonej usługi analizy finansowej firmy (podatkowej, rachunkowej).
– Możliwość skorzystania z audyt firmy w wybranych aspektach związanych z finansami przedsiębiorstwa również przy współpracy z podwykonawcami (doradca podatkowy, biegły rewident). Tego typu audyt jest potrzebny zarówno firmom które planują inwestycje i chcą pozyskać finansowanie zewnętrzne na ich realizację, jak również wszystkim świadomym przedsiębiorcom, którzy chcą zoptymalizować finanse swej firmy.
– Pozyskanie projekcji finansowych na kolejne lata prowadzenia biznesu lub analizy opłacalności dla nowego modelu biznesowego. Jest to bardzo istotne w sytuacji poszukiwania zewnętrznego finansowania oraz ważne dla końcowej wykonalności planów biznesowych firmy.

fundusze europejskie
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Sekwencja Innowacje E. Gajowiak Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania urządzenia do załadunku automatycznego ciągników siodłowych dla branży spożywczej.
Dowiedz się więcej
Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”.
Dowiedz się więcej
Mam pomysł na biznes!

Mam pomysł na biznes!

Projekt "Mam pomysł na biznes!". Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji