Wyszukiwarka dotacji

Znamy szczegóły konkursu KPO A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Znamy szczegóły konkursu KPO A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

8 lutego nasi Eksperci uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczącym konkursu A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o planowanym konkursie i przedstawiamy je w artykule.

Nabór

Zaczynając od terminów naboru, konkurs ogłoszony zostanie w I/II kwartał 2023 r. Następnie w II kw. 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków, a do zawarcia umów o dofinansowanie planowo powinno dojść w III/IV kw. 2023 r.

Warto również dodać, że w tym konkretnym konkursie dodatkowo punktowane są projekty, w których Wnioskodawcy zadeklarują, że realizacja projektu zakończy się do 31 grudnia 2024 r. Takie projekty dostaną dodatkowe 8 punktów na etapie oceny merytorycznej projektu, jednak należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z tej deklaracji przewidziane będą konsekwencje określone w umowie o dofinansowanie.

Dofinansowanie

Łączna alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 449 899 688,00 EUR. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty o wartości od 8 000 000,00 zł do 140 000 000,00 zł, przy czym ich wkład własny nie będzie mógł być niższy niż 25% całkowitej wartości projektu. Intensywność dofinansowania i w efekcie wkład własny, który będzie musiał wnieść przedsiębiorca będą uzależnione od miejsca realizacji inwestycji. Wsparcie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną i będzie udzielane zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Na najwyższy poziom dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy z regionów Polski Wschodniej. Wsparcie w ramach konkursu będzie mieć charakter bezzwrotny.

Kto otrzyma wsparcie?

Ze wsparcia skorzystać będą mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw w Polsce. Przy czym przedsiębiorcy chcący realizować projekt w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy tylko tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) będą mogli uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie więc założenie nowej działalność o innym profilu niż dotychczasowy (tj. pod zupełnie innym kodem PKD). Projekty realizowane w tych lokalizacjach nie będą mogły dotyczyć dywersyfikacji działalności, zwiększenia mocy produkcyjnych czy znaczącej zmiany technologii procesu produkcyjnego, co będzie dopuszczalne w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych regionach.

Chcąc zachować precyzję, warto dodać, że mimo że konkurs ma charakter ogólnokrajowy to będą obowiązywać pewne ograniczenia terytorialne dotyczące miejsca realizacji nowej inwestycji. Ze schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej po 1 stycznia 2022 r. całkowicie wykluczone jest miasto stołeczne Warszawa oraz bardzo duży obszar regionu warszawskiego stołecznego. Tym samym realizacja nowej inwestycji w ramach KPO na tych obszarach nie będzie możliwa.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu przewiduje się możliwość wsparcia następujących kosztów: zakupu nowych aktywów rzeczowych, kosztów leasingu/najmu/dzierżawy oraz kosztów planów i projektów. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie kosztów robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie), rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych, a także zakup nieruchomości/gruntu, przy zastrzeżeniu, że koszty zakupu nieruchomości będą mogły stanowić max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Obszary wsparcia

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w cyfryzację, robotyzację oraz transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Spośród nich wyróżnić można między innymi: wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych i budowę inteligentnych fabryk (ang. Smart Factory), wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) oraz Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), wdrażanie cyfrowych miejsc pracy, wdrażanie systemów automatyzujących procesy, tworzenie platform cyfrowych oraz wdrażanie innych innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na cyfryzacje przedsiębiorstwa.

Jest to aktualnie jeden bardziej atrakcyjnych konkursów ze względu na jego nakierunkowanie na cyfryzację oraz wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0. Są to szczególnie popularne inwestycje wśród polskich przedsiębiorstw ze względu na ich wpływ na przedsiębiorstwo oraz efekty końcowe między innymi znacznie zwiększające wydajność, efektywność, jakość oraz konkurencyjność tym samym mogące obniżyć koszty w perspektywie długoterminowej.

Konkurs ten jest o tyle nietypowy, że jest adresowany do dużych przedsiębiorstw, gdy w większości działań odbiorcami wsparcia są MŚP. W celu uzyskania dodatkowych lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się ze opisem dotacji na naszej stronie oraz do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). Grupa kryteriów obligatoryjnych dzieli się na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modułów. Taki podział wynika z charakteru konkursu i jego modułowej budowy. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające różnym wsparcia. Dowiedz się jak wyglądają kryteria obligatoryjne!
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji