Wyszukiwarka dotacji

Znamy szczegóły konkursu KPO A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

8 lutego nasi Eksperci uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczącym konkursu A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o planowanym konkursie i przedstawiamy je w artykule.

Nabór

Zaczynając od terminów naboru, konkurs ogłoszony zostanie w I/II kwartał 2023 r. Następnie w II kw. 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków, a do zawarcia umów o dofinansowanie planowo powinno dojść w III/IV kw. 2023 r.

Warto również dodać, że w tym konkretnym konkursie dodatkowo punktowane są projekty, w których Wnioskodawcy zadeklarują, że realizacja projektu zakończy się do 31 grudnia 2024 r. Takie projekty dostaną dodatkowe 8 punktów na etapie oceny merytorycznej projektu, jednak należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z tej deklaracji przewidziane będą konsekwencje określone w umowie o dofinansowanie.

Dofinansowanie

Łączna alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 449 899 688,00 EUR. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty o wartości od 8 000 000,00 zł do 140 000 000,00 zł, przy czym ich wkład własny nie będzie mógł być niższy niż 25% całkowitej wartości projektu. Intensywność dofinansowania i w efekcie wkład własny, który będzie musiał wnieść przedsiębiorca będą uzależnione od miejsca realizacji inwestycji. Wsparcie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną i będzie udzielane zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Na najwyższy poziom dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy z regionów Polski Wschodniej. Wsparcie w ramach konkursu będzie mieć charakter bezzwrotny.

Kto otrzyma wsparcie?

Ze wsparcia skorzystać będą mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw w Polsce. Przy czym przedsiębiorcy chcący realizować projekt w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy tylko tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) będą mogli uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie więc założenie nowej działalność o innym profilu niż dotychczasowy (tj. pod zupełnie innym kodem PKD). Projekty realizowane w tych lokalizacjach nie będą mogły dotyczyć dywersyfikacji działalności, zwiększenia mocy produkcyjnych czy znaczącej zmiany technologii procesu produkcyjnego, co będzie dopuszczalne w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych regionach.

Chcąc zachować precyzję, warto dodać, że mimo że konkurs ma charakter ogólnokrajowy to będą obowiązywać pewne ograniczenia terytorialne dotyczące miejsca realizacji nowej inwestycji. Ze schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej po 1 stycznia 2022 r. całkowicie wykluczone jest miasto stołeczne Warszawa oraz bardzo duży obszar regionu warszawskiego stołecznego. Tym samym realizacja nowej inwestycji w ramach KPO na tych obszarach nie będzie możliwa.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu przewiduje się możliwość wsparcia następujących kosztów: zakupu nowych aktywów rzeczowych, kosztów leasingu/najmu/dzierżawy oraz kosztów planów i projektów. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie kosztów robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie), rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych, a także zakup nieruchomości/gruntu, przy zastrzeżeniu, że koszty zakupu nieruchomości będą mogły stanowić max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Obszary wsparcia

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w cyfryzację, robotyzację oraz transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Spośród nich wyróżnić można między innymi: wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych i budowę inteligentnych fabryk (ang. Smart Factory), wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) oraz Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), wdrażanie cyfrowych miejsc pracy, wdrażanie systemów automatyzujących procesy, tworzenie platform cyfrowych oraz wdrażanie innych innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na cyfryzacje przedsiębiorstwa.

Jest to aktualnie jeden bardziej atrakcyjnych konkursów ze względu na jego nakierunkowanie na cyfryzację oraz wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0. Są to szczególnie popularne inwestycje wśród polskich przedsiębiorstw ze względu na ich wpływ na przedsiębiorstwo oraz efekty końcowe między innymi znacznie zwiększające wydajność, efektywność, jakość oraz konkurencyjność tym samym mogące obniżyć koszty w perspektywie długoterminowej.

Konkurs ten jest o tyle nietypowy, że jest adresowany do dużych przedsiębiorstw, gdy w większości działań odbiorcami wsparcia są MŚP. W celu uzyskania dodatkowych lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się ze opisem dotacji na naszej stronie oraz do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji