Wyszukiwarka dotacji

Znamy szczegóły konkursu KPO A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Znamy szczegóły konkursu KPO A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

8 lutego nasi Eksperci uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczącym konkursu A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o planowanym konkursie i przedstawiamy je w artykule.

Nabór

Zaczynając od terminów naboru, konkurs ogłoszony zostanie w I/II kwartał 2023 r. Następnie w II kw. 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków, a do zawarcia umów o dofinansowanie planowo powinno dojść w III/IV kw. 2023 r.

Warto również dodać, że w tym konkretnym konkursie dodatkowo punktowane są projekty, w których Wnioskodawcy zadeklarują, że realizacja projektu zakończy się do 31 grudnia 2024 r. Takie projekty dostaną dodatkowe 8 punktów na etapie oceny merytorycznej projektu, jednak należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z tej deklaracji przewidziane będą konsekwencje określone w umowie o dofinansowanie.

Dofinansowanie

Łączna alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 449 899 688,00 EUR. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty o wartości od 8 000 000,00 zł do 140 000 000,00 zł, przy czym ich wkład własny nie będzie mógł być niższy niż 25% całkowitej wartości projektu. Intensywność dofinansowania i w efekcie wkład własny, który będzie musiał wnieść przedsiębiorca będą uzależnione od miejsca realizacji inwestycji. Wsparcie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną i będzie udzielane zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Na najwyższy poziom dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy z regionów Polski Wschodniej. Wsparcie w ramach konkursu będzie mieć charakter bezzwrotny.

Kto otrzyma wsparcie?

Ze wsparcia skorzystać będą mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw w Polsce. Przy czym przedsiębiorcy chcący realizować projekt w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy tylko tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) będą mogli uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie więc założenie nowej działalność o innym profilu niż dotychczasowy (tj. pod zupełnie innym kodem PKD). Projekty realizowane w tych lokalizacjach nie będą mogły dotyczyć dywersyfikacji działalności, zwiększenia mocy produkcyjnych czy znaczącej zmiany technologii procesu produkcyjnego, co będzie dopuszczalne w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych regionach.

Chcąc zachować precyzję, warto dodać, że mimo że konkurs ma charakter ogólnokrajowy to będą obowiązywać pewne ograniczenia terytorialne dotyczące miejsca realizacji nowej inwestycji. Ze schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej po 1 stycznia 2022 r. całkowicie wykluczone jest miasto stołeczne Warszawa oraz bardzo duży obszar regionu warszawskiego stołecznego. Tym samym realizacja nowej inwestycji w ramach KPO na tych obszarach nie będzie możliwa.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach konkursu przewiduje się możliwość wsparcia następujących kosztów: zakupu nowych aktywów rzeczowych, kosztów leasingu/najmu/dzierżawy oraz kosztów planów i projektów. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie kosztów robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie), rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych, a także zakup nieruchomości/gruntu, przy zastrzeżeniu, że koszty zakupu nieruchomości będą mogły stanowić max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Obszary wsparcia

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w cyfryzację, robotyzację oraz transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Spośród nich wyróżnić można między innymi: wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych i budowę inteligentnych fabryk (ang. Smart Factory), wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) oraz Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), wdrażanie cyfrowych miejsc pracy, wdrażanie systemów automatyzujących procesy, tworzenie platform cyfrowych oraz wdrażanie innych innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na cyfryzacje przedsiębiorstwa.

Jest to aktualnie jeden bardziej atrakcyjnych konkursów ze względu na jego nakierunkowanie na cyfryzację oraz wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0. Są to szczególnie popularne inwestycje wśród polskich przedsiębiorstw ze względu na ich wpływ na przedsiębiorstwo oraz efekty końcowe między innymi znacznie zwiększające wydajność, efektywność, jakość oraz konkurencyjność tym samym mogące obniżyć koszty w perspektywie długoterminowej.

Konkurs ten jest o tyle nietypowy, że jest adresowany do dużych przedsiębiorstw, gdy w większości działań odbiorcami wsparcia są MŚP. W celu uzyskania dodatkowych lub bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się ze opisem dotacji na naszej stronie oraz do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji