Wyszukiwarka dotacji

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Czym są projekty innowacyjne

W najprostszym tego słowa rozumieniu, innowacja jest to wprowadzenie czegoś nowego. Projekty innowacyjne więc są to takie, które dotyczą opracowania, stworzenia lub/i wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów, usług czy też procesów. Wielu ekspertów uważa również, że istotny w definicji jest także aspekt komercjalizacji danej innowacji. Ma on przede wszystkim dotyczyć pewnego rodzaju wartości dodanej dla przedsiębiorstwa, niekoniecznie związanej bezpośrednio ze sprzedażą.

Rodzaje innowacji

W zależności od potrzeby znaleźć można wiele typów oraz rodzajów innowacji. Jednym z najbardziej podstawowych podziałów innowacji jest ten opracowany przez OECD w 2005 r. Dzieli on innowacje na 4 rodzaje:

 • produktową – dotyczącą nowego lub ulepszonego produktu,
 • procesową – dotyczącą nowego lub ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie,
 • marketingową – dotyczącą nowych lub ulepszonych metod i strategii marketingowych,
 • organizacyjną – dotyczące nowych lub ulepszonych metod i strategii organizacyjnych.

Dodatkowo można wyróżnić także rzadziej spotykane typy innowacji jak np. technologiczne lub społeczne. J. R. Schermerhorn wskazuje również innowacje zrównoważone. Zajrzyj do naszego słowniczka po więcej informacji na temat innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym.

Ryzyka w projektach innowacyjnych

Nie jest żadną tajemnicą fakt iż prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Często nie da się ich całkowicie pozbyć przez co ważne jest żeby na etapie planowania projektu ustalić własną tolerancję ryzyka.

Należy rozróżnić pojęcie ryzyka z pojęciem niepewności. Ryzyko dotyczy mierzalnego aspektu niepewności, głównie cechującego się potencjalną stratą. Niepewność natomiast rozumiana jako niemierzalny aspekt niepewności może wiązać się z potencjalną korzyścią biznesową.

Ryzyka w projektach mogą występować na każdym etapie oraz z różnych powodów. Mogą to być ryzyka związane między innymi z:

 • produktem,
 • wykorzystaniem nowych technologii,
 • zastosowaniem metod projektowych,
 • ochroną własności intelektualnych,
 • kulturą organizacyjną,
 • kompetencjami kierownika projektu.

W celu przeciwdziałania potencjalnym negatywnym efektom wyżej wymienionych ryzyk należy przygotować plan zarządzania ryzykiem.

Planowanie reakcji na ryzyko projektu

Jak wcześniej już wspomnieliśmy ryzyka często nie da się w całości wyeliminować jednak istnieją pewne strategie mające na celu obniżanie ryzyka. Są to między innymi:

 • unikanie ryzyka,
 • przeniesienie ryzyka (transfer ryzyka),
 • łagodzenie ryzyka,
 • akceptacja ryzyka.

W celu zastosowania tych strategii ważna jest wcześniejsza poprawna identyfikacja zagrożeń oraz ocena i audyt potencjalnych skutków ryzyka. Ważne jest również aby po podjętej decyzji co do postępowania z danym ryzykiem monitorować efekty wybranej metody.

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem oraz planowanie procesu zarządzania ryzykiem jest istotne chociażby ze względu na fakt iż może ono zapewnić oszczędność w projekcie oraz szybsze i mniej narażone na problemy osiągnięcie celów projektu.

Menedżer projektu jako osoba odpowiedzialna za proces realizacji projektu oraz kontrolowanie ryzyka powinien korzystać z wszelkich narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem projektowym oraz ze swojego doświadczenia z innych projektów w celu minimalizowania zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Do ich zadań należą między innymi przeprowadzenie analizy ryzyka, monitorowanie zagrożeń, identyfikacja zagrożeń, reakcja na zagrożenia, rozpoznanie czynników ryzyka, ocena ryzyka w projekcie, planowanie zarządzania ryzykiem, wszelkie niezbędne czynności zarządzania ryzykiem, umiejętne zarządzanie ryzykiem, ewentualna zmiana planu zarządzania ryzykiem itp.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Uniknięcie ryzyka nie jest możliwe, ale zrozumienie, identyfikacja i zarządzanie nim pomagają minimalizować negatywne skutki i zwiększać szanse na powodzenie projektu. Planowanie zarządzania ryzykiem pozwala na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i lepszą kontrolę nad przebiegiem projektu. Dodatkowo, skupienie się na zarządzaniu ryzykiem i wykonywanie pozostałych czynności zarządzania ryzykiem wspomnianych wyżej pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, ograniczenie strat i zwiększenie efektywności całego projektu. Dlatego odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym elementem dla każdego projektu, niezależnie od jego rozmiaru czy charakteru.

Skuteczny proces realizacji projektu pozwalający na osiągnięcie celów projektu wcale nie jest prostą sprawą. Szczególną uwagę na ryzyko projektu należy przykuć przy projektach innowacyjnych. Wraz z nowymi dotychczas nie stosowanymi zastosowaniami narażonym jest się na większe ryzyko. Przy planowaniu projektów unijnych warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pozwolą na skuteczne planowanie reakcji na ryzyko i obniżanie ryzyka. Tutaj z pomocą chętnie przyjdziemy my wraz z naszymi usługami pozyskiwania dotacji unijnych i specjalizacją w planowaniu i zarządzaniu projektami UE. Zgłoś się do nas po doradztwo w kwestii możliwości pozyskania środków na sfinansowanie Twojego pomysłu! Zapraszamy do współpracy 💡

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji