Wyszukiwarka dotacji

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Czym są projekty innowacyjne

W najprostszym tego słowa rozumieniu, innowacja jest to wprowadzenie czegoś nowego. Projekty innowacyjne więc są to takie, które dotyczą opracowania, stworzenia lub/i wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów, usług czy też procesów. Wielu ekspertów uważa również, że istotny w definicji jest także aspekt komercjalizacji danej innowacji. Ma on przede wszystkim dotyczyć pewnego rodzaju wartości dodanej dla przedsiębiorstwa, niekoniecznie związanej bezpośrednio ze sprzedażą.

Rodzaje innowacji

W zależności od potrzeby znaleźć można wiele typów oraz rodzajów innowacji. Jednym z najbardziej podstawowych podziałów innowacji jest ten opracowany przez OECD w 2005 r. Dzieli on innowacje na 4 rodzaje:

 • produktową – dotyczącą nowego lub ulepszonego produktu,
 • procesową – dotyczącą nowego lub ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie,
 • marketingową – dotyczącą nowych lub ulepszonych metod i strategii marketingowych,
 • organizacyjną – dotyczące nowych lub ulepszonych metod i strategii organizacyjnych.

Dodatkowo można wyróżnić także rzadziej spotykane typy innowacji jak np. technologiczne lub społeczne. J. R. Schermerhorn wskazuje również innowacje zrównoważone. Zajrzyj do naszego słowniczka po więcej informacji na temat innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym.

Ryzyka w projektach innowacyjnych

Nie jest żadną tajemnicą fakt iż prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Często nie da się ich całkowicie pozbyć przez co ważne jest żeby na etapie planowania projektu ustalić własną tolerancję ryzyka.

Należy rozróżnić pojęcie ryzyka z pojęciem niepewności. Ryzyko dotyczy mierzalnego aspektu niepewności, głównie cechującego się potencjalną stratą. Niepewność natomiast rozumiana jako niemierzalny aspekt niepewności może wiązać się z potencjalną korzyścią biznesową.

Ryzyka w projektach mogą występować na każdym etapie oraz z różnych powodów. Mogą to być ryzyka związane między innymi z:

 • produktem,
 • wykorzystaniem nowych technologii,
 • zastosowaniem metod projektowych,
 • ochroną własności intelektualnych,
 • kulturą organizacyjną,
 • kompetencjami kierownika projektu.

W celu przeciwdziałania potencjalnym negatywnym efektom wyżej wymienionych ryzyk należy przygotować plan zarządzania ryzykiem.

Planowanie reakcji na ryzyko projektu

Jak wcześniej już wspomnieliśmy ryzyka często nie da się w całości wyeliminować jednak istnieją pewne strategie mające na celu obniżanie ryzyka. Są to między innymi:

 • unikanie ryzyka,
 • przeniesienie ryzyka (transfer ryzyka),
 • łagodzenie ryzyka,
 • akceptacja ryzyka.

W celu zastosowania tych strategii ważna jest wcześniejsza poprawna identyfikacja zagrożeń oraz ocena i audyt potencjalnych skutków ryzyka. Ważne jest również aby po podjętej decyzji co do postępowania z danym ryzykiem monitorować efekty wybranej metody.

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem oraz planowanie procesu zarządzania ryzykiem jest istotne chociażby ze względu na fakt iż może ono zapewnić oszczędność w projekcie oraz szybsze i mniej narażone na problemy osiągnięcie celów projektu.

Menedżer projektu jako osoba odpowiedzialna za proces realizacji projektu oraz kontrolowanie ryzyka powinien korzystać z wszelkich narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem projektowym oraz ze swojego doświadczenia z innych projektów w celu minimalizowania zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Do ich zadań należą między innymi przeprowadzenie analizy ryzyka, monitorowanie zagrożeń, identyfikacja zagrożeń, reakcja na zagrożenia, rozpoznanie czynników ryzyka, ocena ryzyka w projekcie, planowanie zarządzania ryzykiem, wszelkie niezbędne czynności zarządzania ryzykiem, umiejętne zarządzanie ryzykiem, ewentualna zmiana planu zarządzania ryzykiem itp.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Uniknięcie ryzyka nie jest możliwe, ale zrozumienie, identyfikacja i zarządzanie nim pomagają minimalizować negatywne skutki i zwiększać szanse na powodzenie projektu. Planowanie zarządzania ryzykiem pozwala na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i lepszą kontrolę nad przebiegiem projektu. Dodatkowo, skupienie się na zarządzaniu ryzykiem i wykonywanie pozostałych czynności zarządzania ryzykiem wspomnianych wyżej pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, ograniczenie strat i zwiększenie efektywności całego projektu. Dlatego odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym elementem dla każdego projektu, niezależnie od jego rozmiaru czy charakteru.

Skuteczny proces realizacji projektu pozwalający na osiągnięcie celów projektu wcale nie jest prostą sprawą. Szczególną uwagę na ryzyko projektu należy przykuć przy projektach innowacyjnych. Wraz z nowymi dotychczas nie stosowanymi zastosowaniami narażonym jest się na większe ryzyko. Przy planowaniu projektów unijnych warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pozwolą na skuteczne planowanie reakcji na ryzyko i obniżanie ryzyka. Tutaj z pomocą chętnie przyjdziemy my wraz z naszymi usługami pozyskiwania dotacji unijnych i specjalizacją w planowaniu i zarządzaniu projektami UE. Zgłoś się do nas po doradztwo w kwestii możliwości pozyskania środków na sfinansowanie Twojego pomysłu! Zapraszamy do współpracy 💡

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji