Wyszukiwarka dotacji

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Spis treści

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami. Pomimo, że wielu ekspertów uważa, że technologia ta wpłynie w dużym stopniu na funkcjonowanie instytucji finansowych (np. kupno i sprzedaż walut czy kryptowalut), nie jest to jej jedyne zastosowanie i dobrze sprawdza się ona również w innych obszarach.

Zastosowania technologii blockchain w biznesie i administracji publicznej

Technologia blockchain umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z wielu atrakcyjnych rozwiązań biznesowych. Są one w stanie np. obniżyć koszty związane z infrastrukturą IT, a także z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz obiegiem dokumentów. Dodatkowo technologie te sprzyjają kreowaniu nowoczesnego wizerunku firmy, a także są wspierane za pośrednictwem licznych dotacji, o czym szerzej piszemy w końcowej części artykułu. Poniżej wskazujemy 5 sektorów o największym potencjale wykorzystania technologii blockchain.

Sektor finansowy

Blockchain pozwala w bezpieczny sposób przechowywać różnego rodzaju dokumenty i informacje np. o dokonywanych transakcjach. Może być wykorzystywany zarówno w bankach, jak i na giełdach oraz w różnego rodzaju instytucjach pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Sektor finansowy jako pierwszy dostrzegł pozytywne aspekty technologii blockchain. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów przechowywanych w systemie opartym na blockchain jest znacznie wyższe niż w tradycyjnym systemie ze względu na jego decentralizację, przejrzystość oraz funkcjonalności takie jak np. możliwość zdalnego uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.

Sektor nieruchomości

Systemy oparte na technologii blockchain ułatwiają i przyspieszają transakcje sprzedaży nieruchomości. Są one w stanie przechowywać umowy, akty notarialne oraz pozostałe informacje o nieruchomości, a także umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży w pełni w systemie.

Sektor transportu i logistyki

Technologia blockchain umożliwia prowadzenie rejestru kierowców i pojazdów oraz wyposażenia pojazdów bez konieczności współpracy z pośrednikami. W logistyce sprawdza się jako skuteczne narzędzie do monitorowania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym wysyłek oraz transportów. W systemach opartych na technologii blockchain informacja w całym łańcuchu dostaw jest przyspieszona, technologia blockchain przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa przepływów danych w łańuchu i poprawy transparentności dla wszystkich jego uczestników (poszczególne informacje są zapisywane we wszystkich węzłach sieci).

Sektor administracji publicznej

Technologia blockchain może być wykorzystywana do ograniczenia biurokracji w instytucjach administracji publicznej. Może być również wykorzystywana do przeprowadzania wyborów oraz referendów dzięki wsparciu procesu weryfikacji tożsamości oraz transparentnemu liczeniu głosów.

Sektor medyczny i farmaceutyczny

System oparty na technologii blockchain daje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz gromadzi w bezpieczny sposób wszystkie niezbędne dane i historię leczenia pacjenta. Technologia ta może okazać się również przydatna w procesie gromadzenia i przechowywania dużych zbiorów danych z badań klinicznych czy też epidemiologicznych.

Rozwiązanie bazujące na infrastrukturze blockchain najlepiej sprawdzają się w sektorach gdzie brakuje zaufania, ponieważ zapewniają transparentny i bezpieczny przepływ danych. Ich wdrożenie wpływa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz usprawnienie wielu procesów biznesowych.

Blockchain w polskich przedsiębiorstwach

Jak widać technologia blockachin ma ogromny potencjał zastosowania w biznesie. Czy polscy przedsiębiorcy chętnie w nią inwestują? W Polsce działa ponad 400 podmiotów deklarujących, że prowadzi działalność związaną z kryptowalutami. Biorąc pod uwagę fakt, że kryptowaluty to jedynie jedno z zastosowań technologii blockchain można stwierdzić, że liczba podmiotów korzystających z rozwiązań opartych o blockchain jest znacznie większa. Spośród największych polskich projektów wykorzystujących technologię blockchain można wyróżnić takie firmy jak: Zonda, Golem, Ramp, AdShares oraz CoinGecko. Ponadto Bank PKO BP SA wykorzystuje technologię blockchain do notaryzacji dokumentów. Bank zaoszczędził dzięki tej technologii ponad 31,5 mln zł oraz dostarczył w ten sposób ponad 30 mln dokumentów cyfrowych (w oparciu o informacje, które padły podczas konferencji pt. „Digital Money & Blockchain Forum” w czerwcu 2022 r.).

Możliwości dofinansowania

Rozwój oraz wdrażanie technologii blockchain często wspierane są w konkursach dotyczących digitalizacji, cyfryzacji czy Przemysłu 4.0. W nowej perspektywie finansowej w programach operacyjnych takich jak FENG czy FEPW przewidziano organizację konkursów, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na cyfryzację. W FENG przewidziano m.in. kontynuację konkursu Przemysł 4.0, którego pilotaż miał miejsce w 2021 r. (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach POIR). Pilotaż cieszył się dużą popularnością z uwagi na bardzo atrakcyjne warunki wsparcia (intensywność dofinansowania wynoszącą 85%). W programie FEPW (dedykowanym podmiotom z Polski Wschodniej) zaplanowano m.in. wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć bezzwrotną dotację na wdrożenie rozwiązań (technologii) zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, dofinansowaniu będą podlegać też koszty usług doradczych/rozwojowych.

Należy podkreślić, że nie wszystkie konkursy, gdzie stawką są dotacje na cyfryzację wspierają konkretnie technologię blockchain. Zakres rozwiązań kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest zawsze każdorazowo precyzowany w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak rozwiązania bazujące na technologii blockchain są często uwzględniane. Blockchain był np. jednym z obszarów transformacji we wspomnianym już wyżej konkursie organizowanym przez PARP w 2021 r (Pilotaż Przemysł 4.0). W konkursie MŚP mogły pozyskać grant o wartości nawet 800 tys. zł i przeznaczyć go na sfinansowanie zakupów związanych z wdrożeniem technologii blockchain w prowadzonej działalności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji