Wyszukiwarka dotacji

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Spis treści

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami. Pomimo, że wielu ekspertów uważa, że technologia ta wpłynie w dużym stopniu na funkcjonowanie instytucji finansowych (np. kupno i sprzedaż walut czy kryptowalut), nie jest to jej jedyne zastosowanie i dobrze sprawdza się ona również w innych obszarach.

Zastosowania technologii blockchain w biznesie i administracji publicznej

Technologia blockchain umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z wielu atrakcyjnych rozwiązań biznesowych. Są one w stanie np. obniżyć koszty związane z infrastrukturą IT, a także z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz obiegiem dokumentów. Dodatkowo technologie te sprzyjają kreowaniu nowoczesnego wizerunku firmy, a także są wspierane za pośrednictwem licznych dotacji, o czym szerzej piszemy w końcowej części artykułu. Poniżej wskazujemy 5 sektorów o największym potencjale wykorzystania technologii blockchain.

Sektor finansowy

Blockchain pozwala w bezpieczny sposób przechowywać różnego rodzaju dokumenty i informacje np. o dokonywanych transakcjach. Może być wykorzystywany zarówno w bankach, jak i na giełdach oraz w różnego rodzaju instytucjach pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Sektor finansowy jako pierwszy dostrzegł pozytywne aspekty technologii blockchain. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów przechowywanych w systemie opartym na blockchain jest znacznie wyższe niż w tradycyjnym systemie ze względu na jego decentralizację, przejrzystość oraz funkcjonalności takie jak np. możliwość zdalnego uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.

Sektor nieruchomości

Systemy oparte na technologii blockchain ułatwiają i przyspieszają transakcje sprzedaży nieruchomości. Są one w stanie przechowywać umowy, akty notarialne oraz pozostałe informacje o nieruchomości, a także umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży w pełni w systemie.

Sektor transportu i logistyki

Technologia blockchain umożliwia prowadzenie rejestru kierowców i pojazdów oraz wyposażenia pojazdów bez konieczności współpracy z pośrednikami. W logistyce sprawdza się jako skuteczne narzędzie do monitorowania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym wysyłek oraz transportów. W systemach opartych na technologii blockchain informacja w całym łańcuchu dostaw jest przyspieszona, technologia blockchain przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa przepływów danych w łańuchu i poprawy transparentności dla wszystkich jego uczestników (poszczególne informacje są zapisywane we wszystkich węzłach sieci).

Sektor administracji publicznej

Technologia blockchain może być wykorzystywana do ograniczenia biurokracji w instytucjach administracji publicznej. Może być również wykorzystywana do przeprowadzania wyborów oraz referendów dzięki wsparciu procesu weryfikacji tożsamości oraz transparentnemu liczeniu głosów.

Sektor medyczny i farmaceutyczny

System oparty na technologii blockchain daje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz gromadzi w bezpieczny sposób wszystkie niezbędne dane i historię leczenia pacjenta. Technologia ta może okazać się również przydatna w procesie gromadzenia i przechowywania dużych zbiorów danych z badań klinicznych czy też epidemiologicznych.

Rozwiązanie bazujące na infrastrukturze blockchain najlepiej sprawdzają się w sektorach gdzie brakuje zaufania, ponieważ zapewniają transparentny i bezpieczny przepływ danych. Ich wdrożenie wpływa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz usprawnienie wielu procesów biznesowych.

Blockchain w polskich przedsiębiorstwach

Jak widać technologia blockachin ma ogromny potencjał zastosowania w biznesie. Czy polscy przedsiębiorcy chętnie w nią inwestują? W Polsce działa ponad 400 podmiotów deklarujących, że prowadzi działalność związaną z kryptowalutami. Biorąc pod uwagę fakt, że kryptowaluty to jedynie jedno z zastosowań technologii blockchain można stwierdzić, że liczba podmiotów korzystających z rozwiązań opartych o blockchain jest znacznie większa. Spośród największych polskich projektów wykorzystujących technologię blockchain można wyróżnić takie firmy jak: Zonda, Golem, Ramp, AdShares oraz CoinGecko. Ponadto Bank PKO BP SA wykorzystuje technologię blockchain do notaryzacji dokumentów. Bank zaoszczędził dzięki tej technologii ponad 31,5 mln zł oraz dostarczył w ten sposób ponad 30 mln dokumentów cyfrowych (w oparciu o informacje, które padły podczas konferencji pt. „Digital Money & Blockchain Forum” w czerwcu 2022 r.).

Możliwości dofinansowania

Rozwój oraz wdrażanie technologii blockchain często wspierane są w konkursach dotyczących digitalizacji, cyfryzacji czy Przemysłu 4.0. W nowej perspektywie finansowej w programach operacyjnych takich jak FENG czy FEPW przewidziano organizację konkursów, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na cyfryzację. W FENG przewidziano m.in. kontynuację konkursu Przemysł 4.0, którego pilotaż miał miejsce w 2021 r. (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach POIR). Pilotaż cieszył się dużą popularnością z uwagi na bardzo atrakcyjne warunki wsparcia (intensywność dofinansowania wynoszącą 85%). W programie FEPW (dedykowanym podmiotom z Polski Wschodniej) zaplanowano m.in. wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć bezzwrotną dotację na wdrożenie rozwiązań (technologii) zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, dofinansowaniu będą podlegać też koszty usług doradczych/rozwojowych.

Należy podkreślić, że nie wszystkie konkursy, gdzie stawką są dotacje na cyfryzację wspierają konkretnie technologię blockchain. Zakres rozwiązań kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest zawsze każdorazowo precyzowany w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak rozwiązania bazujące na technologii blockchain są często uwzględniane. Blockchain był np. jednym z obszarów transformacji we wspomnianym już wyżej konkursie organizowanym przez PARP w 2021 r (Pilotaż Przemysł 4.0). W konkursie MŚP mogły pozyskać grant o wartości nawet 800 tys. zł i przeznaczyć go na sfinansowanie zakupów związanych z wdrożeniem technologii blockchain w prowadzonej działalności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji