Wyszukiwarka dotacji

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Spis treści

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami. Pomimo, że wielu ekspertów uważa, że technologia ta wpłynie w dużym stopniu na funkcjonowanie instytucji finansowych (np. kupno i sprzedaż walut czy kryptowalut), nie jest to jej jedyne zastosowanie i dobrze sprawdza się ona również w innych obszarach.

Zastosowania technologii blockchain w biznesie i administracji publicznej

Technologia blockchain umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z wielu atrakcyjnych rozwiązań biznesowych. Są one w stanie np. obniżyć koszty związane z infrastrukturą IT, a także z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz obiegiem dokumentów. Dodatkowo technologie te sprzyjają kreowaniu nowoczesnego wizerunku firmy, a także są wspierane za pośrednictwem licznych dotacji, o czym szerzej piszemy w końcowej części artykułu. Poniżej wskazujemy 5 sektorów o największym potencjale wykorzystania technologii blockchain.

Sektor finansowy

Blockchain pozwala w bezpieczny sposób przechowywać różnego rodzaju dokumenty i informacje np. o dokonywanych transakcjach. Może być wykorzystywany zarówno w bankach, jak i na giełdach oraz w różnego rodzaju instytucjach pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Sektor finansowy jako pierwszy dostrzegł pozytywne aspekty technologii blockchain. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów przechowywanych w systemie opartym na blockchain jest znacznie wyższe niż w tradycyjnym systemie ze względu na jego decentralizację, przejrzystość oraz funkcjonalności takie jak np. możliwość zdalnego uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.

Sektor nieruchomości

Systemy oparte na technologii blockchain ułatwiają i przyspieszają transakcje sprzedaży nieruchomości. Są one w stanie przechowywać umowy, akty notarialne oraz pozostałe informacje o nieruchomości, a także umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży w pełni w systemie.

Sektor transportu i logistyki

Technologia blockchain umożliwia prowadzenie rejestru kierowców i pojazdów oraz wyposażenia pojazdów bez konieczności współpracy z pośrednikami. W logistyce sprawdza się jako skuteczne narzędzie do monitorowania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym wysyłek oraz transportów. W systemach opartych na technologii blockchain informacja w całym łańcuchu dostaw jest przyspieszona, technologia blockchain przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa przepływów danych w łańuchu i poprawy transparentności dla wszystkich jego uczestników (poszczególne informacje są zapisywane we wszystkich węzłach sieci).

Sektor administracji publicznej

Technologia blockchain może być wykorzystywana do ograniczenia biurokracji w instytucjach administracji publicznej. Może być również wykorzystywana do przeprowadzania wyborów oraz referendów dzięki wsparciu procesu weryfikacji tożsamości oraz transparentnemu liczeniu głosów.

Sektor medyczny i farmaceutyczny

System oparty na technologii blockchain daje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz gromadzi w bezpieczny sposób wszystkie niezbędne dane i historię leczenia pacjenta. Technologia ta może okazać się również przydatna w procesie gromadzenia i przechowywania dużych zbiorów danych z badań klinicznych czy też epidemiologicznych.

Rozwiązanie bazujące na infrastrukturze blockchain najlepiej sprawdzają się w sektorach gdzie brakuje zaufania, ponieważ zapewniają transparentny i bezpieczny przepływ danych. Ich wdrożenie wpływa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz usprawnienie wielu procesów biznesowych.

Blockchain w polskich przedsiębiorstwach

Jak widać technologia blockachin ma ogromny potencjał zastosowania w biznesie. Czy polscy przedsiębiorcy chętnie w nią inwestują? W Polsce działa ponad 400 podmiotów deklarujących, że prowadzi działalność związaną z kryptowalutami. Biorąc pod uwagę fakt, że kryptowaluty to jedynie jedno z zastosowań technologii blockchain można stwierdzić, że liczba podmiotów korzystających z rozwiązań opartych o blockchain jest znacznie większa. Spośród największych polskich projektów wykorzystujących technologię blockchain można wyróżnić takie firmy jak: Zonda, Golem, Ramp, AdShares oraz CoinGecko. Ponadto Bank PKO BP SA wykorzystuje technologię blockchain do notaryzacji dokumentów. Bank zaoszczędził dzięki tej technologii ponad 31,5 mln zł oraz dostarczył w ten sposób ponad 30 mln dokumentów cyfrowych (w oparciu o informacje, które padły podczas konferencji pt. „Digital Money & Blockchain Forum” w czerwcu 2022 r.).

Możliwości dofinansowania

Rozwój oraz wdrażanie technologii blockchain często wspierane są w konkursach dotyczących digitalizacji, cyfryzacji czy Przemysłu 4.0. W nowej perspektywie finansowej w programach operacyjnych takich jak FENG czy FEPW przewidziano organizację konkursów, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na cyfryzację. W FENG przewidziano m.in. kontynuację konkursu Przemysł 4.0, którego pilotaż miał miejsce w 2021 r. (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach POIR). Pilotaż cieszył się dużą popularnością z uwagi na bardzo atrakcyjne warunki wsparcia (intensywność dofinansowania wynoszącą 85%). W programie FEPW (dedykowanym podmiotom z Polski Wschodniej) zaplanowano m.in. wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć bezzwrotną dotację na wdrożenie rozwiązań (technologii) zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, dofinansowaniu będą podlegać też koszty usług doradczych/rozwojowych.

Należy podkreślić, że nie wszystkie konkursy, gdzie stawką są dotacje na cyfryzację wspierają konkretnie technologię blockchain. Zakres rozwiązań kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest zawsze każdorazowo precyzowany w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak rozwiązania bazujące na technologii blockchain są często uwzględniane. Blockchain był np. jednym z obszarów transformacji we wspomnianym już wyżej konkursie organizowanym przez PARP w 2021 r (Pilotaż Przemysł 4.0). W konkursie MŚP mogły pozyskać grant o wartości nawet 800 tys. zł i przeznaczyć go na sfinansowanie zakupów związanych z wdrożeniem technologii blockchain w prowadzonej działalności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji