Wyszukiwarka dotacji

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Spis treści

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami. Pomimo, że wielu ekspertów uważa, że technologia ta wpłynie w dużym stopniu na funkcjonowanie instytucji finansowych (np. kupno i sprzedaż walut czy kryptowalut), nie jest to jej jedyne zastosowanie i dobrze sprawdza się ona również w innych obszarach.

Zastosowania technologii blockchain w biznesie i administracji publicznej

Technologia blockchain umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z wielu atrakcyjnych rozwiązań biznesowych. Są one w stanie np. obniżyć koszty związane z infrastrukturą IT, a także z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz obiegiem dokumentów. Dodatkowo technologie te sprzyjają kreowaniu nowoczesnego wizerunku firmy, a także są wspierane za pośrednictwem licznych dotacji, o czym szerzej piszemy w końcowej części artykułu. Poniżej wskazujemy 5 sektorów o największym potencjale wykorzystania technologii blockchain.

Sektor finansowy

Blockchain pozwala w bezpieczny sposób przechowywać różnego rodzaju dokumenty i informacje np. o dokonywanych transakcjach. Może być wykorzystywany zarówno w bankach, jak i na giełdach oraz w różnego rodzaju instytucjach pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Sektor finansowy jako pierwszy dostrzegł pozytywne aspekty technologii blockchain. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów przechowywanych w systemie opartym na blockchain jest znacznie wyższe niż w tradycyjnym systemie ze względu na jego decentralizację, przejrzystość oraz funkcjonalności takie jak np. możliwość zdalnego uwierzytelniania i podpisywania dokumentów.

Sektor nieruchomości

Systemy oparte na technologii blockchain ułatwiają i przyspieszają transakcje sprzedaży nieruchomości. Są one w stanie przechowywać umowy, akty notarialne oraz pozostałe informacje o nieruchomości, a także umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży w pełni w systemie.

Sektor transportu i logistyki

Technologia blockchain umożliwia prowadzenie rejestru kierowców i pojazdów oraz wyposażenia pojazdów bez konieczności współpracy z pośrednikami. W logistyce sprawdza się jako skuteczne narzędzie do monitorowania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym wysyłek oraz transportów. W systemach opartych na technologii blockchain informacja w całym łańcuchu dostaw jest przyspieszona, technologia blockchain przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa przepływów danych w łańuchu i poprawy transparentności dla wszystkich jego uczestników (poszczególne informacje są zapisywane we wszystkich węzłach sieci).

Sektor administracji publicznej

Technologia blockchain może być wykorzystywana do ograniczenia biurokracji w instytucjach administracji publicznej. Może być również wykorzystywana do przeprowadzania wyborów oraz referendów dzięki wsparciu procesu weryfikacji tożsamości oraz transparentnemu liczeniu głosów.

Sektor medyczny i farmaceutyczny

System oparty na technologii blockchain daje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz gromadzi w bezpieczny sposób wszystkie niezbędne dane i historię leczenia pacjenta. Technologia ta może okazać się również przydatna w procesie gromadzenia i przechowywania dużych zbiorów danych z badań klinicznych czy też epidemiologicznych.

Rozwiązanie bazujące na infrastrukturze blockchain najlepiej sprawdzają się w sektorach gdzie brakuje zaufania, ponieważ zapewniają transparentny i bezpieczny przepływ danych. Ich wdrożenie wpływa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz usprawnienie wielu procesów biznesowych.

Blockchain w polskich przedsiębiorstwach

Jak widać technologia blockachin ma ogromny potencjał zastosowania w biznesie. Czy polscy przedsiębiorcy chętnie w nią inwestują? W Polsce działa ponad 400 podmiotów deklarujących, że prowadzi działalność związaną z kryptowalutami. Biorąc pod uwagę fakt, że kryptowaluty to jedynie jedno z zastosowań technologii blockchain można stwierdzić, że liczba podmiotów korzystających z rozwiązań opartych o blockchain jest znacznie większa. Spośród największych polskich projektów wykorzystujących technologię blockchain można wyróżnić takie firmy jak: Zonda, Golem, Ramp, AdShares oraz CoinGecko. Ponadto Bank PKO BP SA wykorzystuje technologię blockchain do notaryzacji dokumentów. Bank zaoszczędził dzięki tej technologii ponad 31,5 mln zł oraz dostarczył w ten sposób ponad 30 mln dokumentów cyfrowych (w oparciu o informacje, które padły podczas konferencji pt. „Digital Money & Blockchain Forum” w czerwcu 2022 r.).

Możliwości dofinansowania

Rozwój oraz wdrażanie technologii blockchain często wspierane są w konkursach dotyczących digitalizacji, cyfryzacji czy Przemysłu 4.0. W nowej perspektywie finansowej w programach operacyjnych takich jak FENG czy FEPW przewidziano organizację konkursów, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na cyfryzację. W FENG przewidziano m.in. kontynuację konkursu Przemysł 4.0, którego pilotaż miał miejsce w 2021 r. (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach POIR). Pilotaż cieszył się dużą popularnością z uwagi na bardzo atrakcyjne warunki wsparcia (intensywność dofinansowania wynoszącą 85%). W programie FEPW (dedykowanym podmiotom z Polski Wschodniej) zaplanowano m.in. wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć bezzwrotną dotację na wdrożenie rozwiązań (technologii) zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, dofinansowaniu będą podlegać też koszty usług doradczych/rozwojowych.

Należy podkreślić, że nie wszystkie konkursy, gdzie stawką są dotacje na cyfryzację wspierają konkretnie technologię blockchain. Zakres rozwiązań kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest zawsze każdorazowo precyzowany w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak rozwiązania bazujące na technologii blockchain są często uwzględniane. Blockchain był np. jednym z obszarów transformacji we wspomnianym już wyżej konkursie organizowanym przez PARP w 2021 r (Pilotaż Przemysł 4.0). W konkursie MŚP mogły pozyskać grant o wartości nawet 800 tys. zł i przeznaczyć go na sfinansowanie zakupów związanych z wdrożeniem technologii blockchain w prowadzonej działalności.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji