Wyszukiwarka dotacji

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników

Skuteczne szkolenie pracowników to zdecydowanie krok do budowania zaufania i motywacji pracowników. Pracownicy są skłonni chętniej pracować w danym przedsiębiorstwie jeżeli mają szansę i dostęp do szerokiego rodzaju szkoleń. Szczególnie dla pracowników z młodszych pokoleń ma to ogromne znaczenie i jest uznawane za priorytet. Wyzwania managerów w tym zakresie to przede wszystkim budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju oraz wspieranie mocnych stron i talentów pracowników nie tylko tych pracujących stacjonarnie w biurze, ale także tych którzy pracują zdalnie. Rozwój pracowników to stał się obecnie odpowiedzialnością firmy gdzie pracownicy wymagają od managerów wsparcia ich rozwoju. Obszar ten przeszedł w tym kierunku zmianę. Przenoszenie odpowiedzialności za rozwój kompetencji na pracownika nie jest już rozwiązaniem, które mogłoby mieć zastosowanie.

Wykwalifikowana kadra jest kluczowa dla przedsiębiorstw. Jakich więc kompetencji wymagają od pracowników managerowie?

W ostatnich latach świat doświadczył i wciąć doświadcza dynamicznie zachodzących zmian. Chociażby sytuacja związana z pandemią, która wstrząsnęła gospodarką i sprowadziła popularność pracy zdalnej, która na ten moment jest coraz częstszym rozwiązaniem w firmach. Wymagane kompetencje będą tak naprawdę przede wszystkim zależeć od specyfiki danej branży, działalności firmy, stanowiska czy już posiadanego doświadczenia zawodowego. Zainteresowanie może być skupione przede wszystkim na uniwersalnych kompetencjach oraz takich, które pozwolą na adaptowanie się do warunków rynku. Wśród nich znajduje się ciągłe uczenie się, inteligencja emocjonalna, kreatywność, skuteczne zarządzanie czasem zmianą, umiejętność pracy w zespole czy skuteczne wykorzystywanie technologii. Firmy zdają sobie sprawę z konieczności szkolenia pracowników, jednak wciąż w wielu przypadkach aspekt ich rozwoju może być pomijany. Jak więc odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe pracowników?

Metody szkolenia – odpowiedź na potrzeby pracowników

Managerowie w rozwoju pracowników oraz ich wiedzy mogą oferować następujące metody szkolenia w miejscu pracy. Jedną z metod wsparcia będzie rozwój umiejętności pracownika polegających na komunikacji, zdolności adaptowania się i podejmowania decyzji czyli kompetencji miękkich. Takie kompetencje mają miano PowerSkills, które managerzy powinni pielęgnować i wzmacniać. Wspominaliśmy także wcześniej o umiejętnościach ciągłego uczenia się co także tyczy się managerów. Co za tym idzie ważne przy odnoszeniu sukcesów będzie budowanie w firmie kultury wzajemnego uczenia się i propagowanie tego w zespole. Pracownicy zamiast szukać rozwiązania w Internecie powinni najpierw wedle tej kultury zapytać współpracownika i uzyskać potrzebną wiedzę. Jedną z podstaw rozwoju pracowników będzie także regularny Feedback. Budowanie zespołów, w których feedback będzie elementem komunikacji, a współpracownicy będą dzielić się informacjami staje się tutaj kluczem. Podejście managera powinno także obejmować proponowanie pracownikom kursów lub szkoleń, które mogliby zrealizować i podnieść swoje kompetencje.

Dofinansowanie szkolenia – Szkolenia pracowników i managerów w ofercie Funduszy Unijnych

Jak więc inwestować w szkolenia poprzez wykorzystanie środków unijnych? Rozwój i wsparcie kształcenia a także fundusze na rozwój kompetencji środowiskowych czy cyfrowych, również rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy oferuje program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W ramach programów regionalnych również można skorzystać ze wsparcia rozwoju kompetencji i kwalifikacji. Niekiedy można także zyskać podwójnie. Wiele dotacji dla przedsiębiorstw mających na celu wsparcie wdrożenia innowacji i rozwoju firm oferuje jako element uzupełniający wsparcie kompetencji i szkoleń związanych z obszarami wskazanymi w dokumentach konkursowych. Przykładowo nowość w postaci projektów modułowych wprowadzonych głównie przez dotację Ścieżkę SMART, ale mających zastosowanie także w przypadku dotacji regionalnych oferuje moduł Kompetencje. W Ścieżce SMART obszary rozwoju kompetencji obejmują prace B+R, inteligentne specjalizacje (więcej o inteligentnych specjalizacjach znajdziesz w tym artykule -> Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?), transfer technologii, zarządzanie innowacjami, komercjalizację wyników prac B+R, transformację przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, cyfryzację, politykę klimatyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym, ekoprojektowanie, gospodarkę niskoemisyjną, internacjonalizację, ochronę własności przemysłowej oraz obsługę infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu. Programy regionalne w zakresie rozwoju umiejętności pracownika wspierające szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w ofercie posiadają też takie wsparcie finansowe zgłaszane w zakresie zapotrzebowania ze strony pracodawców szczególnie uwzględniając firmy MŚP.

Forma wsparcia podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach działań Funduszy Europejskich często też oferuje początkowo wsparcie operatorom, ośrodkom innowacji czy Instytucjom Otoczenia Biznesu, które później mogą oferować usługi doradcze, wsparcie rozwoju czy właśnie wsparcie uzyskania lub rozwinięcia niezbędnych umiejętności zawodowych. Tak też było przykładowo w ramach działania Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla operatorów.

Firmy, które chcą odpowiadać na potrzeby szkoleniowe pracowników i inwestować w rozwój pracowników muszą angażować się i poznać wszystkie kompetencje i potrzeby swoich pracowników aby stwarzać nowe możliwości i efektywnie je wykorzystywać w celu osiągnięcia nowych rezultatów. Wymaga to więc podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim i jego możliwościami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji