Wyszukiwarka dotacji

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników

Skuteczne szkolenie pracowników to zdecydowanie krok do budowania zaufania i motywacji pracowników. Pracownicy są skłonni chętniej pracować w danym przedsiębiorstwie jeżeli mają szansę i dostęp do szerokiego rodzaju szkoleń. Szczególnie dla pracowników z młodszych pokoleń ma to ogromne znaczenie i jest uznawane za priorytet. Wyzwania managerów w tym zakresie to przede wszystkim budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju oraz wspieranie mocnych stron i talentów pracowników nie tylko tych pracujących stacjonarnie w biurze, ale także tych którzy pracują zdalnie. Rozwój pracowników to stał się obecnie odpowiedzialnością firmy gdzie pracownicy wymagają od managerów wsparcia ich rozwoju. Obszar ten przeszedł w tym kierunku zmianę. Przenoszenie odpowiedzialności za rozwój kompetencji na pracownika nie jest już rozwiązaniem, które mogłoby mieć zastosowanie.

Wykwalifikowana kadra jest kluczowa dla przedsiębiorstw. Jakich więc kompetencji wymagają od pracowników managerowie?

W ostatnich latach świat doświadczył i wciąć doświadcza dynamicznie zachodzących zmian. Chociażby sytuacja związana z pandemią, która wstrząsnęła gospodarką i sprowadziła popularność pracy zdalnej, która na ten moment jest coraz częstszym rozwiązaniem w firmach. Wymagane kompetencje będą tak naprawdę przede wszystkim zależeć od specyfiki danej branży, działalności firmy, stanowiska czy już posiadanego doświadczenia zawodowego. Zainteresowanie może być skupione przede wszystkim na uniwersalnych kompetencjach oraz takich, które pozwolą na adaptowanie się do warunków rynku. Wśród nich znajduje się ciągłe uczenie się, inteligencja emocjonalna, kreatywność, skuteczne zarządzanie czasem zmianą, umiejętność pracy w zespole czy skuteczne wykorzystywanie technologii. Firmy zdają sobie sprawę z konieczności szkolenia pracowników, jednak wciąż w wielu przypadkach aspekt ich rozwoju może być pomijany. Jak więc odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe pracowników?

Metody szkolenia – odpowiedź na potrzeby pracowników

Managerowie w rozwoju pracowników oraz ich wiedzy mogą oferować następujące metody szkolenia w miejscu pracy. Jedną z metod wsparcia będzie rozwój umiejętności pracownika polegających na komunikacji, zdolności adaptowania się i podejmowania decyzji czyli kompetencji miękkich. Takie kompetencje mają miano PowerSkills, które managerzy powinni pielęgnować i wzmacniać. Wspominaliśmy także wcześniej o umiejętnościach ciągłego uczenia się co także tyczy się managerów. Co za tym idzie ważne przy odnoszeniu sukcesów będzie budowanie w firmie kultury wzajemnego uczenia się i propagowanie tego w zespole. Pracownicy zamiast szukać rozwiązania w Internecie powinni najpierw wedle tej kultury zapytać współpracownika i uzyskać potrzebną wiedzę. Jedną z podstaw rozwoju pracowników będzie także regularny Feedback. Budowanie zespołów, w których feedback będzie elementem komunikacji, a współpracownicy będą dzielić się informacjami staje się tutaj kluczem. Podejście managera powinno także obejmować proponowanie pracownikom kursów lub szkoleń, które mogliby zrealizować i podnieść swoje kompetencje.

Dofinansowanie szkolenia – Szkolenia pracowników i managerów w ofercie Funduszy Unijnych

Jak więc inwestować w szkolenia poprzez wykorzystanie środków unijnych? Rozwój i wsparcie kształcenia a także fundusze na rozwój kompetencji środowiskowych czy cyfrowych, również rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy oferuje program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W ramach programów regionalnych również można skorzystać ze wsparcia rozwoju kompetencji i kwalifikacji. Niekiedy można także zyskać podwójnie. Wiele dotacji dla przedsiębiorstw mających na celu wsparcie wdrożenia innowacji i rozwoju firm oferuje jako element uzupełniający wsparcie kompetencji i szkoleń związanych z obszarami wskazanymi w dokumentach konkursowych. Przykładowo nowość w postaci projektów modułowych wprowadzonych głównie przez dotację Ścieżkę SMART, ale mających zastosowanie także w przypadku dotacji regionalnych oferuje moduł Kompetencje. W Ścieżce SMART obszary rozwoju kompetencji obejmują prace B+R, inteligentne specjalizacje (więcej o inteligentnych specjalizacjach znajdziesz w tym artykule -> Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?), transfer technologii, zarządzanie innowacjami, komercjalizację wyników prac B+R, transformację przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, cyfryzację, politykę klimatyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym, ekoprojektowanie, gospodarkę niskoemisyjną, internacjonalizację, ochronę własności przemysłowej oraz obsługę infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu. Programy regionalne w zakresie rozwoju umiejętności pracownika wspierające szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w ofercie posiadają też takie wsparcie finansowe zgłaszane w zakresie zapotrzebowania ze strony pracodawców szczególnie uwzględniając firmy MŚP.

Forma wsparcia podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach działań Funduszy Europejskich często też oferuje początkowo wsparcie operatorom, ośrodkom innowacji czy Instytucjom Otoczenia Biznesu, które później mogą oferować usługi doradcze, wsparcie rozwoju czy właśnie wsparcie uzyskania lub rozwinięcia niezbędnych umiejętności zawodowych. Tak też było przykładowo w ramach działania Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla operatorów.

Firmy, które chcą odpowiadać na potrzeby szkoleniowe pracowników i inwestować w rozwój pracowników muszą angażować się i poznać wszystkie kompetencje i potrzeby swoich pracowników aby stwarzać nowe możliwości i efektywnie je wykorzystywać w celu osiągnięcia nowych rezultatów. Wymaga to więc podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim i jego możliwościami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji