Wyszukiwarka dotacji

Rosnący potencjał polskich startupów – wnioski płynące z raportu „Luki w ekosystemie startupowym”

Rosnący potencjał polskich startupów – wnioski płynące z raportu „Luki w ekosystemie startupowym”

Problem polskich startupów

Polskie startupy od dłuższego czasu borykają się z negatywnymi efektami luki finansowej. Trudności z pozyskaniem środków finansowych w zasadzie stanowią największą barierę rozwojową dla startupów. Problemy z dostępem do pieniędzy są szczególnie dotkliwe w początkowych fazach rozwoju startupów, gdy nie mają one jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku i nie posiadają wielu klientów.

Luka finansowa

Z raportu Fundacji Startup Poland wynika, że luka kapitałowa w Polsce wynosi kilkaset miliardów złotych. W normalnych warunkach gospodarczych luka finansowa występuje w momencie, gdy powstaje więcej projektów niż jest dostępnego kapitału by je sfinansować. Obecnie jednak gospodarka znajduje się w dosyć trudnej sytuacji i nawet bardzo dobre projekty mogą nie zostać sfinansowane.

Branże, w których brakuje pieniędzy

W ramach raportu Fundacji Startup Poland przeprowadzono ankietę wśród 300 startupów. Zapytano ich właścicieli jakie branże ich zdaniem są najbardziej niedofinansowane. Z badań tych wynika, że za najbardziej niedofinansowaną uznawana jest branża edukacyjna. Kolejnymi silnie niedofinansowanymi branżami są GreenTech/CleanTech (16%), hardware (16%), AgroTech (16%), MedTech (14%), przemysł 4.0 (12%) oraz life science (12%).

Czego jeszcze brakuje?

Poza oczywistym deficytem kapitału, polskim startupom brakuje również koniecznej wiedzy i doświadczenia. W takich przypadkach bardzo pomocne mogą okazać się różnego rodzaju programy akceleracyjne lub fundusze VC i anioły biznesu, którzy oprócz kapitału wnoszą swoją wiedzę, doświadczenie oraz znajomość uwarunkowań rynkowych. W przypadku funduszy VC, jak i aniołów biznesu przedsiębiorcy często obawiają się jednak utraty kontroli nad własną firmą, ceną za dostarczony kapitał są bowiem udziały lub akcje firmy. Dodatkowo zdarza się, że fundusze VC wprowadzają do umów inwestycyjnych rygorystyczne zapisy mające chronić ich interesy (uprawnienie kontrolne, kary finansowe itp.).Takie obawy, choć niepozbawione podstaw, nie zawsze są uzasadnione. Kluczową kwestią jest dogłębne przeanalizowanie zapisów umowy inwestycyjnej i wynegocjowanie dogodnych warunków. Programy akceleracyjne natomiast zdaniem ankietowanych są idealne dla początkujących founderów startupowych.

Rozwiązania problemu

Zdaniem ekspertów najlepszym wyjściem z obecnej sytuacji byłoby uzupełnienie rynku prywatnego pieniędzmi publicznymi oraz dbanie o wysoki poziom programów akceleracyjnych. Zabezpieczenie w postaci kapitału publicznego jest bardzo korzystne dla startupów i wzmacnia ich pozycję w trakcie poszukiwania nowych inwestorów. Korzyści płynące ze wsparcia i rozwoju startupów zauważalne są również w gospodarce. Napędzają one rozwój i innowacje, stymulują przedsiębiorczość w kraju, a także zapewniają nowe miejsca pracy zarówno w samym ekosystemie startupowym, jak i w powiązanych sektorach.

Programy dotacyjne dla startupów

Finansowanie startupów okazuje się być sporym wyzwaniem, szczególnie w ostatnich latach. Przyczyniają się do tego niewystarczająca ilość programów akceleracyjnych, niższa tolerancja ryzyka inwestorów oraz duża konkurencja na rynku. Prowadzonych jest jednak wiele programów wspierających rozwój startupów. W poprzedniej perspektywie finansowej konkursy dla startupów dostępne były przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W nowej perspektywie (2021-2027), która zostanie uruchomiona w przeciągu najbliższych miesięcy – przewidziano kompleksowe wsparcie dla startupów. Początkujący przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o środki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), jak i programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W FEPW kontynuowane będą działania znane z poprzednich lat jak Platformy startowe dla nowych pomysłów (wsparcie eksperckie obejmujące m.in. mentoring, obsługę podatkową i księgową czy specjalistyczne usługi doradcze dopasowane do specyfiki pomysłu) czy Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (wsparcie inwestycyjne na rozwój działalności). Opcje dla innowacyjnych spółek typu start-up/scal-up w formie programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym czy finansowania kapitałowego innowacyjnych spółek będą również dostępne w programie FENG. Dokładne daty uruchomienia naborów nie są jeszcze znane. Wszelkie nowe informacje dotyczące konkursów oraz startu naborów będą pojawiać się na naszej stronie. Polecamy również śledzić dostępne możliwości dofinansowania za pośrednictwem naszej wyszukiwarki dotacji, gdzie korzystając z opcji filtrowania można wyszukać konkursy adresowane stricte do startupów.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji