Wyszukiwarka dotacji

Re_Open UK – czyli szansa dla firm, które straciły na brexicie, trwa kolejny nabór do konkursu

4 listopada ruszyła kolejna runda naboru do konkursu Re_Open UK. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami brexitu. Regulamin konkursu dopuszcza kwalifikowanie szerokiego katalogu kosztów od inwestycji w sprzęt i oprogramowanie po sfinansowanie udziału w targach czy zakup usług doradczych. Intensywność dofinansowania w przypadku MŚP może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, dla dużych przedsiębiorstw górny pułap wynosi 85%.

Typy projektów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do następujących typów projektów:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu 

Dotacja na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży, diet, wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach.

Typ 2: Re_start inwestycyjny 

Dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian 

Dotacja na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków działalności wynikających z brexitu, możliwe sfinansowanie zarówno kosztów inwestycyjnych jak i kosztów usług doradczych bądź szkoleniowych służących adaptacji do zmian, w tym sfinansowanie opracowania kosztów nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego, a także kosztów wyjazdu na zagraniczne misje gospodarcze.

Typ 4: Brexit bez straty 

Dotacja na wydatki już poniesione, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit, możliwe kwalifikowanie kosztów wymienionych w typach 1-3 projektów, dofinansowanie w ramach tego typu udzielane jest wyłącznie w formie pomocy de minimis).

Warto zauważyć, że Regulamin dopuszcza łączenie w ramach jednego wniosku kilku typów projektu. Tym samym przedsiębiorca składając jeden wniosek może dofinansować zarówno koszty zakupu maszyn i urządzeń, przeprowadzenia robót budowlanych, jak i promocji na rynkach zagranicznych. Dopuszczalna jest następująca konfiguracja: w ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu. Typ 4 dotyczy bowiem kosztów już poniesionych w przeciwieństwie do typów 1-3, gdzie ponoszenie kosztów możliwe jest dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak przygotować wniosek – kilka słów o kryteriach wyboru projektów

Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić:

  1. kryteria dostępu (kwalifikowalność wnioskodawcy oraz kwalifikowalność projektu – weryfikowane jest w szczególności czy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie RP, czy działalność nie była zawieszana od momentu wskazanego jako rok bazowy tj. 2018 lub 2019, czy przedsiębiorstwo prowadziło wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym),
  1. ogólne kryteria merytoryczne (dla spełnienia tych kryteriów niezbędne jest konkretne uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i wykazanie negatywnego wpływu brexitu na przedsiębiorcę, przedstawienie jak realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu oraz właściwe zaplanowanie budżetu w oparciu o konkretne oferty rynkowe).

Ponadto projekt musi zdobyć minimum punktowe w ramach szczegółowych kryteriów merytorycznych takich jak:

A) spadek obrotów ze Zjednoczonym Królestwem (0-50 punktów) – wymagane minimum 2 punkty

lub

B) wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem (0/5/10/15/20/25/30/35/40 punktów) – wymagane minimum 5 punktów.

Punktacja jest ustalana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Zastanawiasz się czy Twój projekt spełnia wszystkie powyższe kryteria, chcesz wiedzieć ile punktów mógłbyś uzyskać? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną symulację.

Warunki finansowania

Maksymalna wartość dofinansowania przypadająca na jeden projekt to 500 tys. euro. Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. euro. Udzielane wsparcie stanowi pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis. Możliwe jest łączenie różnych typów pomocy w ramach jednego projektu, przy czym do każdego zadania musi zostać przypisany tylko jeden typ pomocy. Wsparcie będzie mieć formę bezzwrotną. Nie przewidziano płatności zaliczkowych.

Kwota alokacji do poszczególnych typów projektu rund programu Re_Open UK

W tabeli zostały wskazane maksymalne poziomy dofinansowania uwzględniające realizację projektu wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis. W sytuacji, gdy wartość projektu przekracza limit pomocy de minimis (200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat obrachunkowych) lub, gdy przedsiębiorca nie dysponuje wolnym limitem wsparcie będzie udzielane w formie pomocy publicznej (tj. regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na udział MŚP w targach, pomocy szkoleniowej – stosownie do rodzaju kosztów w projekcie). Zasady udzielania pomocy publicznej i poziomy wsparcia uregulowane zostały w Rozporządzeniu Komisji(UE) NR 651/2014.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy, każda z nich trwa 3 tygodnie. W aktualnym naborze wnioski można składać do 25 listopada. Obawiasz się, że nie zdążysz przygotować aplikacji? Nic straconego. W harmonogramie przewidziano jeszcze 3 kolejne rundy z datą końcową naboru przypadającą na 27 marca 2023 r.

Re_Open UK, dlaczego warto aplikować?

Zachęcamy do startu w konkursie. Re_Open UK oferuje:

  • bardzo atrakcyjny poziom dofinansowania (max. 100% dla MŚP),
  • możliwość kwalifikowania szerokiego katalogu kosztów (zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i eksportowym),
  • wysoki budżet przypadający na pojedynczy projekt (max. 500 tys. euro dofinansowania),
  • bezzwrotną formę wsparcia (dotację),
  • uproszczoną formę rozliczenia projektu (można rozliczać projekt w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione lub stawki ryczałtowe bądź też łączyć obie te formy).

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem kanałów komunikacji w mediach społecznościowych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji