Wyszukiwarka dotacji

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Spis treści

Zdecydowanie wyzwanie przedsiębiorcom stawia proces transformacji cyfrowej, wdrażania nowych technologii cyfrowych czy samego przygotowania strategii transformacji cyfrowej. Zapoczątkowanie tego procesu wiąże się z nowymi perspektywami rozwoju dla firmy i przede wszystkim przyniesieniem nieocenionych korzyści.

Czy przedsiębiorstwa powinny bać się cyfrowej zmiany?

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Proces cyfrowej transformacji koncentruje się na zmianach w sposobie myślenia o doświadczeniach klienta, procesach biznesowych czy modelach oraz wykorzystaniu technologii cyfrowych i kompetencjach z nimi związanych. Znanym jest, że już od lat technologie cyfrowe napędzały rozwój i stymulowały poziom innowacyjności firm.

Odpowiadając więc na pytanie, oczywiście, że nie powinny się bać! Za cyfrową transformacją biznesową kryje się szereg perspektyw i szans nie tylko na budowanie konkurencyjności czy wizerunku, przykładowo cyfrową transformację procesów można wiązać z ograniczaniem kosztów i usprawnieniami w zarządzaniu workflow. Business is business, a zmiany są potrzebne.

Jak zdefiniować transformację cyfrową firmy? – Krótka analiza

Przyjrzyjmy się definicjom cyfrowej transformacji.

Transformacja cyfrowa obejmuje integrację technologii cyfrowej i rozwiązań cyfrowych w każdym z obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Aby zwiększać swoją wydajność i zapewniać wartość klientom przedsiębiorstwa coraz w większym stopniu oparte są na danych i technologii cyfrowej.

Cyfrowa transformacja firmy odnosi się także do procesów i strategii wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu wprowadzania radykalnych zmian sposobu w jaki prowadzona jest działalność i obsługa klientów.

Mówiąc o transformacji cyfrowej należy wymienić także jej obszary jakimi są procesy biznesowe, modele biznesowe oraz aspekty organizacyjne i kulturalne.

Firmy wykorzystują transformację cyfrową procesów biznesowych w celu zmiany i dostosowania ich do konkurencji, wymagań klientów, czy też zmieniających się celów biznesowych. Często transformacja procesów biznesowych wiąże się z usprawnieniami w zarządzaniu produkcją, łańcuchem dostaw co w efekcie zwiększa rentowność i eliminuje wąskie gardła.

Na czym koncentruje się transformacja modelu?

Podczas gdy transformacja procesów biznesowych skupia się wokół przepływów pracy i zadań biznesowych, modele biznesowe cyfrowej transformacji mają na celu tworzenie nowych ofert cyfrowych i strumieni dochodów, aby przedsiębiorstwo mogło zmieniać się wraz z rynkiem.

Częścią transformacji cyfrowej jest także aspekt organizacyjny. Pracownicy muszą być przekonani co do zmian jakie niesie ze sobą przeprowadzanie cyfrowej transformacji. Nowe technologie muszą być przyjmowane w sposób dynamiczny i motywujący co z kolei spowoduje wzrost wartości marki, konkurencyjności czy przychodów. W przypadku transformacji cyfrowej organizacji sukces możliwy jest dzięki otwartym dyskusjom odgórnym i współpracy.

Inteligentne technologie cyfrowe jak i te podstawowe to również fundament cyfrowej transformacji. Transformacja technologii umożliwia transformację biznesową. Wyróżniając kilka z nich mamy przykładowo system ERP, chmurę obliczeniową, uczenie maszynowe, AI (ang. Artificial Intelligence), Internet rzeczy czy robotykę i zrobotyzowaną automatyzację procesów.

Stan gospodarki cyfrowej

Transformacja cyfrowa gospodarki została przedstawiona w raporcie KPMG – „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” 2022. Jak prezentowały się zatem statystyki – popatrzmy.

Świadomość znaczenia wprowadzania technologii cyfrowych, wdrożenia zmian cyfrowych czy ogólna idea inicjatywy transformacji cyfrowej dla rozwoju biznesu istnieje w umysłach przedsiębiorców. Jednak przykładowo w Polsce nie przekłada się to w efektach. W większości obszarów transformacji cyfrowej wypadamy poniżej średniej unijnej. Jedynie jedna na pięć firm w Polsce posiada strategię transformacji cyfrowej, a ponad połowa przedsiębiorstw nie zatrudnia pracowników stricte do wykonywania zadań w obszarze cyfrowej transformacji.

Wyniki pokazały także jakie przedsiębiorstwa są gotowe na cyfryzację, która z technologii jest najbardziej powszechna, jaki jest główny obszar cyfryzacji oraz jakich cyfrowych systemów zarządzania używają przedsiębiorstwa.

  • Digital transformation – na wykorzystanie narzędzi cyfrowych najbardziej nastawione są firmy, które kierują się strategią digitalizacji. Jednak 75% badanych przedsiębiorstw w Polsce nie posiada tej strategii, a tylko 20% planowała ją stworzyć w 2022 roku.
  • Chmura obliczeniowa – jest to najbardziej rozpowszechniona technologia cyfrowa wśród firm w Polsce, z kolei blockchain jest najrzadziej stosowaną technologią, której przedsiębiorcy nawet nie uwzględniają w swoich planach.
  • Obsługa klienta – to obszar, w którym największa część przedsiębiorstw zamierza przyłożyć istotną wagę w cyfryzację i transformację swojej firmy.
  • Inteligentne technologie – wykorzystanie transformacji cyfrowej to przede wszystkim narzędzia klasy ERP oraz Business Intelligence.

Ogólny poziom ucyfrowienia Polski nie jest zadowalający. W rankingu DESI (indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów UE) wciąż jesteśmy w tyle. Co jest główną przyczyną? Przedsiębiorstwa w Polsce nie poddają się transformacji cyfrowej, a konkretnie nie posiadają dostatecznej integracji cyfrowych technologii.

Przeprowadzanie cyfrowej transformacji nie będzie takie proste jeżeli nie wliczy się do tego takich elementów transformacji cyfrowej jak odpowiednia kadra i specjaliści oraz wydatków na cyfryzację. Zgodnie z danymi podanymi przez KPMG tylko 21% badanych planowało zwiększenie wydatków na transformację cyfrową przedsiębiorstwa i tylko 10% zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia na rzecz transformacji.

Na drodze cyfrowej transformacji napotkamy w przedsiębiorstwach w Polsce podejście statusu quo – utrzymywanie wydatków i zatrudnienia. Względem cyfrowej transformacji powinniśmy mówić raczej o regule niż o wyjątku. Firmy starają się przeczekać trudne okresy niż zaakceptować postęp i rozwój. Nie jest to właściwe podejście przede wszystkim ze względu na to ile wdrożenie technologii cyfrowej daje możliwości. Żyjemy w cyfrowym świecie, gdzie technologie wspierające transformację będą tylko progresować.

Dlaczego transformacja cyfrowa jest taka ważna?

Przedstawione wyżej dane raportu KPMG mówią same za siebie. Cyfryzacja to czynnik sukcesu i nie tylko. W kwestii bezpieczeństwa danych cyberbezpieczeństwo i ryzyko to również ważne aspekty transformacji. Technologie cyfrowe umożliwiają ograniczenie wielu tradycyjnych ryzyk, które towarzyszą procesom przeprowadzanym manualnie, poprzez wykorzystanie w większym stopniu fizycznej infrastruktury. Z drugiej strony codzienne wykorzystywanie nowych technologii w procesie cyfrowej transformacji stwarza także nowe zagrożenia. Mowa tutaj o cyberbezpieczeństwie. Przedsiębiorstwa zdają sobie jednak sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo danych. Ponad 60% firm ma wdrożone polityki i procedury, które przekładają się na sformalizowanie sposobu zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Na ryzyko związane z wdrażaniem innowacji cyfrowych można patrzeć jako na zagrożenie, jednak jest to też szansa na nowe usprawnienia i odkrywanie dotychczas nieznanych zalet i funkcjonalności inteligentnych technologii. Można więc powiedzieć, że firmy przechodzące cyfrową transformację jednocześnie usprawniają działalność i zapewniają sobie bezpieczeństwo informacji lub szerzej bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Korzyści można znaleźć wiele, ale przede wszystkim w związku z transformacją biznesową dzięki innowacjom cyfrowym przedsiębiorstwo zwiększa wydajność i produktywność, pozyskuje dostęp do szerszej ilości szczegółowych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, jest bardziej odporne na możliwe zakłócenia, tym samym wzmacniając swoją elastyczność. Zaawansowanej technologii cyfrowej przypisuje się także wszelką optymalizację, łączność w tworzeniu przyszłych strategii biznesowych, które przykładowo pozwolą na powstanie nowego produktu czy usługi. Jeżeli projekty te okażą się sukcesem z kolei poprowadzi to do poprawy rentowności i wzmocnienia kanałów przychodów, a klienci będą zadowoleni z możliwości korzystania z innowacyjnej oferty. Buduje to także wartość dla klienta. Możliwość indywidualizacji i zaspokajania potrzeb będzie prowadzić do atrakcyjnych doświadczeń klientów.

Pomyślna transformacja cyfrowa to taka, w której przedsiębiorcy stawiają na doświadczenia cyfrowe i doświadczenia klienta.

Od strategii cyfrowej transformacji po sukces – jak rozpocząć transformację cyfrową?

Transformację cyfrową firmy należałoby rozpocząć od połączenia ze sobą elementów takich jak:

  • zasoby ludzkie – umiejętności cyfrowe i skład specjalistów to dopiero początek, transformacja przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniej struktury i kultury organizacyjnej,
  • strategia biznesowa – właściwa strategia przekładać się będzie na cyfryzację wewnętrznych procesów biznesowych i na progres nowych modeli biznesowych,
  • technologie wspierające transformację – nowe i podstawowe technologie są istotne i także wspierają cyfrową transformację, sukces pojawia się wtedy kiedy przedsiębiorstwa potrafią skutecznie wykorzystywać dane tworzone przez nie lub za ich pośrednictwem w sposób stymulujący dynamizację wprowadzania zmian biznesowych.

Przedsiębiorstwa przechodzące cyfrową transformację zyskują dzięki zbieżności tych elementów ->

Transformacja cyfrowa dziś i jutro

Znaczenie transformacji cyfrowej będzie tak naprawdę stale rosło. Jest to wówczas klucz otwierający drzwi do wprowadzania usprawnień, nowości, wzmacniania wizerunku marki, przyciągania nowych klientów i ciągłego zaspokajania ich potrzeb, sprawnego działania, optymalizacji procesów, kosztów czy zasobów. Tak naprawdę korzyści można wymieniać wiele jednak ciężej jest przejść do działania. O zaletach i funkcjach sztucznej inteligencji było wiadomo już wcześniej jednak teraz wykorzystywanie AI w działalności firmy to jeden z większych kroków do sukcesu. Przedsiębiorstwa po zidentyfikowaniu potrzeby wprowadzenia usprawnień powinny jako pierwsze zastanowić się nad wdrożeniem cyfrowej zmiany.

Nowe technologie cyfrowe napędzają transformację firmy, można wśród nich wymienić Internet rzeczy (IoT), chmurę obliczeniową, czy już wspomnianą sztuczną inteligencję (AI). Natomiast zarządzanie zmianą cyfrową przy wykorzystaniu technologii podstawowych takich jak analityka, czy zarządzanie danymi pozwala na analizowanie ogromnych ilości danych, które wynikają z cyfrowej transformacji.

Technologie sprzyjające transformacji biznesowej

Patrząc w przyszłość we wspomnianym raporcie KPMG przeczytamy, że na ścieżce cyfrowej transformacji najczęściej można napotkać rozwiązania chmurowe czy technologie mobilne, automatyzację i robotyzację oraz wspomagany komputerowo proces decyzyjny (DSS). Wśród niedocenionych technologii towarzyszących transformacji cyfrowej odnajdziemy sztuczną inteligencję (AI), przetwarzanie brzegowe (EC) czy blockchain. Pretendujące są natomiast Big data, komunikacja między maszynami (M2M) czy Internet rzeczy (IoT).

Przykłady transformacji cyfrowej

Weźmy na przykład sztuczną inteligencję (AI), która może być wykorzystywana w każdej dziedzinie wykorzystującej informacje i technologie.

W biznesie AI używa się do uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, zarządzania relacjami z klientami czy wyszukiwania w Internecie oraz jako asystenta personalnego.

Machine learning (uczenie maszynowe)

Wykorzystywane jest w systemach, które przechwytują ogromne ilości danych. Za przykład mogą posłużyć inteligentne systemy zarządzania energią. Zbierają one dane z czujników przymocowanych do różnych aktywów po czym ich ilości są kontekstualizowane przez algorytmy uczenia maszynowego i dostarczane do kadry decyzyjnej.

Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo)

Systemy AI służą także do rozpoznawania cyberataków i innych cyberzagrożeń poprzez monitorowanie wzorców z wprowadzanych danych. Po wykryciu takiego zagrożenia AI może prześledzić drogę przez dane użytkownika w celu znalezienia jego źródła i zapobiegania przyszłym zagrożeniom.

CRM (Custromer Relationship Management)

W przypadku zastosowania AI zwykły system CRM może zostać przekształcony w samoaktualizujący oraz automatycznie korygujący się system, który zarządza relacjami za przedsiębiorcę.

Jak odnaleźć się w tym pełnym nowych możliwości cyfrowym świecie?

Przedsiębiorstwa działające w Polsce powinny postawić przede wszystkim na strategię digitalizacji, a co za tym idzie ważnym jest opracowanie bardziej zaawansowanych planów zwiększania nakładów kapitałowych i zasobów ludzkich. Na co stawiać nacisk? Zatrudnianie najlepszych pracowników posiadających kompetencje cyfrowe i włączanie ich w liczne obszary, reorganizacja i tworzenie wielofunkcyjnych zespołów specjalizujących się w obsłudze klienta oraz oparte na wiedzy procesy decyzyjne w duchu kultury innowacji i stałego doskonalenia to właśnie aspekty, które powinno się brać pod uwagę. Mocno podkreślane działanie zorientowane do klienta dzięki cyfrowej technologii. Przedsiębiorstwa powinny także eksperymentować z innowacjami z nastawieniem na metodę „test and learn”, istotna jest także zdolność reagowania na zmiany i współpraca. W przypadku powodzenia cyfrowej transformacji firmy mogą oferować doświadczenia pożądane przez klientów i nie polegać wyłącznie na tradycyjnych produktach bądź usługach.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji