Wyszukiwarka dotacji

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed uruchomieniem środków z programu FENG (2021-2027) pojawią się nowe możliwości wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło bowiem projekt programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Do podziału jest 200 mln zł, sprawdziliśmy do kogo mogą trafić i na jakich zasadach.

Kluczowe informacje o programiecel, Beneficjenci, koszty kwalifikowane

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań z obszaru prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. czemu służyć ma wdrażanie wyników prac B+R, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (w tym producentów żywności oraz firm przetwórczych) oraz z sektora IT (twórców innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu cyfryzacji). Projekty będą mogły być również realizowane w konsorcjach, w których skład będą wchodziły jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty (instytuty, centra badawcze). Finansować będzie można koszty prowadzenia prac B+R oraz koszty prac przedwdrożeniowych. Szczegółowy katalog kosztów będzie każdorazowo określany w Regulaminie konkursu. Bazując na archiwalnych naborach organizowanych przez NCBR o zbliżonym charakterze (takich jak Szybka Ścieżka – Agrotech) można się spodziewać, że możliwe będzie dofinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry B+R, kosztów aparatury badawczej, kosztów podwykonawstwa, kosztów materiałów i surowców, kosztów sprzętu laboratoryjnego czy kosztów elementów niezbędnych do konstrukcji prototypów/instalacji pilotażowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł.

Przyjęcie takiego przedziału pozwoli z jednej strony ograniczyć dopływ projektów niewpisujących się w założenia programu, a z drugiej wyeliminuje projekty, w których większy nacisk położony zostałby na komponent inwestycyjny, a nie badawczo-rozwojowy.

Intensywność wsparcia

Wkład funduszy europejskich będzie się przedstawiał następująco:

  • mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;
  • jednostki naukowe będą finansowane w 100%;
  • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro

Intensywność dofinansowania będzie uzależniona od typu pomocy (pomoc publiczna vs. pomoc de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe będą finansowane w formie pomocy publicznej, prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis.

Budżet programu

Do podziału będzie 200 mln zł, przewidziana jest organizacja kilku naborów. Pierwszego można spodziewać się jeszcze w 2022 r. Wymaganym jest, aby w momencie startu projekt znajdował się min. na 3 poziomie gotowości technologicznej. Okres realizacji projektu może wynieść max. 4 lata. Stanowi to istotną nowość, ponieważ dotychczas NCBR wymagał, aby planować projekty w max. 36 miesięcznej perspektywie. Warto również zauważyć, że program nie został zawężony wyłącznie do MŚP – swoją szansę będą mieć także duże przedsiębiorstwa.

Obszary tematyczne

Przedmiotem realizowanych projektów będą musiały być zagadnienia ujęte w ramach jednego z trzech poniższych obszarów:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Kiedy pierwsze konkursy?

Realizacja programu obejmie lata 2022-2032 (okres ten uwzględnia etap organizacji konkursów, realizacji projektów, jak i monitoringu i analizy ich efektów w okresie trwałości). Natomiast same konkursy będą ogłaszane w 2022 i 2023 r. Szczegółowe informacje o premierowym naborze powinny pojawić się wkrótce.

Jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w których przewidziano prace B+R w jednym ze wskazanych wyżej obszarów tematycznych. Przedmiotem projektów może być w szczególności: opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania chorób dietozależnych (przez rozwiązania należy rozumieć produkty prozdrowotne wpisujące się w kategorię żywności funkcjonalnej, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące), opracowywanie i wdrażanie rozwiązań skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzia wspomagające), wprowadzanie rozwiązań technologicznych zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. Warto zaznaczyć, że w program Nutritech przewiduje udzielanie wsparcia zarówno na innowacyjne produkty spożywcze, jak i rozwiązania technologiczne, w tym cyfrowe typu aplikacje ułatwiające identyfikację produktów funkcjonalnych przez konsumentów czy mobilni asystenci dietetyczni oparci o sztuczną inteligencję. Dokładny zakres tematyczny będzie każdorazowo wskazywany w Regulaminie konkursu.

Na razie nie są jeszcze znane dokładne terminy naborów. Będziemy to jednak dla Was sprawdzać i informować, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, żeby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji