Wyszukiwarka dotacji

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed uruchomieniem środków z programu FENG (2021-2027) pojawią się nowe możliwości wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło bowiem projekt programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Do podziału jest 200 mln zł, sprawdziliśmy do kogo mogą trafić i na jakich zasadach.

Kluczowe informacje o programiecel, Beneficjenci, koszty kwalifikowane

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań z obszaru prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. czemu służyć ma wdrażanie wyników prac B+R, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (w tym producentów żywności oraz firm przetwórczych) oraz z sektora IT (twórców innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu cyfryzacji). Projekty będą mogły być również realizowane w konsorcjach, w których skład będą wchodziły jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty (instytuty, centra badawcze). Finansować będzie można koszty prowadzenia prac B+R oraz koszty prac przedwdrożeniowych. Szczegółowy katalog kosztów będzie każdorazowo określany w Regulaminie konkursu. Bazując na archiwalnych naborach organizowanych przez NCBR o zbliżonym charakterze (takich jak Szybka Ścieżka – Agrotech) można się spodziewać, że możliwe będzie dofinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry B+R, kosztów aparatury badawczej, kosztów podwykonawstwa, kosztów materiałów i surowców, kosztów sprzętu laboratoryjnego czy kosztów elementów niezbędnych do konstrukcji prototypów/instalacji pilotażowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł.

Przyjęcie takiego przedziału pozwoli z jednej strony ograniczyć dopływ projektów niewpisujących się w założenia programu, a z drugiej wyeliminuje projekty, w których większy nacisk położony zostałby na komponent inwestycyjny, a nie badawczo-rozwojowy.

Intensywność wsparcia

Wkład funduszy europejskich będzie się przedstawiał następująco:

  • mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;
  • jednostki naukowe będą finansowane w 100%;
  • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro

Intensywność dofinansowania będzie uzależniona od typu pomocy (pomoc publiczna vs. pomoc de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe będą finansowane w formie pomocy publicznej, prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis.

Budżet programu

Do podziału będzie 200 mln zł, przewidziana jest organizacja kilku naborów. Pierwszego można spodziewać się jeszcze w 2022 r. Wymaganym jest, aby w momencie startu projekt znajdował się min. na 3 poziomie gotowości technologicznej. Okres realizacji projektu może wynieść max. 4 lata. Stanowi to istotną nowość, ponieważ dotychczas NCBR wymagał, aby planować projekty w max. 36 miesięcznej perspektywie. Warto również zauważyć, że program nie został zawężony wyłącznie do MŚP – swoją szansę będą mieć także duże przedsiębiorstwa.

Obszary tematyczne

Przedmiotem realizowanych projektów będą musiały być zagadnienia ujęte w ramach jednego z trzech poniższych obszarów:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Kiedy pierwsze konkursy?

Realizacja programu obejmie lata 2022-2032 (okres ten uwzględnia etap organizacji konkursów, realizacji projektów, jak i monitoringu i analizy ich efektów w okresie trwałości). Natomiast same konkursy będą ogłaszane w 2022 i 2023 r. Szczegółowe informacje o premierowym naborze powinny pojawić się wkrótce.

Jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w których przewidziano prace B+R w jednym ze wskazanych wyżej obszarów tematycznych. Przedmiotem projektów może być w szczególności: opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania chorób dietozależnych (przez rozwiązania należy rozumieć produkty prozdrowotne wpisujące się w kategorię żywności funkcjonalnej, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące), opracowywanie i wdrażanie rozwiązań skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzia wspomagające), wprowadzanie rozwiązań technologicznych zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. Warto zaznaczyć, że w program Nutritech przewiduje udzielanie wsparcia zarówno na innowacyjne produkty spożywcze, jak i rozwiązania technologiczne, w tym cyfrowe typu aplikacje ułatwiające identyfikację produktów funkcjonalnych przez konsumentów czy mobilni asystenci dietetyczni oparci o sztuczną inteligencję. Dokładny zakres tematyczny będzie każdorazowo wskazywany w Regulaminie konkursu.

Na razie nie są jeszcze znane dokładne terminy naborów. Będziemy to jednak dla Was sprawdzać i informować, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, żeby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji