Wyszukiwarka dotacji

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed uruchomieniem środków z programu FENG (2021-2027) pojawią się nowe możliwości wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło bowiem projekt programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Do podziału jest 200 mln zł, sprawdziliśmy do kogo mogą trafić i na jakich zasadach.

Kluczowe informacje o programiecel, Beneficjenci, koszty kwalifikowane

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań z obszaru prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. czemu służyć ma wdrażanie wyników prac B+R, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (w tym producentów żywności oraz firm przetwórczych) oraz z sektora IT (twórców innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu cyfryzacji). Projekty będą mogły być również realizowane w konsorcjach, w których skład będą wchodziły jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty (instytuty, centra badawcze). Finansować będzie można koszty prowadzenia prac B+R oraz koszty prac przedwdrożeniowych. Szczegółowy katalog kosztów będzie każdorazowo określany w Regulaminie konkursu. Bazując na archiwalnych naborach organizowanych przez NCBR o zbliżonym charakterze (takich jak Szybka Ścieżka – Agrotech) można się spodziewać, że możliwe będzie dofinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry B+R, kosztów aparatury badawczej, kosztów podwykonawstwa, kosztów materiałów i surowców, kosztów sprzętu laboratoryjnego czy kosztów elementów niezbędnych do konstrukcji prototypów/instalacji pilotażowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł.

Przyjęcie takiego przedziału pozwoli z jednej strony ograniczyć dopływ projektów niewpisujących się w założenia programu, a z drugiej wyeliminuje projekty, w których większy nacisk położony zostałby na komponent inwestycyjny, a nie badawczo-rozwojowy.

Intensywność wsparcia

Wkład funduszy europejskich będzie się przedstawiał następująco:

  • mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;
  • jednostki naukowe będą finansowane w 100%;
  • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro

Intensywność dofinansowania będzie uzależniona od typu pomocy (pomoc publiczna vs. pomoc de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe będą finansowane w formie pomocy publicznej, prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis.

Budżet programu

Do podziału będzie 200 mln zł, przewidziana jest organizacja kilku naborów. Pierwszego można spodziewać się jeszcze w 2022 r. Wymaganym jest, aby w momencie startu projekt znajdował się min. na 3 poziomie gotowości technologicznej. Okres realizacji projektu może wynieść max. 4 lata. Stanowi to istotną nowość, ponieważ dotychczas NCBR wymagał, aby planować projekty w max. 36 miesięcznej perspektywie. Warto również zauważyć, że program nie został zawężony wyłącznie do MŚP – swoją szansę będą mieć także duże przedsiębiorstwa.

Obszary tematyczne

Przedmiotem realizowanych projektów będą musiały być zagadnienia ujęte w ramach jednego z trzech poniższych obszarów:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Kiedy pierwsze konkursy?

Realizacja programu obejmie lata 2022-2032 (okres ten uwzględnia etap organizacji konkursów, realizacji projektów, jak i monitoringu i analizy ich efektów w okresie trwałości). Natomiast same konkursy będą ogłaszane w 2022 i 2023 r. Szczegółowe informacje o premierowym naborze powinny pojawić się wkrótce.

Jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w których przewidziano prace B+R w jednym ze wskazanych wyżej obszarów tematycznych. Przedmiotem projektów może być w szczególności: opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania chorób dietozależnych (przez rozwiązania należy rozumieć produkty prozdrowotne wpisujące się w kategorię żywności funkcjonalnej, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące), opracowywanie i wdrażanie rozwiązań skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzia wspomagające), wprowadzanie rozwiązań technologicznych zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. Warto zaznaczyć, że w program Nutritech przewiduje udzielanie wsparcia zarówno na innowacyjne produkty spożywcze, jak i rozwiązania technologiczne, w tym cyfrowe typu aplikacje ułatwiające identyfikację produktów funkcjonalnych przez konsumentów czy mobilni asystenci dietetyczni oparci o sztuczną inteligencję. Dokładny zakres tematyczny będzie każdorazowo wskazywany w Regulaminie konkursu.

Na razie nie są jeszcze znane dokładne terminy naborów. Będziemy to jednak dla Was sprawdzać i informować, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, żeby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji