Wyszukiwarka dotacji

Program NUTRITECH – nowe wsparcie dla innowacyjnych projektów z sektora rolno-spożywczego

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed uruchomieniem środków z programu FENG (2021-2027) pojawią się nowe możliwości wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło bowiem projekt programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Do podziału jest 200 mln zł, sprawdziliśmy do kogo mogą trafić i na jakich zasadach.

Kluczowe informacje o programiecel, Beneficjenci, koszty kwalifikowane

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań z obszaru prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. czemu służyć ma wdrażanie wyników prac B+R, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (w tym producentów żywności oraz firm przetwórczych) oraz z sektora IT (twórców innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu cyfryzacji). Projekty będą mogły być również realizowane w konsorcjach, w których skład będą wchodziły jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty (instytuty, centra badawcze). Finansować będzie można koszty prowadzenia prac B+R oraz koszty prac przedwdrożeniowych. Szczegółowy katalog kosztów będzie każdorazowo określany w Regulaminie konkursu. Bazując na archiwalnych naborach organizowanych przez NCBR o zbliżonym charakterze (takich jak Szybka Ścieżka – Agrotech) można się spodziewać, że możliwe będzie dofinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry B+R, kosztów aparatury badawczej, kosztów podwykonawstwa, kosztów materiałów i surowców, kosztów sprzętu laboratoryjnego czy kosztów elementów niezbędnych do konstrukcji prototypów/instalacji pilotażowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł.

Przyjęcie takiego przedziału pozwoli z jednej strony ograniczyć dopływ projektów niewpisujących się w założenia programu, a z drugiej wyeliminuje projekty, w których większy nacisk położony zostałby na komponent inwestycyjny, a nie badawczo-rozwojowy.

Intensywność wsparcia

Wkład funduszy europejskich będzie się przedstawiał następująco:

  • mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;
  • jednostki naukowe będą finansowane w 100%;
  • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro

Intensywność dofinansowania będzie uzależniona od typu pomocy (pomoc publiczna vs. pomoc de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe będą finansowane w formie pomocy publicznej, prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis.

Budżet programu

Do podziału będzie 200 mln zł, przewidziana jest organizacja kilku naborów. Pierwszego można spodziewać się jeszcze w 2022 r. Wymaganym jest, aby w momencie startu projekt znajdował się min. na 3 poziomie gotowości technologicznej. Okres realizacji projektu może wynieść max. 4 lata. Stanowi to istotną nowość, ponieważ dotychczas NCBR wymagał, aby planować projekty w max. 36 miesięcznej perspektywie. Warto również zauważyć, że program nie został zawężony wyłącznie do MŚP – swoją szansę będą mieć także duże przedsiębiorstwa.

Obszary tematyczne

Przedmiotem realizowanych projektów będą musiały być zagadnienia ujęte w ramach jednego z trzech poniższych obszarów:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Kiedy pierwsze konkursy?

Realizacja programu obejmie lata 2022-2032 (okres ten uwzględnia etap organizacji konkursów, realizacji projektów, jak i monitoringu i analizy ich efektów w okresie trwałości). Natomiast same konkursy będą ogłaszane w 2022 i 2023 r. Szczegółowe informacje o premierowym naborze powinny pojawić się wkrótce.

Jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w których przewidziano prace B+R w jednym ze wskazanych wyżej obszarów tematycznych. Przedmiotem projektów może być w szczególności: opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania chorób dietozależnych (przez rozwiązania należy rozumieć produkty prozdrowotne wpisujące się w kategorię żywności funkcjonalnej, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące), opracowywanie i wdrażanie rozwiązań skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzia wspomagające), wprowadzanie rozwiązań technologicznych zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. Warto zaznaczyć, że w program Nutritech przewiduje udzielanie wsparcia zarówno na innowacyjne produkty spożywcze, jak i rozwiązania technologiczne, w tym cyfrowe typu aplikacje ułatwiające identyfikację produktów funkcjonalnych przez konsumentów czy mobilni asystenci dietetyczni oparci o sztuczną inteligencję. Dokładny zakres tematyczny będzie każdorazowo wskazywany w Regulaminie konkursu.

Na razie nie są jeszcze znane dokładne terminy naborów. Będziemy to jednak dla Was sprawdzać i informować, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, żeby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji