Wyszukiwarka dotacji

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują aktywność innowacyjną

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują aktywność innowacyjną

Polskie firmy a innowacja

W 2021 r. innowacje w firmach były o wiele częstszym zjawiskiem niż w poprzednich latach. Z IV edycji badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wynika, że aż 79,6% firm działających w Polsce w 2021 r. było aktywnych innowacyjnie. Wartość ta jest ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do poprzedniej edycji, w której odsetek przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne wynosił 34,7%.

Motywacje przedsiębiorców

Ankietowani przedsiębiorcy zapytani o ich motywację do podjęcia innowacyjnych działań w swoich firmach deklarowali, że w głównej mierze kierowali się potrzebami klienta oraz koniecznością podążania za nowymi trendami w celu utrzymania konkurencyjności na rynku. Dodatkowo 90,8% ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że innowacje te przyczyniły się do rozwoju ich firm. Innymi benefitami często wymienianymi przez przedsiębiorców były podniesienie jakości produktów i usług (83,6%) oraz zwiększenie wydajności pracy w firmie (83,4%).

Perspektywy i bariery dla innowacji

Najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców barierami dla innowacji były duże trudności administracyjne (77,9%) oraz kwestie finansowe (72,2%). Dodatkowe bariery stanowiły problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, brak czasu oraz skomplikowane i nieprzejrzyste przepisy prawne. Przyczyniły się one do nieskutecznych lub zaniechanych inwestycji. W 2021 r. odsetek takich inwestycji wyniósł 5,6%.

Źrodła finansowania – dotacje na innowacje

W 2021 r. większość przedsiębiorstw finansowała działalność innowacyjną z własnych środków, spora część firm korzystała jednak z zewnętrznych źródeł finansowania. Popularne były zwłaszcza dotacje na innowacje. Duże zainteresowanie dotacjami wynika z bezzwrotnego charakteru wsparcia oraz atrakcyjnych warunków finansowania, zwłaszcza w przypadku mikro i małych firm intensywność dofinansowania jest bardzo atrakcyjna tj. nawet do 80% (w przypadku korzystania z premii za szerokie rozpowszechnianie). Z badań PARP wynika, że 45,9% ankietowanych przedsiębiorstw zdecydowała się na dotacje unijne. Innowacje mogą być dofinansowane z funduszy unijnych za pośrednictwem wielu programów i konkursów. Flagowymi działaniami, które wspierały opracowanie i wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach w perspektywie 2014-2020 były konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) takie jak: Szybka ścieżka (1.1.1), Badania na rynek (3.2.1) czy Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2).

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) położono jeszcze większy nacisk na innowacje. W nowych konkursach przewidziano wsparcie modułowe, co oznacza, że możliwe będzie jednoczesne pozyskanie dotacji na innowacje (np. prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R), jak i sfinansowanie innych potrzeb firm związanych np. z cyfryzacją, promocją nowych produktów na zagranicznych rynkach czy doskonaleniem kompetencji pracowników. W FENG, czyli następcy POIR, przewidziano kontynuację znanych z poprzedniej perspektywy programów, jak choćby wspomniany wyżej Kredyt na innowacje technologiczne (nabór już w I kw. 2023 r.), jak i uruchomienie zupełnie nowych opcji np. w postaci Kredytu na innowacje ekologiczne. Co warte podkreślenia dotacje na innowacje będą mogły również stać się udziałem dużych przedsiębiorców. W części działań finansowanych z FENG dopuszczono bowiem udział przedsiębiorstw należących do kategorii small mid-caps i mid-caps. O uruchomieniu nowych naborów będziemy informować na bieżąco.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji