Wyszukiwarka dotacji

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują aktywność innowacyjną

Polskie firmy a innowacja

W 2021 r. innowacje w firmach były o wiele częstszym zjawiskiem niż w poprzednich latach. Z IV edycji badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wynika, że aż 79,6% firm działających w Polsce w 2021 r. było aktywnych innowacyjnie. Wartość ta jest ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do poprzedniej edycji, w której odsetek przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne wynosił 34,7%.

Motywacje przedsiębiorców

Ankietowani przedsiębiorcy zapytani o ich motywację do podjęcia innowacyjnych działań w swoich firmach deklarowali, że w głównej mierze kierowali się potrzebami klienta oraz koniecznością podążania za nowymi trendami w celu utrzymania konkurencyjności na rynku. Dodatkowo 90,8% ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że innowacje te przyczyniły się do rozwoju ich firm. Innymi benefitami często wymienianymi przez przedsiębiorców były podniesienie jakości produktów i usług (83,6%) oraz zwiększenie wydajności pracy w firmie (83,4%).

Perspektywy i bariery dla innowacji

Najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców barierami dla innowacji były duże trudności administracyjne (77,9%) oraz kwestie finansowe (72,2%). Dodatkowe bariery stanowiły problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, brak czasu oraz skomplikowane i nieprzejrzyste przepisy prawne. Przyczyniły się one do nieskutecznych lub zaniechanych inwestycji. W 2021 r. odsetek takich inwestycji wyniósł 5,6%.

Źrodła finansowania – dotacje na innowacje

W 2021 r. większość przedsiębiorstw finansowała działalność innowacyjną z własnych środków, spora część firm korzystała jednak z zewnętrznych źródeł finansowania. Popularne były zwłaszcza dotacje na innowacje. Duże zainteresowanie dotacjami wynika z bezzwrotnego charakteru wsparcia oraz atrakcyjnych warunków finansowania, zwłaszcza w przypadku mikro i małych firm intensywność dofinansowania jest bardzo atrakcyjna tj. nawet do 80% (w przypadku korzystania z premii za szerokie rozpowszechnianie). Z badań PARP wynika, że 45,9% ankietowanych przedsiębiorstw zdecydowała się na dotacje unijne. Innowacje mogą być dofinansowane z funduszy unijnych za pośrednictwem wielu programów i konkursów. Flagowymi działaniami, które wspierały opracowanie i wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach w perspektywie 2014-2020 były konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) takie jak: Szybka ścieżka (1.1.1), Badania na rynek (3.2.1) czy Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2).

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) położono jeszcze większy nacisk na innowacje. W nowych konkursach przewidziano wsparcie modułowe, co oznacza, że możliwe będzie jednoczesne pozyskanie dotacji na innowacje (np. prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R), jak i sfinansowanie innych potrzeb firm związanych np. z cyfryzacją, promocją nowych produktów na zagranicznych rynkach czy doskonaleniem kompetencji pracowników. W FENG, czyli następcy POIR, przewidziano kontynuację znanych z poprzedniej perspektywy programów, jak choćby wspomniany wyżej Kredyt na innowacje technologiczne (nabór już w I kw. 2023 r.), jak i uruchomienie zupełnie nowych opcji np. w postaci Kredytu na innowacje ekologiczne. Co warte podkreślenia dotacje na innowacje będą mogły również stać się udziałem dużych przedsiębiorców. W części działań finansowanych z FENG dopuszczono bowiem udział przedsiębiorstw należących do kategorii small mid-caps i mid-caps. O uruchomieniu nowych naborów będziemy informować na bieżąco.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji