Wyszukiwarka dotacji

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują aktywność innowacyjną

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują aktywność innowacyjną

Polskie firmy a innowacja

W 2021 r. innowacje w firmach były o wiele częstszym zjawiskiem niż w poprzednich latach. Z IV edycji badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wynika, że aż 79,6% firm działających w Polsce w 2021 r. było aktywnych innowacyjnie. Wartość ta jest ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do poprzedniej edycji, w której odsetek przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne wynosił 34,7%.

Motywacje przedsiębiorców

Ankietowani przedsiębiorcy zapytani o ich motywację do podjęcia innowacyjnych działań w swoich firmach deklarowali, że w głównej mierze kierowali się potrzebami klienta oraz koniecznością podążania za nowymi trendami w celu utrzymania konkurencyjności na rynku. Dodatkowo 90,8% ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że innowacje te przyczyniły się do rozwoju ich firm. Innymi benefitami często wymienianymi przez przedsiębiorców były podniesienie jakości produktów i usług (83,6%) oraz zwiększenie wydajności pracy w firmie (83,4%).

Perspektywy i bariery dla innowacji

Najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców barierami dla innowacji były duże trudności administracyjne (77,9%) oraz kwestie finansowe (72,2%). Dodatkowe bariery stanowiły problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, brak czasu oraz skomplikowane i nieprzejrzyste przepisy prawne. Przyczyniły się one do nieskutecznych lub zaniechanych inwestycji. W 2021 r. odsetek takich inwestycji wyniósł 5,6%.

Źrodła finansowania – dotacje na innowacje

W 2021 r. większość przedsiębiorstw finansowała działalność innowacyjną z własnych środków, spora część firm korzystała jednak z zewnętrznych źródeł finansowania. Popularne były zwłaszcza dotacje na innowacje. Duże zainteresowanie dotacjami wynika z bezzwrotnego charakteru wsparcia oraz atrakcyjnych warunków finansowania, zwłaszcza w przypadku mikro i małych firm intensywność dofinansowania jest bardzo atrakcyjna tj. nawet do 80% (w przypadku korzystania z premii za szerokie rozpowszechnianie). Z badań PARP wynika, że 45,9% ankietowanych przedsiębiorstw zdecydowała się na dotacje unijne. Innowacje mogą być dofinansowane z funduszy unijnych za pośrednictwem wielu programów i konkursów. Flagowymi działaniami, które wspierały opracowanie i wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach w perspektywie 2014-2020 były konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) takie jak: Szybka ścieżka (1.1.1), Badania na rynek (3.2.1) czy Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2).

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) położono jeszcze większy nacisk na innowacje. W nowych konkursach przewidziano wsparcie modułowe, co oznacza, że możliwe będzie jednoczesne pozyskanie dotacji na innowacje (np. prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R), jak i sfinansowanie innych potrzeb firm związanych np. z cyfryzacją, promocją nowych produktów na zagranicznych rynkach czy doskonaleniem kompetencji pracowników. W FENG, czyli następcy POIR, przewidziano kontynuację znanych z poprzedniej perspektywy programów, jak choćby wspomniany wyżej Kredyt na innowacje technologiczne (nabór już w I kw. 2023 r.), jak i uruchomienie zupełnie nowych opcji np. w postaci Kredytu na innowacje ekologiczne. Co warte podkreślenia dotacje na innowacje będą mogły również stać się udziałem dużych przedsiębiorców. W części działań finansowanych z FENG dopuszczono bowiem udział przedsiębiorstw należących do kategorii small mid-caps i mid-caps. O uruchomieniu nowych naborów będziemy informować na bieżąco.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji