Wyszukiwarka dotacji

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Spis treści

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.

Rusza Ścieżka SMART – kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

Już w lutym przedsiębiorcy będą mogli aplikować do Ścieżki SMART, o której pisaliśmy już wielokrotnie na naszym blogu. Krótkie przypomnienie. Ścieżka SMART zakłada wspieranie kompleksowych projektów i finansowanie całego procesu B+R+I tj. zarówno prac badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania, jak i kosztów jego wdrożenia na rynek. Projekty będą mieć budowę modułową – przedsiębiorcy będą samodzielnie decydować z ilu oraz jakich modułów będzie składał się ich projekt. W ramach modułów fakultatywnych sfinansować będzie można koszty cyfryzacji, podnoszenia kompetencji pracowników czy internacjonalizacji i podboju zagranicznych rynków.

W 2023 r. przewidziano organizację kilku rund, przy czym warto zaznaczyć, że terminy naborów będą różne dla różnych typów wnioskodawców. Każda z rund będzie dedykowana ściśle określonym podmiotom – i tak np. przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie będą mogli spróbować swoich sił w trzech naborach, podczas gdy dla konsorcjów zaplanowano wyłącznie jeden termin. Nabory będą prowadzone przez NCBR oraz PARP – o tym, która z nich będzie odpowiedzialna za organizację danego naboru będzie decydować status wnioskodawcy. Do PARP-u wnioski będą składać wyłącznie samodzielni przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz konsorcja MŚP. W pozostałych przypadkach funkcję Instytucji Pośredniczącej będzie pełnił NCBR. Start pierwszego naboru dla pojedynczych MŚP zaplanowano na 21 lutego, do podziału jest kwota blisko 4,5 mld zł! W kolejnych naborach dla MŚP przewidziano już znacznie mniejsze – choć wciąż pokaźne – budżety (890 mln zł), warto więc nie odkładać startu na później, aby uniknąć sytuacji, gdy wysoko oceniony projekt nie otrzyma dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji.

Oferta wsparcia dla firm – inne opcje w ramach FENG

Na jakie jeszcze konkursy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę? Poniżej krótki przegląd innych, ciekawych opcji.

Kredyt technologiczny (2.32)

Kredyt technologiczny stanowi kontynuację działania znanego z POIR. Wnioski będzie można składać od 23 marca. Finansować będzie można wdrożenie własnych lub nabytych nowych (innowacyjnych) technologii, którego rezultatem musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Budżet konkursu wynosi 578 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach do startu będą uprawnione wyłącznie firmy należące do sektora MŚP. Kredyt technologiczny stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie kosztów inwestycji w postaci zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych, przeprowadzenia prac budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja), max. poziom dofinansowania: 70%.

Kredyt ekologiczny (3.1)

To zupełnie nowe działanie, nieznane z poprzedniej perspektywy. W dużym skrócie Kredyt ekologiczny stanowi odpowiednik Kredytu technologicznego w obszarze ekologii. Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną (dofinansować będzie można np. wymianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej przyjazne środowisku czy zakup nowych energooszczędnych maszyn). O dotację będą mogły się ubiegać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small mid-caps oraz mid-caps. Podobnie jak w Kredycie technologicznym intensywność wsparcia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji. Max. poziom dofinansowania (70%) przewidziano dla projektów realizowanych w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie można składać od 22 sierpnia, budżet konkursu wynosi ponad 300 mln zł.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Konkurs ten stanowi odpowiednik znanego z POIR konkursu Go to Brand. Celem konkursu jest promowanie marek produktowych polskich MŚP oraz ułatwienie im ekspansji zagranicznej. Dofinansować będzie można udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych czy koszty organizacji wyjazdowych misji gospodarczych. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, max. poziom dofinansowania wynosi 50%. Nabór ma zostać uruchomiony w II kwartale 2023 r. Do podziału będzie 155 mln zł.

Granty na Eurogranty (2.11)

To działanie dedykowane podmiotom, które chcą aplikować w programach EU zarządzany centralnie przez Komisję Europejską (jak np. Horyzont Europa, LIFE). Dofinansować można działania związane z przygotowaniem takiego projektu związane m.in. z poszukiwaniem partnerów do realizacji projektu (tego typu projekty z reguły bowiem muszą być realizowane w międzynarodowych konsorcjach) czy wykonaniem profesjonalnych tłumaczeń. W 2023 r. zaplanowano organizację dwóch naborów –  o łącznej alokacji 65 mln zł, ale tylko jeden będzie dedykowany MŚP.

Jak widać rok 2023 przedstawia się naprawdę interesująco, a to tylko wybrane możliwości.

Planowany budżet

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie na 2023 r. wynosi prawie 4,7 mld EUR (21 mld PLN). Co ważne zapowiedziano, że harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. Będziemy to dla Was śledzić i informować o nowościach. Zawsze aktualne informacje znajdziecie również w naszej wyszukiwarce dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji