Wyszukiwarka dotacji

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Spis treści

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.

Rusza Ścieżka SMART – kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

Już w lutym przedsiębiorcy będą mogli aplikować do Ścieżki SMART, o której pisaliśmy już wielokrotnie na naszym blogu. Krótkie przypomnienie. Ścieżka SMART zakłada wspieranie kompleksowych projektów i finansowanie całego procesu B+R+I tj. zarówno prac badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania, jak i kosztów jego wdrożenia na rynek. Projekty będą mieć budowę modułową – przedsiębiorcy będą samodzielnie decydować z ilu oraz jakich modułów będzie składał się ich projekt. W ramach modułów fakultatywnych sfinansować będzie można koszty cyfryzacji, podnoszenia kompetencji pracowników czy internacjonalizacji i podboju zagranicznych rynków.

W 2023 r. przewidziano organizację kilku rund, przy czym warto zaznaczyć, że terminy naborów będą różne dla różnych typów wnioskodawców. Każda z rund będzie dedykowana ściśle określonym podmiotom – i tak np. przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie będą mogli spróbować swoich sił w trzech naborach, podczas gdy dla konsorcjów zaplanowano wyłącznie jeden termin. Nabory będą prowadzone przez NCBR oraz PARP – o tym, która z nich będzie odpowiedzialna za organizację danego naboru będzie decydować status wnioskodawcy. Do PARP-u wnioski będą składać wyłącznie samodzielni przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz konsorcja MŚP. W pozostałych przypadkach funkcję Instytucji Pośredniczącej będzie pełnił NCBR. Start pierwszego naboru dla pojedynczych MŚP zaplanowano na 21 lutego. Nabór potrwa do 12 kwietnia, do podziału jest kwota blisko 4,5 mld zł! W kolejnych naborach dla MŚP przewidziano już znacznie mniejsze – choć wciąż pokaźne – budżety (890 mln zł), warto więc nie odkładać startu na później, aby uniknąć sytuacji, gdy wysoko oceniony projekt nie otrzyma dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji.

Oferta wsparcia dla firm – inne opcje w ramach FENG

Na jakie jeszcze konkursy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę? Poniżej krótki przegląd innych, ciekawych opcji.

Kredyt technologiczny (2.32)

Kredyt technologiczny stanowi kontynuację działania znanego z POIR. Wnioski będzie można składać od 23 marca. Finansować będzie można wdrożenie własnych lub nabytych nowych (innowacyjnych) technologii, którego rezultatem musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Budżet konkursu wynosi 578 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach do startu będą uprawnione wyłącznie firmy należące do sektora MŚP. Kredyt technologiczny stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie kosztów inwestycji w postaci zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych, przeprowadzenia prac budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja), max. poziom dofinansowania: 70%.

Kredyt ekologiczny (3.1)

To zupełnie nowe działanie, nieznane z poprzedniej perspektywy. W dużym skrócie Kredyt ekologiczny stanowi odpowiednik Kredytu technologicznego w obszarze ekologii. Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną (dofinansować będzie można np. wymianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej przyjazne środowisku czy zakup nowych energooszczędnych maszyn). O dotację będą mogły się ubiegać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small mid-caps oraz mid-caps. Podobnie jak w Kredycie technologicznym intensywność wsparcia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji. Max. poziom dofinansowania (70%) przewidziano dla projektów realizowanych w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie można składać od 22 sierpnia, budżet konkursu wynosi ponad 300 mln zł.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Konkurs ten stanowi odpowiednik znanego z POIR konkursu Go to Brand. Celem konkursu jest promowanie marek produktowych polskich MŚP oraz ułatwienie im ekspansji zagranicznej. Dofinansować będzie można udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych czy koszty organizacji wyjazdowych misji gospodarczych. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, max. poziom dofinansowania wynosi 50%. Nabór zostanie uruchomiony w II kwartale 2023 r. (20 czerwca). Do podziału będzie 155 mln zł.

Granty na Eurogranty (2.11)

To działanie dedykowane podmiotom, które chcą aplikować w programach EU zarządzany centralnie przez Komisję Europejską (jak np. Horyzont Europa, LIFE). Dofinansować można działania związane z przygotowaniem takiego projektu związane m.in. z poszukiwaniem partnerów do realizacji projektu (tego typu projekty z reguły bowiem muszą być realizowane w międzynarodowych konsorcjach) czy wykonaniem profesjonalnych tłumaczeń. W 2023 r. zaplanowano organizację dwóch naborów –  o łącznej alokacji 65 mln zł, ale tylko jeden będzie dedykowany MŚP. Wnioski będzie można składać od 30 czerwca 2023 r. do 4 czerwca 2024 r.

Jak widać rok 2023 przedstawia się naprawdę interesująco, a to tylko wybrane możliwości.

Planowany budżet

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie na 2023 r. wynosi prawie 4,7 mld EUR (21 mld PLN). Co ważne zapowiedziano, że harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. Będziemy to dla Was śledzić i informować o nowościach. Zawsze aktualne informacje znajdziecie również w naszej wyszukiwarce dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji