Wyszukiwarka dotacji

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Spis treści

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.

Rusza Ścieżka SMART – kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

Już w lutym przedsiębiorcy będą mogli aplikować do Ścieżki SMART, o której pisaliśmy już wielokrotnie na naszym blogu. Krótkie przypomnienie. Ścieżka SMART zakłada wspieranie kompleksowych projektów i finansowanie całego procesu B+R+I tj. zarówno prac badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania, jak i kosztów jego wdrożenia na rynek. Projekty będą mieć budowę modułową – przedsiębiorcy będą samodzielnie decydować z ilu oraz jakich modułów będzie składał się ich projekt. W ramach modułów fakultatywnych sfinansować będzie można koszty cyfryzacji, podnoszenia kompetencji pracowników czy internacjonalizacji i podboju zagranicznych rynków.

W 2023 r. przewidziano organizację kilku rund, przy czym warto zaznaczyć, że terminy naborów będą różne dla różnych typów wnioskodawców. Każda z rund będzie dedykowana ściśle określonym podmiotom – i tak np. przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie będą mogli spróbować swoich sił w trzech naborach, podczas gdy dla konsorcjów zaplanowano wyłącznie jeden termin. Nabory będą prowadzone przez NCBR oraz PARP – o tym, która z nich będzie odpowiedzialna za organizację danego naboru będzie decydować status wnioskodawcy. Do PARP-u wnioski będą składać wyłącznie samodzielni przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz konsorcja MŚP. W pozostałych przypadkach funkcję Instytucji Pośredniczącej będzie pełnił NCBR. Start pierwszego naboru dla pojedynczych MŚP zaplanowano na 21 lutego, do podziału jest kwota blisko 4,5 mld zł! W kolejnych naborach dla MŚP przewidziano już znacznie mniejsze – choć wciąż pokaźne – budżety (890 mln zł), warto więc nie odkładać startu na później, aby uniknąć sytuacji, gdy wysoko oceniony projekt nie otrzyma dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji.

Oferta wsparcia dla firm – inne opcje w ramach FENG

Na jakie jeszcze konkursy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę? Poniżej krótki przegląd innych, ciekawych opcji.

Kredyt technologiczny (2.32)

Kredyt technologiczny stanowi kontynuację działania znanego z POIR. Wnioski będzie można składać od 23 marca. Finansować będzie można wdrożenie własnych lub nabytych nowych (innowacyjnych) technologii, którego rezultatem musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Budżet konkursu wynosi 578 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach do startu będą uprawnione wyłącznie firmy należące do sektora MŚP. Kredyt technologiczny stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie kosztów inwestycji w postaci zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych, przeprowadzenia prac budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja), max. poziom dofinansowania: 70%.

Kredyt ekologiczny (3.1)

To zupełnie nowe działanie, nieznane z poprzedniej perspektywy. W dużym skrócie Kredyt ekologiczny stanowi odpowiednik Kredytu technologicznego w obszarze ekologii. Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną (dofinansować będzie można np. wymianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej przyjazne środowisku czy zakup nowych energooszczędnych maszyn). O dotację będą mogły się ubiegać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small mid-caps oraz mid-caps. Podobnie jak w Kredycie technologicznym intensywność wsparcia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji. Max. poziom dofinansowania (70%) przewidziano dla projektów realizowanych w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie można składać od 22 sierpnia, budżet konkursu wynosi ponad 300 mln zł.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Konkurs ten stanowi odpowiednik znanego z POIR konkursu Go to Brand. Celem konkursu jest promowanie marek produktowych polskich MŚP oraz ułatwienie im ekspansji zagranicznej. Dofinansować będzie można udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych czy koszty organizacji wyjazdowych misji gospodarczych. Wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, max. poziom dofinansowania wynosi 50%. Nabór ma zostać uruchomiony w II kwartale 2023 r. Do podziału będzie 155 mln zł.

Granty na Eurogranty (2.11)

To działanie dedykowane podmiotom, które chcą aplikować w programach EU zarządzany centralnie przez Komisję Europejską (jak np. Horyzont Europa, LIFE). Dofinansować można działania związane z przygotowaniem takiego projektu związane m.in. z poszukiwaniem partnerów do realizacji projektu (tego typu projekty z reguły bowiem muszą być realizowane w międzynarodowych konsorcjach) czy wykonaniem profesjonalnych tłumaczeń. W 2023 r. zaplanowano organizację dwóch naborów –  o łącznej alokacji 65 mln zł, ale tylko jeden będzie dedykowany MŚP.

Jak widać rok 2023 przedstawia się naprawdę interesująco, a to tylko wybrane możliwości.

Planowany budżet

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie na 2023 r. wynosi prawie 4,7 mld EUR (21 mld PLN). Co ważne zapowiedziano, że harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. Będziemy to dla Was śledzić i informować o nowościach. Zawsze aktualne informacje znajdziecie również w naszej wyszukiwarce dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji