Wyszukiwarka dotacji

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dostał w końcu zielone światło od Komisji Europejskiej. Łączny budżet KPO liczy 158,5 mld zł. Prezentujemy jakie działania można sfinansować z nowego instrumentu oraz kiedy w praktyce można liczyć na uruchomienie tych środków.

Czym jest KPO?

KPO stanowi podstawę do skorzystania ze środków z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), którego celem jest odbudowa gospodarek po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Polska wynegocjowała z tego z tego nowego instrumentu 158,5 mld zł. Zdecydowana większość pomocy będzie udzielana w formie bezzwrotnych dotacji (106,9 mld zł), na pożyczki na preferencyjnych warunkach przewidziano 51,6 mld zł. W ramach KPO zaplanowano 48 reform i 54 inwestycji, które mają służyć w szczególności dekarbonizacji i cyfryzacji polskiej gospodarki oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i negatywnym trendom demograficznym.

Obszary wsparcia

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności koncentruje się na następujących obszarach tematycznych takich jak:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki.
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
  3. Transformacja cyfrowa.
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
  5. Zielona, inteligentna mobilność.

Z perspektywy przedsiębiorców szczególnie interesująco zapowiada się moduł Odporność konkurencyjność gospodarki, gdzie przewidziano dofinansowanie na:

  • przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych (w formie dotacji), wsparcie ma być kierowane do dużych firm i ich pracowników;
  • stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych, beneficjentami będą przedsiębiorcy w tym MŚP;
  • uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych dla MŚP (z wyłączeniem samozatrudnionych);
  • kształcenie kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją; w ramach tego komponentu możliwe będzie m.in. skorzystanie z doradztwa w zakresie digitalizacji, budżet działania wynosi – 1,8 mld złotych.

Również w obrębie pozostałych obszarów dostępne będą przedsięwzięcia kierowane do przedsiębiorców. Przykładowo w ramach modułu Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia wspierany będzie rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, m.in. poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Na pomoc finansową będą też mogły liczyć firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług cyfrowych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych (Transformacja cyfrowa) czy producenci pojazdów ekologicznych (Zielona, inteligentna mobilność). Oczywiście przedsiębiorcy są tylko jednymi z grup beneficjentów, do których kierowane będzie wsparcie z KPO obok samorządów, administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i wielu innych.

Co z uruchomieniem środków – kiedy pierwsze konkursy?

Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia środków. Polski plan odbudowy zaakceptowany musi zostać jeszcze przez państwa członkowskie UE, czyli Radę UE. Wypłaty pierwszej transzy pieniędzy z funduszu unijnego spodziewane są jesienią, stąd też można zakładać, że w IV kwartale ogłoszone zostaną pierwsze konkursy umożliwiające podział tych środków.

Będziemy monitorować rozwój sytuacji i informować Was na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji