Wyszukiwarka dotacji

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dostał w końcu zielone światło od Komisji Europejskiej. Łączny budżet KPO liczy 158,5 mld zł. Prezentujemy jakie działania można sfinansować z nowego instrumentu oraz kiedy w praktyce można liczyć na uruchomienie tych środków.

Czym jest KPO?

KPO stanowi podstawę do skorzystania ze środków z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), którego celem jest odbudowa gospodarek po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Polska wynegocjowała z tego z tego nowego instrumentu 158,5 mld zł. Zdecydowana większość pomocy będzie udzielana w formie bezzwrotnych dotacji (106,9 mld zł), na pożyczki na preferencyjnych warunkach przewidziano 51,6 mld zł. W ramach KPO zaplanowano 48 reform i 54 inwestycji, które mają służyć w szczególności dekarbonizacji i cyfryzacji polskiej gospodarki oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i negatywnym trendom demograficznym.

Obszary wsparcia

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności koncentruje się na następujących obszarach tematycznych takich jak:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki.
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
  3. Transformacja cyfrowa.
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
  5. Zielona, inteligentna mobilność.

Z perspektywy przedsiębiorców szczególnie interesująco zapowiada się moduł Odporność konkurencyjność gospodarki, gdzie przewidziano dofinansowanie na:

  • przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych (w formie dotacji), wsparcie ma być kierowane do dużych firm i ich pracowników;
  • stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych, beneficjentami będą przedsiębiorcy w tym MŚP;
  • uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych dla MŚP (z wyłączeniem samozatrudnionych);
  • kształcenie kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją; w ramach tego komponentu możliwe będzie m.in. skorzystanie z doradztwa w zakresie digitalizacji, budżet działania wynosi – 1,8 mld złotych.

Również w obrębie pozostałych obszarów dostępne będą przedsięwzięcia kierowane do przedsiębiorców. Przykładowo w ramach modułu Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia wspierany będzie rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, m.in. poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Na pomoc finansową będą też mogły liczyć firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług cyfrowych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych (Transformacja cyfrowa) czy producenci pojazdów ekologicznych (Zielona, inteligentna mobilność). Oczywiście przedsiębiorcy są tylko jednymi z grup beneficjentów, do których kierowane będzie wsparcie z KPO obok samorządów, administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i wielu innych.

Co z uruchomieniem środków – kiedy pierwsze konkursy?

Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia środków. Polski plan odbudowy zaakceptowany musi zostać jeszcze przez państwa członkowskie UE, czyli Radę UE. Wypłaty pierwszej transzy pieniędzy z funduszu unijnego spodziewane są jesienią, stąd też można zakładać, że w IV kwartale ogłoszone zostaną pierwsze konkursy umożliwiające podział tych środków.

Będziemy monitorować rozwój sytuacji i informować Was na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji