Wyszukiwarka dotacji

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dostał w końcu zielone światło od Komisji Europejskiej. Łączny budżet KPO liczy 158,5 mld zł. Prezentujemy jakie działania można sfinansować z nowego instrumentu oraz kiedy w praktyce można liczyć na uruchomienie tych środków.

Czym jest KPO?

KPO stanowi podstawę do skorzystania ze środków z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), którego celem jest odbudowa gospodarek po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Polska wynegocjowała z tego z tego nowego instrumentu 158,5 mld zł. Zdecydowana większość pomocy będzie udzielana w formie bezzwrotnych dotacji (106,9 mld zł), na pożyczki na preferencyjnych warunkach przewidziano 51,6 mld zł. W ramach KPO zaplanowano 48 reform i 54 inwestycji, które mają służyć w szczególności dekarbonizacji i cyfryzacji polskiej gospodarki oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i negatywnym trendom demograficznym.

Obszary wsparcia

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności koncentruje się na następujących obszarach tematycznych takich jak:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki.
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
  3. Transformacja cyfrowa.
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
  5. Zielona, inteligentna mobilność.

Z perspektywy przedsiębiorców szczególnie interesująco zapowiada się moduł Odporność konkurencyjność gospodarki, gdzie przewidziano dofinansowanie na:

  • przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych (w formie dotacji), wsparcie ma być kierowane do dużych firm i ich pracowników;
  • stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych, beneficjentami będą przedsiębiorcy w tym MŚP;
  • uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych dla MŚP (z wyłączeniem samozatrudnionych);
  • kształcenie kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją; w ramach tego komponentu możliwe będzie m.in. skorzystanie z doradztwa w zakresie digitalizacji, budżet działania wynosi – 1,8 mld złotych.

Również w obrębie pozostałych obszarów dostępne będą przedsięwzięcia kierowane do przedsiębiorców. Przykładowo w ramach modułu Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia wspierany będzie rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, m.in. poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Na pomoc finansową będą też mogły liczyć firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług cyfrowych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych (Transformacja cyfrowa) czy producenci pojazdów ekologicznych (Zielona, inteligentna mobilność). Oczywiście przedsiębiorcy są tylko jednymi z grup beneficjentów, do których kierowane będzie wsparcie z KPO obok samorządów, administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i wielu innych.

Co z uruchomieniem środków – kiedy pierwsze konkursy?

Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia środków. Polski plan odbudowy zaakceptowany musi zostać jeszcze przez państwa członkowskie UE, czyli Radę UE. Wypłaty pierwszej transzy pieniędzy z funduszu unijnego spodziewane są jesienią, stąd też można zakładać, że w IV kwartale ogłoszone zostaną pierwsze konkursy umożliwiające podział tych środków.

Będziemy monitorować rozwój sytuacji i informować Was na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji