Wyszukiwarka dotacji

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dostał w końcu zielone światło od Komisji Europejskiej. Łączny budżet KPO liczy 158,5 mld zł. Prezentujemy jakie działania można sfinansować z nowego instrumentu oraz kiedy w praktyce można liczyć na uruchomienie tych środków.

Czym jest KPO?

KPO stanowi podstawę do skorzystania ze środków z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), którego celem jest odbudowa gospodarek po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Polska wynegocjowała z tego z tego nowego instrumentu 158,5 mld zł. Zdecydowana większość pomocy będzie udzielana w formie bezzwrotnych dotacji (106,9 mld zł), na pożyczki na preferencyjnych warunkach przewidziano 51,6 mld zł. W ramach KPO zaplanowano 48 reform i 54 inwestycji, które mają służyć w szczególności dekarbonizacji i cyfryzacji polskiej gospodarki oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i negatywnym trendom demograficznym.

Obszary wsparcia

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności koncentruje się na następujących obszarach tematycznych takich jak:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki.
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
  3. Transformacja cyfrowa.
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
  5. Zielona, inteligentna mobilność.

Z perspektywy przedsiębiorców szczególnie interesująco zapowiada się moduł Odporność konkurencyjność gospodarki, gdzie przewidziano dofinansowanie na:

  • przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych (w formie dotacji), wsparcie ma być kierowane do dużych firm i ich pracowników;
  • stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych, beneficjentami będą przedsiębiorcy w tym MŚP;
  • uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych dla MŚP (z wyłączeniem samozatrudnionych);
  • kształcenie kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją; w ramach tego komponentu możliwe będzie m.in. skorzystanie z doradztwa w zakresie digitalizacji, budżet działania wynosi – 1,8 mld złotych.

Również w obrębie pozostałych obszarów dostępne będą przedsięwzięcia kierowane do przedsiębiorców. Przykładowo w ramach modułu Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia wspierany będzie rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, m.in. poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Na pomoc finansową będą też mogły liczyć firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług cyfrowych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych (Transformacja cyfrowa) czy producenci pojazdów ekologicznych (Zielona, inteligentna mobilność). Oczywiście przedsiębiorcy są tylko jednymi z grup beneficjentów, do których kierowane będzie wsparcie z KPO obok samorządów, administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i wielu innych.

Co z uruchomieniem środków – kiedy pierwsze konkursy?

Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia środków. Polski plan odbudowy zaakceptowany musi zostać jeszcze przez państwa członkowskie UE, czyli Radę UE. Wypłaty pierwszej transzy pieniędzy z funduszu unijnego spodziewane są jesienią, stąd też można zakładać, że w IV kwartale ogłoszone zostaną pierwsze konkursy umożliwiające podział tych środków.

Będziemy monitorować rozwój sytuacji i informować Was na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji