Wyszukiwarka dotacji

Jak wprowadzić kulturę innowacji w firmie?

Jak wprowadzić kulturę innowacji w firmie?

Spis treści

Innowacyjność w Twojej firmie

Chcesz być proinnowacyjny, ale co to tak naprawdę znaczy? Jak określić czy w Twojej firmie panuje kultura innowacji? Współczesny świat oparty jest na nowym typie społeczeństwa bazującym na wiedzy i informacji. Kierunkiem rozwoju dla przedsiębiorstw działających na rynku jest zarządzanie innowacjami i wdrażanie ich w strukturze organizacyjnej. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw to nic innego jak poddawanie procesów optymalizacjom, wdrażanie nowoczesnych technologii, zmiana cyfrowa, oferowanie wysokiej jakości usług czy produktów z wykorzystaniem innowacyjnych procesów produkcyjnych przykładowo z wykorzystaniem rozwiązań GOZ, sztucznej inteligencji. Rozwój innowacji to także szeroko rozumiana automatyzacja czy robotyzacja procesów czy produkcji.

Wskazany wyżej zakres innowacji przede wszystkim wiąże się z efektywnością, skutecznością, zmniejszaniem ryzyka, zwiększaniem wydajności i jakości czy oferowaniem lepszych doświadczeń konsumentom i budowaniem silnego wizerunku marki. Przedsiębiorstwa z mianem innowacyjności mają większe szanse na wzmacnianie konkurencyjności i zapobieganie kryzysom. Co za tym idzie, chcąc funkcjonować w środowisku konkurencyjnym, firmy w sposób ciągły powinny tworzyć i wdrażać innowacje, które nie tylko zabezpieczą ich działalność i efektywność, ale także zapewnią możliwość dalszego rozwoju.

W projektach unijnych spotkaliście się już na pewno z mianem innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym. Odsyłamy Was do zapoznania się z naszymi materiałami w tej tematyce -> innowacja produktowa i w procesie biznesowym.

Jednak dla przypomnienia i podsumowania, innowacja posiada 2 dominujące interpretacje. Pod pojęciem innowacji rozważa się aspekt procesu i rezultatu (produktu). Pierwszy obejmuje zastosowanie i użytkowanie ulepszonych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu oraz w dystrybucji produktów. Natomiast drugi dotyczy sfery produkcji prowadzącej do rozwoju nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

Kilka kroków do wdrażania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie

Innowacyjnych rozwiązań tak naprawdę może być nieskończona ilość. Rozwój technologii nie stoi w miejscu. Przedsiębiorcy w ramach dotacji unijnych wdrażają innowacje bądź realizują projekty w zakresie badań naukowych. Prace badawczo-rozwojowe polegające na testowaniu, prototypowaniu i eksperymentowaniu stymulują rozwój nowych produktów, usług, technologii czy procesów produkcyjnych. Innowacyjność przejawia się tak naprawdę w każdej branży, a konsumenci lubią nowości, w tym produkty oparte o zrównoważone innowacje.

Klimat innowacyjny w Twojej firmie, od czego zacząć?

Określ wizję i cele

Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw to poszukiwanie szans i możliwości zmiany. Zdefiniuj w jaki sposób chcesz rozwijać się dzięki wdrożeniu innowacji.

Promuj otwartość

Źródłem innowacji są nie tylko managerzy, ale także innowacyjni pracownicy. Chęć wdrażania innowacyjnych rozwiązań nie zawsze spotka się z poparciem. Twoje zasoby pracownicze są ważne, nie możesz rzucić pracownika na głęboką wodę. Miej na uwadze jego zdanie i stosunek do zmian. Ważna jest komunikacja. Poinformuj pracowników o chęciach zmian w kierunku innowacji różnego rodzaju bez względu na to czy to jest innowacja w postaci nowej metody organizacyjnej, nowych rozwiązań informacyjnych w produkcji, nowej metody marketingowej, organizacji miejsca pracy itd. Daj szansę pracownikowi na przyswojenie tych informacji i przygotowanie do zmian. Istotną rolę będzie odgrywać podejście motywacyjne. Wraz z rozwojem firmy rozwija się także pracownik. Stwarzaj atmosferę, w której docenia się innowacyjne pomysły i perspektywy rozwoju innowacji. Słuchaj pracowników i daj im przestrzeń na wyrażanie swoich opinii podczas spotkań, warsztatów czy sesji burzy mózgów.

Zapewnij zasoby

Określ budżet, harmonogram, technologie uwzględniając czas na szkolenia. Co jest ważne to fakt, że firma powinna zapewniać odpowiednie wsparcie w rozwoju umiejętności, eksperymentowania i wdrażania pomysłów pracowników.

Multidyscyplinarna praca zespołowa

Twórz zespoły pracowników składających się z osób o różnych umiejętnościach i obszarach specjalizacji, co w efekcie będzie prowadzić do kreatywnego rozwiązywania problemów. Zachęcaj do współpracy pomiędzy różnymi działami i promuj tworzenie multidyscyplinarnych zespołów projektowych.

Próbuj i eksperymentuj

Ryzyko to na pewno kwestia, która może stanowić barierę do wdrażania innowacji. Wymaga to jednak odpowiedniego podejścia. Twórz klimat, w którym pracownicy nie boją się popełnić błędu i próbować nowych rozwiązań. Ponadto wprowadź procedury, które umożliwiają szybkie testowanie i wdrażanie nowych pomysłów.

Nagradzaj innowacyjność

Wprowadź system, w którym pracownicy będą nagradzani i doceniani za ich wkład w innowacje. Wykorzystaj różne formy motywacji w postaci premii, awansów, publicznych nagród uznających osiągnięcia. Podkreśli to na pewno znaczenie innowacyjności dla działalności przedsiębiorstwa.

Monitoruj swój postęp

Ustal metryki i wskaźniki, które pomogą monitorować postępy w zakresie innowacji. Wdrożenie innowacji to dopiero początek. Jak to zawsze bywa ważne jest monitorowanie czy dana innowacja ma swoje zastosowanie. W związku z tym powinno się śledzić i oceniać wyniki projektów innowacyjnych oraz ich wpływ na osiąganie celów biznesowych.

PODSUMOWUJĄC PRZEPIS JEST PROSTY

Aspiruj, inwestuj odpowiedzialnie, stwarzaj warunki, gromadź zasoby, angażuj, odkrywaj, ewoluuj, przyśpieszaj, skaluj, rozszerzaj, motywuj, nagradzaj i monitoruj.

Strategia innowacji

Przedsiębiorstwo niewprowadzające innowacji jest narażone na starzenie się i niestety w efekcie podupadanie. Strategia to coś co zawsze pomaga w zakresie działalności innowacyjnej. Organizowanie wybranych elementów tworzy w zależności od celów i specyfiki firmy indywidualną strategię innowacji. Wskażemy teraz kilka elementów jakie można generalnie uwzględnić w strategii innowacji.

Przede wszystkim zdefiniowanie celów. Od tego praktycznie zaczyna się każdy proces, ale jest to istotne ze względu na pożądany efekt końcowy. Czy chcesz wprowadzać nowe produkty, zwiększać efektywność procesów, rozwijać innowacyjną kulturę w organizacji, czy też osiągać konkretne wskaźniki sukcesu? Nieodłączną częścią każdej strategii są również badania rynku. Analiza konkurencji, zachowań konsumentów, preferencji, trendów oraz potencjalnych obszarów rozwoju, które nie są obarczone wysoką konkurencją pozwalają na wyłonienie możliwości wprowadzania innowacji dopasowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna i procesy wspierające innowacyjność, aspekty o których wspominaliśmy już wcześniej to kolejne elementy jakie powinny znaleźć się w strategii. Co mogą obejmować? Przede wszystkim, tworzenie zespołów dedykowanych innowacjom, ustanowienie programów nagradzania innowacyjności, wprowadzenie cyklu zarządzania innowacjami czy systemów monitorowania postępów.

Następnie powinno się uwzględnić nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak uniwersytety, startupy czy instytuty badawcze. Dzięki partnerstwom zyskujesz dostęp do nowych technologii, wiedzy i zasobów, a także możliwość stworzenia synergicznych relacji, które przyspieszą proces opracowania i wdrażania innowacji.

Budowanie kultury innowacyjnej czyli to na czym się skupiamy w artykule. Promowanie innowacyjnej kultury to nieodłączny element strategii wspierający otwartość, eksperymentowanie, dzielenie się wiedzą i błędami. W ramach inwestycji na rzecz innowacji kolejnym elementem są także badania i rozwój. W swojej działalności przeznacz odpowiednie środki na B+R, których zakres obejmuje finansowanie wewnętrznych projektów badawczych, angażowanie ekspertów zewnętrznych czy akwizycje startupów specjalizujących się w innowacyjnych technologiach. Na koniec tradycyjnie uwzględnij mierzenie postępów i ocenę efektywności.

Jeżeli chcesz realizować projekt badawczo-rozwojowy, chętnie pomożemy Twojemu biznesowi wprowadzić kulturę innowacji! Zgłoś się do nas z pomysłem, a my ocenimy twoje możliwości i pomożemy w wyborze odpowiedniej dotacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji