Wyszukiwarka dotacji

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja w polskich przedsiębiorstwach

Według raportu z 2021 r. pt. Digital Enterprise Index przygotowanego przez firmę Siemens, cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. W raporcie wyróżnione zostały 4 sektory: maszynowy, motoryzacyjny, chemiczno-farmaceutyczny oraz żywnościowy. Skala wskaźnika poziomu cyfryzacji produkcji liczona jest od 0 do 4 punktów. Polskie przedsiębiorstwa osiągnęły średnio wartość na poziomie 1,8 punktu, co nie jest zadowalającym wynikiem. Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego, maszynowego oraz żywnościowego osiągnęły wynik na poziomie 1,7 punktu, natomiast przedsiębiorstwa z sektora chemiczno-farmaceutycznego osiągnęły wartość na poziomie 2 punktów.

Dodatkowo z raportu wynika, że średni odsetek zysków przeznaczanych na cyfryzację zwiększył się z poziomu 6,48% w roku poprzednim do poziomu 9,12%. Ponadto 60% ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, że utrzyma taki poziom inwestycji, a 13,3% planuje go jeszcze powiększyć w najbliższej przyszłości. W celu znacznego zwiększenia wskaźnika Digital Enterprise Index wymagane będą jednak większe nakłady inwestycyjne.

Cyfryzacja a kryzys

Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko i elastycznie w obliczu trudniejszych czasów. Jedynie 45% przedsiębiorstw skategoryzowanych w badaniu jako firmy o wysokim poziomie transformacji cyfrowej odnotowało spadek sprzedaży w 2020 r. na skutek pandemii COVID-19. W przypadku firm o niskim poziomie transformacji cyfrowej natomiast poziom ten siąga 73%. Jeśli chodzi o przychody firm sytuacja wygląda podobnie. Spośród firm o wysokim poziomie cyfryzacji 29% odnotowało zwiększone przychody, a 49% zmniejszone. W przypadku firm o niskim poziomie cyfryzacji jedynie 20% odnotowało wzrost przychodów, a aż 66% odnotowało spadek.

2020 r. był ciężkim rokiem dla wielu przedsiębiorstw co można zaobserwować chociażby za pośrednictwem wyżej przedstawionych danym. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedsiębiorstwa stawiające większy nacisk na transformację cyfrową oraz wydające więcej pieniędzy na działania związane z cyfryzacją firmy, radzą sobie wyraźnie lepiej w czasach kryzysu lub spadku koniunktury niż inne przedsiębiorstwa. Mają one większe szanse na uporanie się z trudnymi sytuacjami wywołanymi przez kryzys oraz łagodniej odczują jego negatywne efekty. Nie oznacza to jednak, że w 100% uchronią się przed stratami.

Możliwości dofinansowania

Dotacje na cyfryzację nie są nowym tematem. Cyfryzacja firm była jednym z celów wielu programów w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020. Programy i konkursy o podobnych założeniach są również planowane w ramach najnowszej perspektywie finansowej 2021-2027. Kluczowymi działaniami wspierającymi takie inwestycje będą między innymi krajowe programy operacyjne Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Dużą pulę pieniędzy na cyfryzację firm przewidziano również w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W FENG przedsiębiorcy będą mogli sfinansować koszty inwestycji cyfrowych w ramach wsparcia modułowego przewidzianego w Ścieżce SMART dobierając do modułu obowiązkowego (B+R lub Wdrożenie) moduł dodatkowy Cyfryzacja. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji i poznania szczegółów tego konkursu. Ponadto w programie FENG założono kontynuację wspierania rozwiązań Przemysłu 4.0, gdzie kwalifikować będzie można koszty zakupu robotów i towarzyszących im rozwiązań cyfrowych (np. specjalistycznego oprogramowania). W priorytecie II programu FENG zaplanowano wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, które przyjmie formę doradztwa dotyczącego zastosowania technologii cyfrowych oraz grantów na ich wdrożenie i zakup. Ze środków KPO w I połowie 2023 r. organizowany będzie konkurs „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”, a program FERC, stanowiący kontynuację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-2020, w całości poświęcony będzie działaniom wspierającym transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji