Wyszukiwarka dotacji

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja w polskich przedsiębiorstwach

Według raportu z 2021 r. pt. Digital Enterprise Index przygotowanego przez firmę Siemens, cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. W raporcie wyróżnione zostały 4 sektory: maszynowy, motoryzacyjny, chemiczno-farmaceutyczny oraz żywnościowy. Skala wskaźnika poziomu cyfryzacji produkcji liczona jest od 0 do 4 punktów. Polskie przedsiębiorstwa osiągnęły średnio wartość na poziomie 1,8 punktu, co nie jest zadowalającym wynikiem. Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego, maszynowego oraz żywnościowego osiągnęły wynik na poziomie 1,7 punktu, natomiast przedsiębiorstwa z sektora chemiczno-farmaceutycznego osiągnęły wartość na poziomie 2 punktów.

Dodatkowo z raportu wynika, że średni odsetek zysków przeznaczanych na cyfryzację zwiększył się z poziomu 6,48% w roku poprzednim do poziomu 9,12%. Ponadto 60% ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, że utrzyma taki poziom inwestycji, a 13,3% planuje go jeszcze powiększyć w najbliższej przyszłości. W celu znacznego zwiększenia wskaźnika Digital Enterprise Index wymagane będą jednak większe nakłady inwestycyjne.

Cyfryzacja a kryzys

Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko i elastycznie w obliczu trudniejszych czasów. Jedynie 45% przedsiębiorstw skategoryzowanych w badaniu jako firmy o wysokim poziomie transformacji cyfrowej odnotowało spadek sprzedaży w 2020 r. na skutek pandemii COVID-19. W przypadku firm o niskim poziomie transformacji cyfrowej natomiast poziom ten siąga 73%. Jeśli chodzi o przychody firm sytuacja wygląda podobnie. Spośród firm o wysokim poziomie cyfryzacji 29% odnotowało zwiększone przychody, a 49% zmniejszone. W przypadku firm o niskim poziomie cyfryzacji jedynie 20% odnotowało wzrost przychodów, a aż 66% odnotowało spadek.

2020 r. był ciężkim rokiem dla wielu przedsiębiorstw co można zaobserwować chociażby za pośrednictwem wyżej przedstawionych danym. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedsiębiorstwa stawiające większy nacisk na transformację cyfrową oraz wydające więcej pieniędzy na działania związane z cyfryzacją firmy, radzą sobie wyraźnie lepiej w czasach kryzysu lub spadku koniunktury niż inne przedsiębiorstwa. Mają one większe szanse na uporanie się z trudnymi sytuacjami wywołanymi przez kryzys oraz łagodniej odczują jego negatywne efekty. Nie oznacza to jednak, że w 100% uchronią się przed stratami.

Możliwości dofinansowania

Dotacje na cyfryzację nie są nowym tematem. Cyfryzacja firm była jednym z celów wielu programów w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020. Programy i konkursy o podobnych założeniach są również planowane w ramach najnowszej perspektywie finansowej 2021-2027. Kluczowymi działaniami wspierającymi takie inwestycje będą między innymi krajowe programy operacyjne Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Dużą pulę pieniędzy na cyfryzację firm przewidziano również w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W FENG przedsiębiorcy będą mogli sfinansować koszty inwestycji cyfrowych w ramach wsparcia modułowego przewidzianego w Ścieżce SMART dobierając do modułu obowiązkowego (B+R lub Wdrożenie) moduł dodatkowy Cyfryzacja. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji i poznania szczegółów tego konkursu. Ponadto w programie FENG założono kontynuację wspierania rozwiązań Przemysłu 4.0, gdzie kwalifikować będzie można koszty zakupu robotów i towarzyszących im rozwiązań cyfrowych (np. specjalistycznego oprogramowania). W priorytecie II programu FENG zaplanowano wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, które przyjmie formę doradztwa dotyczącego zastosowania technologii cyfrowych oraz grantów na ich wdrożenie i zakup. Ze środków KPO w I połowie 2023 r. organizowany będzie konkurs „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”, a program FERC, stanowiący kontynuację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-2020, w całości poświęcony będzie działaniom wspierającym transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji