Wyszukiwarka dotacji

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja w polskich przedsiębiorstwach

Według raportu z 2021 r. pt. Digital Enterprise Index przygotowanego przez firmę Siemens, cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. W raporcie wyróżnione zostały 4 sektory: maszynowy, motoryzacyjny, chemiczno-farmaceutyczny oraz żywnościowy. Skala wskaźnika poziomu cyfryzacji produkcji liczona jest od 0 do 4 punktów. Polskie przedsiębiorstwa osiągnęły średnio wartość na poziomie 1,8 punktu, co nie jest zadowalającym wynikiem. Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego, maszynowego oraz żywnościowego osiągnęły wynik na poziomie 1,7 punktu, natomiast przedsiębiorstwa z sektora chemiczno-farmaceutycznego osiągnęły wartość na poziomie 2 punktów.

Dodatkowo z raportu wynika, że średni odsetek zysków przeznaczanych na cyfryzację zwiększył się z poziomu 6,48% w roku poprzednim do poziomu 9,12%. Ponadto 60% ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, że utrzyma taki poziom inwestycji, a 13,3% planuje go jeszcze powiększyć w najbliższej przyszłości. W celu znacznego zwiększenia wskaźnika Digital Enterprise Index wymagane będą jednak większe nakłady inwestycyjne.

Cyfryzacja a kryzys

Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko i elastycznie w obliczu trudniejszych czasów. Jedynie 45% przedsiębiorstw skategoryzowanych w badaniu jako firmy o wysokim poziomie transformacji cyfrowej odnotowało spadek sprzedaży w 2020 r. na skutek pandemii COVID-19. W przypadku firm o niskim poziomie transformacji cyfrowej natomiast poziom ten siąga 73%. Jeśli chodzi o przychody firm sytuacja wygląda podobnie. Spośród firm o wysokim poziomie cyfryzacji 29% odnotowało zwiększone przychody, a 49% zmniejszone. W przypadku firm o niskim poziomie cyfryzacji jedynie 20% odnotowało wzrost przychodów, a aż 66% odnotowało spadek.

2020 r. był ciężkim rokiem dla wielu przedsiębiorstw co można zaobserwować chociażby za pośrednictwem wyżej przedstawionych danym. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedsiębiorstwa stawiające większy nacisk na transformację cyfrową oraz wydające więcej pieniędzy na działania związane z cyfryzacją firmy, radzą sobie wyraźnie lepiej w czasach kryzysu lub spadku koniunktury niż inne przedsiębiorstwa. Mają one większe szanse na uporanie się z trudnymi sytuacjami wywołanymi przez kryzys oraz łagodniej odczują jego negatywne efekty. Nie oznacza to jednak, że w 100% uchronią się przed stratami.

Możliwości dofinansowania

Dotacje na cyfryzację nie są nowym tematem. Cyfryzacja firm była jednym z celów wielu programów w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020. Programy i konkursy o podobnych założeniach są również planowane w ramach najnowszej perspektywie finansowej 2021-2027. Kluczowymi działaniami wspierającymi takie inwestycje będą między innymi krajowe programy operacyjne Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Dużą pulę pieniędzy na cyfryzację firm przewidziano również w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W FENG przedsiębiorcy będą mogli sfinansować koszty inwestycji cyfrowych w ramach wsparcia modułowego przewidzianego w Ścieżce SMART dobierając do modułu obowiązkowego (B+R lub Wdrożenie) moduł dodatkowy Cyfryzacja. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji i poznania szczegółów tego konkursu. Ponadto w programie FENG założono kontynuację wspierania rozwiązań Przemysłu 4.0, gdzie kwalifikować będzie można koszty zakupu robotów i towarzyszących im rozwiązań cyfrowych (np. specjalistycznego oprogramowania). W priorytecie II programu FENG zaplanowano wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, które przyjmie formę doradztwa dotyczącego zastosowania technologii cyfrowych oraz grantów na ich wdrożenie i zakup. Ze środków KPO w I połowie 2023 r. organizowany będzie konkurs „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”, a program FERC, stanowiący kontynuację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-2020, w całości poświęcony będzie działaniom wspierającym transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji