Wyszukiwarka dotacji

„Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” – podsumowujemy konferencję NCBR

27-28 września w Warszawskim Centrum EXPO odbyła się konferencja z okazji 15-lecia działalności NCBR. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu interesujących prelekcji dotyczących m.in. Europejskiego Zielonego Ładu czy transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 5.0. Beneficjenci prezentowali efekty swoich innowacyjnych projektów zrealizowanych przy zaangażowaniu Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy szczególnie czekali jednak na informacje dotyczące konkursów finansowanych z nowej perspektywy 2021-2027. O nowej perspektywie nie mówiono wiele, pojawiły się jednak informacje, które warto odnotować.

FENG – czyli następca POIR – jakie wsparcie, kiedy nabory?

Kluczowym programem dedykowanym przedsiębiorcom będzie program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Do najciekawszych opcji wsparcia, których uruchomienie zapowiedziano na konferencji, można zaliczyć:

Modułowe wsparcie innowacji (1.1)

W ramach tego działania przewidziano wsparcie projektów badawczych i wdrożeniowych, dodatkowo możliwe będzie finansowanie kosztów związanych m.in. z internacjonalizacją, zielonymi inwestycjami, rozwojem kompetencji czy cyfryzacją, budżet działania wynosi blisko 2 mld euro. Odnosząc się do poprzedniej perspektywy (2014-2020) można powiedzieć, że to działanie stanowi kontynuację Szybkiej Ścieżki organizowanej w ramach POIR. Przy czym w nowej perspektywie przedsiębiorcy będą mieć większą elastyczność tj. poza kosztami B+R będą mogli w ramach jednego projektu sfinansować też zupełnie odrębne kategorie wydatków jak np. udział w targach, szkolenia pracowników czy koszty komercjalizacji nowego rozwiązania (produktu/usługi). Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej i dotacji warunkowej (częściowo zwrotna dotacja wyłącznie na wydatki związane z wdrożeniem innowacji, charakter zwrotny będzie mieć minimum 50% wsparcia). Planowana data uruchomienia naboru: I kwartał 2023 r.

Seal of Excellence (2.2.)

Konkurs skierowany do podmiotów, które składały projekty B+R bezpośrednio do Komisji Europejskiej, zostały pozytywnie ocenione (otrzymały tzw. pieczęć doskonałości), jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały dofinansowania. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej. Alokacja wynosi 30 mln euro.

Wspólne przedsięwzięcia badawcze (2.3)

W ramach tego działania również przewidziano wspieranie projektów B+R. Wspólne przedsięwzięcia będą organizowane w ramach współpracy NCBR z wybranymi Partnerami współfinansującymi projekty. Projekty B+R będą się więc musiały wpisywać w agendę badawczą Partnera. W poprzedniej perspektywie NCBR realizował wspólne przedsięwzięcia np. z PKN Orlen (program grantowy NEON) czy PKP PLK (program BRIK). W nowej perspektywie można się spodziewać analogicznych przedsięwzięć realizowanych przy zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa. Budżet przeznaczony na działanie: 20 mln euro.

Bridge Up (2.5)

W ramach działania przewidziano udzielanie startupom technologicznym bezzwrotnego wsparcia na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Celem działania jest wsparcie komercjalizacji innowacji, jak i promocja modelu Venture Capital (VC) w Polsce. Konkurs stanowi kontynuację działania BRIdge Alfa znanego z perspektywy 2014-2020. Alokacja wynosi 100 mln euro.

Innostart (2.10)

Działanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów B+R. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START. Dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej (na realizację projektu B+R) oraz nieodpłatnej usługi doradczej. W konkursie mogą wziąć udział m.in. absolwenci projektu Innovation Coach. Budżet działania: 11,1 mln euro.

TEF AI (2.22)

Celem konkursu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrów testowania i eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI). Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej dla TEF i bezpłatnej usługi dla MŚP (dla dużych przedsiębiorstw usługi TEF AI będą świadczone po cenie rynkowej). Budżet: 25 mln euro.

Projekty IPCEI (2.4)

W tym działaniu przewidziano dotację bezzwrotną dla projektów B+R wpisujących się w obszary ważne dla wspólnoty europejskiej, możliwe będzie również dofinansowanie kosztów wdrożenia przemysłowego. Dofinansowanie w ramach tego działania będą mogły otrzymać wyłącznie tzw. Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekty IPCEI) zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. (b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na działanie: 133,3 mln euro.

Cały czas można zapoznać się z całością konferencji. Nagrania z obu dni konferencji dostępne są na kanale YouTube Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Masz pytania, zastanawiasz się czy Twój pomysł kwalifikuje się pod dotację? Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę potencjału projektu i pomożemy w procesie aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji