Wyszukiwarka dotacji

„Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” – podsumowujemy konferencję NCBR

„Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” – podsumowujemy konferencję NCBR

27-28 września w Warszawskim Centrum EXPO odbyła się konferencja z okazji 15-lecia działalności NCBR. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu interesujących prelekcji dotyczących m.in. Europejskiego Zielonego Ładu czy transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 5.0. Beneficjenci prezentowali efekty swoich innowacyjnych projektów zrealizowanych przy zaangażowaniu Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy szczególnie czekali jednak na informacje dotyczące konkursów finansowanych z nowej perspektywy 2021-2027. O nowej perspektywie nie mówiono wiele, pojawiły się jednak informacje, które warto odnotować.

FENG – czyli następca POIR – jakie wsparcie, kiedy nabory?

Kluczowym programem dedykowanym przedsiębiorcom będzie program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Do najciekawszych opcji wsparcia, których uruchomienie zapowiedziano na konferencji, można zaliczyć:

Modułowe wsparcie innowacji (1.1)

W ramach tego działania przewidziano wsparcie projektów badawczych i wdrożeniowych, dodatkowo możliwe będzie finansowanie kosztów związanych m.in. z internacjonalizacją, zielonymi inwestycjami, rozwojem kompetencji czy cyfryzacją, budżet działania wynosi blisko 2 mld euro. Odnosząc się do poprzedniej perspektywy (2014-2020) można powiedzieć, że to działanie stanowi kontynuację Szybkiej Ścieżki organizowanej w ramach POIR. Przy czym w nowej perspektywie przedsiębiorcy będą mieć większą elastyczność tj. poza kosztami B+R będą mogli w ramach jednego projektu sfinansować też zupełnie odrębne kategorie wydatków jak np. udział w targach, szkolenia pracowników czy koszty komercjalizacji nowego rozwiązania (produktu/usługi). Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej i dotacji warunkowej (częściowo zwrotna dotacja wyłącznie na wydatki związane z wdrożeniem innowacji, charakter zwrotny będzie mieć minimum 50% wsparcia). Planowana data uruchomienia naboru: I kwartał 2023 r.

Seal of Excellence (2.2.)

Konkurs skierowany do podmiotów, które składały projekty B+R bezpośrednio do Komisji Europejskiej, zostały pozytywnie ocenione (otrzymały tzw. pieczęć doskonałości), jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały dofinansowania. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej. Alokacja wynosi 30 mln euro.

Wspólne przedsięwzięcia badawcze (2.3)

W ramach tego działania również przewidziano wspieranie projektów B+R. Wspólne przedsięwzięcia będą organizowane w ramach współpracy NCBR z wybranymi Partnerami współfinansującymi projekty. Projekty B+R będą się więc musiały wpisywać w agendę badawczą Partnera. W poprzedniej perspektywie NCBR realizował wspólne przedsięwzięcia np. z PKN Orlen (program grantowy NEON) czy PKP PLK (program BRIK). W nowej perspektywie można się spodziewać analogicznych przedsięwzięć realizowanych przy zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa. Budżet przeznaczony na działanie: 20 mln euro.

Bridge Up (2.5)

W ramach działania przewidziano udzielanie startupom technologicznym bezzwrotnego wsparcia na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Celem działania jest wsparcie komercjalizacji innowacji, jak i promocja modelu Venture Capital (VC) w Polsce. Konkurs stanowi kontynuację działania BRIdge Alfa znanego z perspektywy 2014-2020. Alokacja wynosi 100 mln euro.

Innostart (2.10)

Działanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów B+R. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START. Dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej (na realizację projektu B+R) oraz nieodpłatnej usługi doradczej. W konkursie mogą wziąć udział m.in. absolwenci projektu Innovation Coach. Budżet działania: 11,1 mln euro.

TEF AI (2.22)

Celem konkursu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrów testowania i eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI). Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej dla TEF i bezpłatnej usługi dla MŚP (dla dużych przedsiębiorstw usługi TEF AI będą świadczone po cenie rynkowej). Budżet: 25 mln euro.

Projekty IPCEI (2.4)

W tym działaniu przewidziano dotację bezzwrotną dla projektów B+R wpisujących się w obszary ważne dla wspólnoty europejskiej, możliwe będzie również dofinansowanie kosztów wdrożenia przemysłowego. Dofinansowanie w ramach tego działania będą mogły otrzymać wyłącznie tzw. Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekty IPCEI) zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. (b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na działanie: 133,3 mln euro.

Cały czas można zapoznać się z całością konferencji. Nagrania z obu dni konferencji dostępne są na kanale YouTube Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Masz pytania, zastanawiasz się czy Twój pomysł kwalifikuje się pod dotację? Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę potencjału projektu i pomożemy w procesie aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji