Wyszukiwarka dotacji

„Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” – podsumowujemy konferencję NCBR

„Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” – podsumowujemy konferencję NCBR

27-28 września w Warszawskim Centrum EXPO odbyła się konferencja z okazji 15-lecia działalności NCBR. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu interesujących prelekcji dotyczących m.in. Europejskiego Zielonego Ładu czy transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 5.0. Beneficjenci prezentowali efekty swoich innowacyjnych projektów zrealizowanych przy zaangażowaniu Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy szczególnie czekali jednak na informacje dotyczące konkursów finansowanych z nowej perspektywy 2021-2027. O nowej perspektywie nie mówiono wiele, pojawiły się jednak informacje, które warto odnotować.

FENG – czyli następca POIR – jakie wsparcie, kiedy nabory?

Kluczowym programem dedykowanym przedsiębiorcom będzie program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Do najciekawszych opcji wsparcia, których uruchomienie zapowiedziano na konferencji, można zaliczyć:

Modułowe wsparcie innowacji (1.1)

W ramach tego działania przewidziano wsparcie projektów badawczych i wdrożeniowych, dodatkowo możliwe będzie finansowanie kosztów związanych m.in. z internacjonalizacją, zielonymi inwestycjami, rozwojem kompetencji czy cyfryzacją, budżet działania wynosi blisko 2 mld euro. Odnosząc się do poprzedniej perspektywy (2014-2020) można powiedzieć, że to działanie stanowi kontynuację Szybkiej Ścieżki organizowanej w ramach POIR. Przy czym w nowej perspektywie przedsiębiorcy będą mieć większą elastyczność tj. poza kosztami B+R będą mogli w ramach jednego projektu sfinansować też zupełnie odrębne kategorie wydatków jak np. udział w targach, szkolenia pracowników czy koszty komercjalizacji nowego rozwiązania (produktu/usługi). Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej i dotacji warunkowej (częściowo zwrotna dotacja wyłącznie na wydatki związane z wdrożeniem innowacji, charakter zwrotny będzie mieć minimum 50% wsparcia). Planowana data uruchomienia naboru: I kwartał 2023 r.

Seal of Excellence (2.2.)

Konkurs skierowany do podmiotów, które składały projekty B+R bezpośrednio do Komisji Europejskiej, zostały pozytywnie ocenione (otrzymały tzw. pieczęć doskonałości), jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały dofinansowania. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej. Alokacja wynosi 30 mln euro.

Wspólne przedsięwzięcia badawcze (2.3)

W ramach tego działania również przewidziano wspieranie projektów B+R. Wspólne przedsięwzięcia będą organizowane w ramach współpracy NCBR z wybranymi Partnerami współfinansującymi projekty. Projekty B+R będą się więc musiały wpisywać w agendę badawczą Partnera. W poprzedniej perspektywie NCBR realizował wspólne przedsięwzięcia np. z PKN Orlen (program grantowy NEON) czy PKP PLK (program BRIK). W nowej perspektywie można się spodziewać analogicznych przedsięwzięć realizowanych przy zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa. Budżet przeznaczony na działanie: 20 mln euro.

Bridge Up (2.5)

W ramach działania przewidziano udzielanie startupom technologicznym bezzwrotnego wsparcia na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Celem działania jest wsparcie komercjalizacji innowacji, jak i promocja modelu Venture Capital (VC) w Polsce. Konkurs stanowi kontynuację działania BRIdge Alfa znanego z perspektywy 2014-2020. Alokacja wynosi 100 mln euro.

Innostart (2.10)

Działanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów B+R. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START. Dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej (na realizację projektu B+R) oraz nieodpłatnej usługi doradczej. W konkursie mogą wziąć udział m.in. absolwenci projektu Innovation Coach. Budżet działania: 11,1 mln euro.

TEF AI (2.22)

Celem konkursu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrów testowania i eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI). Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej dla TEF i bezpłatnej usługi dla MŚP (dla dużych przedsiębiorstw usługi TEF AI będą świadczone po cenie rynkowej). Budżet: 25 mln euro.

Projekty IPCEI (2.4)

W tym działaniu przewidziano dotację bezzwrotną dla projektów B+R wpisujących się w obszary ważne dla wspólnoty europejskiej, możliwe będzie również dofinansowanie kosztów wdrożenia przemysłowego. Dofinansowanie w ramach tego działania będą mogły otrzymać wyłącznie tzw. Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekty IPCEI) zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. (b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na działanie: 133,3 mln euro.

Cały czas można zapoznać się z całością konferencji. Nagrania z obu dni konferencji dostępne są na kanale YouTube Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Masz pytania, zastanawiasz się czy Twój pomysł kwalifikuje się pod dotację? Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę potencjału projektu i pomożemy w procesie aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji