Wyszukiwarka dotacji

FENG – kiedy start, które konkursy ruszą jako pierwsze?

FENG – kiedy start, które konkursy ruszą jako pierwsze?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny o budżecie liczącym 7,9 mld euro. Program został podzielony na 4 priorytety. Najciekawsza oferta dla firm (niezależnie od ich wielkości) została przewidziana w priorytecie I Wsparcie dla przedsiębiorców. Mowa tu o opisywanej już przez nas na blogu Ścieżce SMART zakładającej wspieranie projektów modułowych. Przedsiębiorcy będą mogli również aplikować o środki z priorytetu II Środowisko przyjazne innowacjom oraz III Zazielenienie przedsiębiorstw. Jednym z pierwszych naborów realizowanych w ramach priorytetu II będzie Kredyt na innowacje technologiczne, czyli instrument łączący wsparcie bezzwrotne (dotacyjne) z kredytem, będący kontynuującą rozwiązania znanego z POIR i cieszący się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców.

Które konkursy ruszą jako pierwsze?

Prace nad pełnym harmonogramem naborów z programu FENG na 2023 r. jeszcze trwają. Na ten moment znany jest ramowy plan działań na I kwartał 2023 r. Jako pierwsze wystartują nabory wniosków do:

  1. Ścieżki SMART (Wsparcia modułowego dla przedsiębiorców).
  2. Kredytu na innowacje technologiczne.

Czy FENG jest dla mnie?

Chciałbyś udoskonalać procesy w swojej firmie? Masz pomysł na nowy lub znacząco ulepszony produkt, który będzie istotnie wyróżniał się na tle rozwiązań dostępnych na rynku? Jesteś w posiadaniu patentu i chciałbyś pozyskać środki na skomercjalizowanie innowacyjnej technologii? Wszystkie te działania dofinansujesz we wskazanych wyżej konkursach organizowanych w ramach programu FENG.

Jak przygotować się do startu w konkursach finansowanych z programu FENG?

Start nowych konkursów zaplanowano na I kw. 2023 r. Teraz jest więc bardzo dobry moment, aby zacząć przygotowania do aplikowania. Dokumentacja konkursowa (w tym przede wszystkim wzór wniosku o dofinansowanie czy instrukcja jego wypełniania) nie jest jeszcze dostępna. Niemniej jednak bazując na archiwalnych naborach – w perspektywie finansowej 2014-2020 zorganizowanych zostało 7 naborów do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne – można określić przygotowanie jakich informacji będzie niezbędne. Ponadto przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego instytucją odpowiedzialną za organizację konkursu, zapowiadają, że nie należy spodziewać się rewolucji i kluczowe zasady konkursu będą analogiczne jak w latach ubiegłych. Przedsiębiorcy chcący aplikować do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne powinni w pierwszej kolejności sprawdzić czy mieszczą się w kategorii MŚP (ze wsparcia wyłączone są duże firmy, przy ocenie trzeba uwzględnić ewentualne powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi – kapitałowe oraz przez osoby fizyczne). Następnie wskazane jest zbudowanie ramowego budżetu w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku (np. dostępne cenniki, zebrane oferty) oraz oszacowanie ekonomicznej opłacalności projektu.

W przypadku Ścieżki SMART sytuacja jest bardziej złożona, bo koncepcja projektów modułowych stanowi nowość w perspektywie 2021-2027. Natomiast tu również można podjąć pewne działania. Warto np. zdecydować, które moduły poza modułem obowiązkowym przedsiębiorca będzie chciał realizować czy oszacować wstępnie budżet projektu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące nadchodzących konkursów i pomożemy przygotować firmę do złożenia wniosku!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji