Wyszukiwarka dotacji

FENG – kiedy start, które konkursy ruszą jako pierwsze?

FENG – kiedy start, które konkursy ruszą jako pierwsze?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny o budżecie liczącym 7,9 mld euro. Program został podzielony na 4 priorytety. Najciekawsza oferta dla firm (niezależnie od ich wielkości) została przewidziana w priorytecie I Wsparcie dla przedsiębiorców. Mowa tu o opisywanej już przez nas na blogu Ścieżce SMART zakładającej wspieranie projektów modułowych. Przedsiębiorcy będą mogli również aplikować o środki z priorytetu II Środowisko przyjazne innowacjom oraz III Zazielenienie przedsiębiorstw. Jednym z pierwszych naborów realizowanych w ramach priorytetu II będzie Kredyt na innowacje technologiczne, czyli instrument łączący wsparcie bezzwrotne (dotacyjne) z kredytem, będący kontynuującą rozwiązania znanego z POIR i cieszący się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców.

Które konkursy ruszą jako pierwsze?

Prace nad pełnym harmonogramem naborów z programu FENG na 2023 r. jeszcze trwają. Na ten moment znany jest ramowy plan działań na I kwartał 2023 r. Jako pierwsze wystartują nabory wniosków do:

  1. Ścieżki SMART (Wsparcia modułowego dla przedsiębiorców).
  2. Kredytu na innowacje technologiczne.

Czy FENG jest dla mnie?

Chciałbyś udoskonalać procesy w swojej firmie? Masz pomysł na nowy lub znacząco ulepszony produkt, który będzie istotnie wyróżniał się na tle rozwiązań dostępnych na rynku? Jesteś w posiadaniu patentu i chciałbyś pozyskać środki na skomercjalizowanie innowacyjnej technologii? Wszystkie te działania dofinansujesz we wskazanych wyżej konkursach organizowanych w ramach programu FENG.

Jak przygotować się do startu w konkursach finansowanych z programu FENG?

Start nowych konkursów zaplanowano na I kw. 2023 r. Teraz jest więc bardzo dobry moment, aby zacząć przygotowania do aplikowania. Dokumentacja konkursowa (w tym przede wszystkim wzór wniosku o dofinansowanie czy instrukcja jego wypełniania) nie jest jeszcze dostępna. Niemniej jednak bazując na archiwalnych naborach – w perspektywie finansowej 2014-2020 zorganizowanych zostało 7 naborów do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne – można określić przygotowanie jakich informacji będzie niezbędne. Ponadto przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego instytucją odpowiedzialną za organizację konkursu, zapowiadają, że nie należy spodziewać się rewolucji i kluczowe zasady konkursu będą analogiczne jak w latach ubiegłych. Przedsiębiorcy chcący aplikować do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne powinni w pierwszej kolejności sprawdzić czy mieszczą się w kategorii MŚP (ze wsparcia wyłączone są duże firmy, przy ocenie trzeba uwzględnić ewentualne powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi – kapitałowe oraz przez osoby fizyczne). Następnie wskazane jest zbudowanie ramowego budżetu w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku (np. dostępne cenniki, zebrane oferty) oraz oszacowanie ekonomicznej opłacalności projektu.

W przypadku Ścieżki SMART sytuacja jest bardziej złożona, bo koncepcja projektów modułowych stanowi nowość w perspektywie 2021-2027. Natomiast tu również można podjąć pewne działania. Warto np. zdecydować, które moduły poza modułem obowiązkowym przedsiębiorca będzie chciał realizować czy oszacować wstępnie budżet projektu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące nadchodzących konkursów i pomożemy przygotować firmę do złożenia wniosku!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji